Anda di halaman 1dari 25

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

A plyz neve: A plyz cme:

A plyzat sorszma: A plyzat berkezsnek idpontja:

JPTS TRSASHZ/CSALDI HZ ESETN KITLTEND

PLYZATI FORMANYOMTATVNY (ADATLAPOK)

j Szchenyi Terv Zld Beruhzsi Rendszer Mi otthonunk feljtsi s j otthon-ptsi Alprogram Plyzat kdszma: SZT-ZBR-MO-2011

A plyzati csomag tartalma 1. sz. adatlap: A plyz ltalnos adatai 2. sz. adatlap: A beruhzs pnzgyi adatai 3. sz. adatlap: Mszaki adatlap 1. szm mellklet - A plyz nyilatkozata 2. szm mellklet - Adatlap a beruhzshoz ignybe vett egyb tmogatsokrl 3. szm mellklet Mszaki megfelelsgi nyilatkozat

A plyzatot 2, egymstl kln rendezett pldnyban (1 E betvel megjellt eredeti, 1 msolat ahol a msolati pldny is tartalmazza az sszes szksges mellkletet) kell egy bortkban, ajnlott kldemnyknt, postai ton benyjtani az Energia Kzpont Nonprofit Kft. SZT-ZBR-MO-2011 1437 Bp. Pf. 328. Cmre

Amennyiben a plyzati dokumentci kt pldnya egymstl klnll kldemnyknt rkezik be az EK Nonprofit Kft. cmre, abban az esetben a plyzat formai elgtelensg miatt kizrsra kerl az rtkelsi folyamatbl.

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1. sz. adatlap A PLYZ LTALNOS ADATAI 1.1. A tmogatst kr adatai A plyz nyilatkozik, hogy Termszetes szemly trsashz laksszvetkezet pttet, gazdlkod szervezet - kizrlag trsashz esetn Krjk a megfelel vlaszt X-el bejellni. (magnszemly ltal ptett csaldi hz esetn)

Termszetes szemly/Trsashzak/laksszvetkezetek/pttet gazdlkod szervezet esetn: Plyz neve: Szletsi nv: Anyja neve: Szletsi hely, id: Plyz adazonost jele (magnszemly esetn): A plyz adszma (trsashz/laksszvetkezet esetn ktelez kitlteni, magnszemly esetben amennyiben rendelkezik vele.): Statisztikai szmjel (csak trsashzak/laksszvetkezetek esetn): Plyz cgjegyzkszm (csak laksszvetkezetek trsashzak esetn): A plyz lakcmnek/ Irnytszm: szkhelynek cme: Telepls: Utca: Hzszm: Emelet:

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Levelezsi cme:

Irnytszm: Telepls: Utca: Hzszm: Emelet:

Telefon (amin napkzben elrhet): Fax: E-mail:

Trsashzak/laksszvetkezetek, pttet gazdlkod szervek esetn: Kpviseletre jogosult neve*: Kpviseletre jogosult telefonszma: Kpviseletre jogosult e-mail cme: *Kpviseletre jogosultsgot igazol okirat megkldse szksges

A tmogatst kr bankszmla szma (ahov jvhagys esetn a plyzati felttelekben lertak szerint a tmogatsi sszeg tutalst kri. Tmogats csak a plyz sajt bankszmljra folysthat!):

Szmlaszm:

A szmlt kezel pnzintzet megnevezse:

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

2. sz. adatlap A BERUHZS PNZGYI ADATAI

2.1. A beruhzs tervezett pnzgyi forrsai (A tblzat minden sora kitltend. Az sszegeket nem tartalmaz sorokat krjk kihzni vagy kinullzni!) . m2

Az ptend ingatlan tervezett nett hasznos alapterlete:

Megnevezs

Ft

Ft

Ignyelt llami tmogats(a): Ebbl szakrti s adminisztrcis dj(b): Ebbl energiatanstvny dja(c): Sajt forrs(d): Egyb tmogats(e): Plyzat szempontjbl elszmolhat kltsgek, beruhzs kltsge(f):

- Figyelem: A szrke mezk nem kitltendk.

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Az egyes ttelek lersa: a) Ignyelt tmogats: j pts Kiindulsi s vgs llapot - energetikai minstsi osztly, amit minimum el kell rni fts s HMV fajlagos energiaigny - elvrt min. megtakarts hvisszanyers szellzsi rendszer ltestse megjul energiaforrs alkalmazsa tmogatsi intenzits A A+

nem szksges szksges 40 eFt/m2, max 4 milli Ft

szksges szksges 60 eFt/m2, max 6 milli Ft

j, energiatakarkos ingatlanok ptsnek tmogatsa A energetikai minsg plet ptse esetn: 40ezer Ft/m2, de max. 4 milli Ft lakegysgenknt, A+ energetikai minsg plet ptse esetn: 60ezer Ft/m2, de max. 6 milli Ft lakegysgenknt

Fenti beruhzsi kltsgek F-val rtendek, kivve azon plyzatokat, ahol a plyznak FA visszaignylsi joga van. b-c) Egyb szakrti s adminisztrcis dj a tmogatsi sszeg maximum 6%-a lehet, az Energetikai szmtsok s az energiatanstvnyok kltsgvel egytt. A szakrti djbl energetikai szmtsok s az energiatanstvnyok kltsge (c) maximum 100. 000 Ft lehet. (A (a) sszegbe a (b,c) pontok sszege beleszmt) d) A sajt forrs lehet kszpnz, bankbett, rtkpapr ltal biztostott fedezet. sszegszeren kell a tblzatban feltntetni (pl.: bank klcsne; vagy egyb forrs). e) Egyb tmogatsi forrs: ha a plyz ms, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet illetve az Eurpai Megllapods 62. cikknek hatlya al tartoz tmogatst is ignybe vesz, ki kell tlteni az Adatlap a beruhzshoz ignybe vett egyb tmogatsokrl cm mellklet vonatkoz pontjait is. f) Plyzat szempontjbl elszmolhat kltsgek, beruhzs kltsge: A plyzat trgyt kpez rajnlatokkal altmasztott elszmolhat anyag s munkadj kltsgek. (A plyzati tmutat I/6. pontja alapjn), mely kltsgek megoszlsa az ignyelt llami tmogats + sajt forrs + egyb tmogats ttelekre bonthat. (a+d+e)

PLYZATI ADATLAP j ptshez


PLYZATTAL ELNYERHET TMOGATS

SZT-ZBR-MO-2011

A tmogats formja: vissza nem trtend, utfinanszrozs tmogats, amely lakegysgenknt (laksonknt) ignyelhet. A tmogatsi rendszer gy kerlt kialaktsra, hogy komplex jelleg feljtsok megvalstsra sztnzzn, ennek megfelelen a tmogats tbbszint lehet, az albbiak szerint: A tmogatsi sszegre akkor jogosult a plyz, ha az ignyelt tmogatsi sszeget szmlkkal fedezi. Szmlval csak olyan kltsgek fedezhetek, melyek a plyzat szempontjbl tmogathat s elszmolhat (nylszr beptse, hszigetels, hvisszanyers szellz rendszer, megjul energia hasznostsa stb.) tevkenysgek megvalstsval kapcsolatosak. j pts, lakscl ingatlanok esetben az elzetes (tmogati dntst megalapoz) kategriba sorols pletenergetikai szmts alapjn trtnik, mely szmtst az Magyar ptsz vagy Mrnk kamara nvjegyzkben szerepl SZSZ8, T vagy ENt-Sz vizsgval rendelkez energetikai szakrt ltal kell elvgeztetni s azt kizrlag elektronikus formban (CD lemezen, - kell megkldeni a plyzatkezel rszre. Az energetikai szmtst kinyomtatva nem szksges megkldeni. 2.2. Bntetjogi felelssgem tudatban kijelentem (a megfelel vlaszt jellje x-szel): FA visszaignylsi joggal nem rendelkezem: *FA visszaignylsi joggal rendelkezem: 2.3. A beruhzs tervezett kezdsi idpontja: v h nap

A tmogatst a plyzat benyjtst megelzen megkezdett projektre nem lehet ignyelni. (A plyzat benyjtsi idpontjnak a plyzatot tartalmaz bortk ill. csomag postn trtn feladst kell tekinteni.)

2.4. A beruhzs befejezsnek tervezett idpontja: v h nap

Megjegyzs: A beruhzst a tmogatsi szerzds hatlyba lpst kvet 1 ven bell meg kell valstani! A plyz a plyzati adatlap alrsval igazolja, hogy a 2.1. pontban megjellt (amennyiben szksges) sajt- s egyb forrsokkal rendelkezik.

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

MSZAKI ADATLAP

I. Mszaki adatok: 1.1 A beruhzs mszaki tartalmnak szveges ismertetse, lersa:

1.2 A beruhzssal rintett laks (hz) adatai: A beruhzs helye: Irnytszm: Telepls: Utca: Hzszm: Helyrajzi szm:

A beruhzssal rintett laksok szma: A laks, hz ptsnek ve: Tervezett ingatlan hasznos nett alapterlete: Tervezett energiakategria:

A+

Mint

plyz

nyilatkozom,

hogy

beruhzssal

rintett

trsashzi

ingatlanban lv laksok hasznos nett alapterlete egyik esetben sem haladja meg a 90 m2-t.

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Mint plyz nyilatkozom, hogy a beruhzssal rintett termszetes szemly tulajdonban lv ingatlanban a laksok hasznos nett alapterlete egyik esetben sem haladja meg a 200 m2-t. Az plet tpusa (krjk a megfelel vlaszt jellje meg x-szel): csaldi hz ikerhz sorhz, lnchz trsashz

Az plet szintjeinek szma:

Az pletben lv laksok szma:

db

Az plet tetmegoldsnak tpusa (krjk a megfelel vlaszt jellje meg x-szel): lapostet magastet

Az plet tetrsznek beptsi adatai (krjk a megfelel vlaszt berni, illetve bekarikzni): Az plet tettere beptett: Alapterlete: Az plet tettere rszben beptett Alapterlete: Igen nem m2 Igen nem m2

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.4 j nylszrk adatai: Adatok*

Megnevezs (pl. erklyajt, buk-nyl ablak mobil rnykolval, buk-nyl Mret ablak mobil rnykol nlkl, csak (mm x mobil rnykol, rsszigetels, mm) rtegszm nvels, stb.) Fellet (m2) db Tpus FA nlkli kltsg (Ft) F-val megnvelt kltsg (Ft)

Egyb szerelsi anyagok: -

Egyb (megnevezse):

Munkadj: m2 db

sszesen

* A ksbbi elszmols alapjt kpez, az rajnlatok alapjn sszelltott, felsorolst krnk. ** Fenti tblzat szllt ltal trtn kitltse nem minsl szllti rajnlatnak

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.5 Hszigetelsi adatok*

A tervezett beavatkozst a mreteknek s szigetelsi megoldsoknak a kvetkez tblzat megfelel sorba trtn bersval kell megadni: (Krjk az plethatrol szerkezet teljes fellett is rtelemszeren kitlteni!)

plethatrol

szerkezetek fajtja

A megvalstani tervezett hszigetels (a megfelel sorhoz kell berni az Teljes bekerlsi kltsg adatokat) Hszigetel anyag Brutt Nett FelBrutt Brutt sszesen vastagNett anyag anyag mdja** anyaga lete sga munkadj munkadj (anyag+munkadj) kltsg kltsg (Ft) (Ft) (Ft) m2 (vakolat, (Ft) (Ft) burkolat nlkl) cm polisztirolhab kzetgyapot

hszigetel lemez + homlokzat vakolat

Homlokzati falak hszigetel lemez kzetgyapot (nylszrk nlkl) + szerelt homlokzat veggyapot burkolat hszigetel vakolatrendszer Lbazat hszigetel lemez polisztirolhab + lbazat vakolat

Tettr beptst favz + hatrol hszigetel kzetgyapot szerkezetek lemez + szerelt veggyapot burkolat polisztirolhab kzetgyapot veggyapot polisztirolhab

Padlsfdm

favz + hszigetel lemez + szerelt jrburkolat hszigetel lemez + betonpadozat

10

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Aljzat

Pincefdm

hszigetel lemez + polisztirolhab betonpadozat favz + hszigetel lemez kzetgyapot + szerelt veggyapot mennyezetburkolat

hszigetel lemez polisztirolhab + felletkpzs kzetgyapot

hszigetel lemez kzetgyapot + szerelt burkolat veggyapot polisztirolhab

rkdfdm (thajt feletti fdm)

lemez

lemez polisztirolhab kzetgyapot

lemez extrudlt polisztirolhab

Lapostet

rteg

hszigetel + vakolat hszigetel + csapadkvz szigetels hszigetel + leterhel (meglv csapadkvz szig. beptve)

felett

Egyb (pl.hszigetel tgla, falazat stb.) polisztirolhab kzetgyapot kzetgyapot veggyapot

Fttt s ftetlen terek kztti falak

hszigetel lemez + oldalvakolat hszigetel lemez + szerelt falburkolat

SSZESEN

* A ksbbi elszmols alapjt kpez, az rajnlatok alapjn sszelltott felsorolst krnk. ** Tbb lehetsg esetn alhzssal jellje, hogy melyiket vlasztja

11

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.6 A megjul energiaforrst hasznost berendezsek adatai:

Adatok*

Megnevezs (pl. napkollektor, htrols bojler, faelgzost kazn) Tpus db szm Teljestmny (kW/db) Nett anyag kltsg (Ft)

Mire szolgl a berendezs*

Brutt anyag kltsg (Ft)

Egyb szerelsi anyagok:

Egyb (megnevezse):

Munkadj:

sszesen

*(pl. fts, HMV elllts, villamos energiatermels)

12

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.7 Fts s hasznlati melegvz ellts kialaktshoz hasznlt berendezsek adatai:

Adatok*

Megnevezs (pl.: raditor, kazn) Tpus db szm Teljestmny (kW/db) Nett anyag kltsg (Ft)

Mire szolgl a berendezs*

Brutt anyag kltsg (Ft)

Egyb szerelsi anyagok:

Egyb (megnevezse):

Munkadj:

sszesen

13

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.8 Hvisszanyers szellzrendszer adatai:

Adatok*

Megnevezs Tpus Teljestmny (m3/h) db szm Nett anyag kltsg (Ft)

Mire szolgl a berendezs*

Brutt anyag kltsg (Ft)

Egyb szerelsi anyagok:

Egyb (megnevezse):

Munkadj:

sszesen

14

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Egyb, az j berendezsek beptsvel s hasznlatval kapcsolatban a brlk tudomsra hozand adatok, tnyek:

15

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Megjegyzsek: Hzilagos, sajt kivitelezs nem megengedett. A beruhzsi kltsgekben nem vehetk figyelembe olyan kltsgek, amelyek nem szolgljk az energiahordoz megtakartst. Nyaral, htvgi hz korszerstse nem tmogathat! Amennyiben a plyz FA visszaignylsi joggal nem rendelkezik, gy az anyag s kivitelezs brutt sszesen kltsgnek egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. sszesen sorval. Az FA visszaignylsi joggal rendelkez plyzk esetben a fbb anyagok s szolgltatsok sszes nett kltsge sszegnek egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. tblzat sszesen sorval! A plyz a plyzati adatlap alrsval igazolja, hogy az rintett laks(ok)ra rvnyes ptsi engedllyel illetve az engedly irnti krelem, az illetkes hatsg ltal tvett pldnynak msolatval rendelkezik s azt az EK Nonprofit Kft. rszre bemutatja. Figyelem! Nylszr bepts esetn, amennyiben a laksban nylt gster htermel berendezs zemel, a nylszrkat ktelez szellz berendezssel elltni! Plyz a plyzati adatlap alrsval bntetjogi felelssgnek tudatban kijelenti, hogy amennyiben nylt gster htermel berendezssel elltott laksban kvn nylszr beptst vgezni, a nylszrkat szellz berendezssel ltja el az letveszlyt okoz helyzetek elkerlse rdekben. Plyz a plyzati adatlap alrsval tudomsul veszi, hogy amennyiben az energiahatkonysgi beruhzst az engedlyezettnl rosszabb mszaki paramterekkel valstja meg a plyzat kirjnak engedlye nlkl, a vissza nem trtend tmogats visszavonsra/elutastsra kerl.

Plyz jelen plyzati adatlap alrsval az 1., 2. s 3. sz. adatlapokon szerepl valamennyi nyilatkozatot s ktelezettsgvllalst sajt magra nzve elfogadja.

16

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

1.9. A fts s melegvz ellts mdjnak ismertetse A tervezett ingatlan ftsi rendszere szablyozott, s/vagy annak hleadi elklntetten szablyozhatak (pl. termosztatikus szeleppel, szobatermosztttal) lesz: Igen Nem

A laks (hz, plet) ftsi mdja (krjk a megfelel vlaszt x-szel jellni):
Tervezett Egyedi fts (pl. klyha, konvektor, htrols villanyklyha): Kzponti fts laksonknti htermel berendezssel (pl. cirk, vegyes tzels kazn, gzkazn): Az egsz pletet ellt kzponti fts (pl.tbb laks ftst ellt tettri kazn): Tvfts:

A laks (hz, plet) melegvz elltsi mdja (krjk a megfelel vlaszt x-szel jellni):
Tervezett Egyedi (pl. villanybojler, gzbojler): Kzponti elltsi rendszerben (pl.:kombi kazn esetn kzponti melegvz): Tvfts:

A felhasznlt energiahordoz fajtja (krjk a megfelel vlaszt x-szel jellni):


Tervezett Fldgz: Villamosenergia: Tzel olaj: Szilrd energiahordoz (szn, koksz) Tzifa PB gz Tvfts Egyb *

*Krjk megnevezni (pl. pellet, napenergia, hszivattyval hasznostott, stb.)

17

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

II. A beruhzssal kapcsolatos legfontosabb tudnivalk A plyzathoz ktelezen mellkelend rajnlat ksztjnek a szintn mellkletknt benyjtand Mszaki megfelelsgi nyilatkozatban nyilatkoznia kell arrl, hogy az j nylszr szerkezetek, valamint a hszigetel anyagok ki fogjk elgteni a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet s a plyzati tmutat vonatkoz elrsait. A beruhzs eltti llapotot bemutat fnykp (res telek) csatolsa ktelez. A beszerelsre kerl megjul energit hasznost berendezseknek meg kell felelnik a plyzati tmutat 5. szm mellkletben felsorolt mszaki kvetelmnyeknek. A beszerelsre kerl eszkzkhz, berendezsekhez meg kell kldeni a megfelelsgt igazol dokumentumokat (pl.: ME, CE), melyek hinya a plyzat kizrst eredmnyezi.

rajnlat ktelez tartalmi elemei: plyz neve, a plyz lakcme vagy a beruhzs cme, amennyiben eltr a Plyz lakcmtl, rajnlat ad neve, cme, cgszer alrsa (Cgszer alrs: alrs, blyegz. Amennyiben blyegzvel nem rendelkezik az rajnlatad, gy az alrs alatt nyomtatott betvel kirva szerepelni kell a cg s az alr szemly nevnek.) kedvezmnyek ttelesen, beszerelsre kerl berendezsek, anyagok mszaki adatai (u rtk, teljestmny-kw, COP rtk, mretek).

A Plyz ltal elszmolni nem kvnt tteleket krjk egyrtelmen megjellni (thzssal) az rajnlato(ko)n.

Kelt: P.H. . a plyz alrsa A plyzati adatlap mellkletei: A plyz nyilatkozata, Az egyb tmogatsi forrs ignybevtele esetn benyjtand adatlap

18

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

A plyz nyilatkozata 1. Bntetjogi felelssgem tudatban kijelentem, hogy a plyzat benyjtsnak idpontjban a) a Nemzeti Ad- s Vmhivatal irnyban adtartozsom nem ll fenn b) a plyz szkhelye s a plyzat megvalstsi helye szerinti nkormnyzat irnyban tartozsom nem ll fenn c) krnyezetvdelmi, termszetvdelmi s a vzgyi vagy egyb hatsg ltal hatrozatban elirt teljestetlen ktelezettsgem nincs. d) Tudomsul veszem, hogy lejrt esedkessg meg nem fizetett kztartozs

esetn a kztartozs megfizetsig tmogats nem illet meg, az esedkes tmogats folystsa felfggesztsre kerl.
2. Hozzjrulok ahhoz, hogy elnyert vissza nem trtend tmogats esetn a tmogatsi szerzdsben vllalt ktelezettsgeim nem, vagy nem szerzdsszer teljestse, illetve a szerzdstl val ellls miatt visszavont vissza nem trtend tmogats a szerzdstl val ellls idpontjban rvnyes jegybanki alapkamat ktszeresvel, de legalbb 20%-os mrtkkel nvelt sszegnek megfizetsre irnyul kvetels rvnyestse azonnali beszedsi megbzsra vonatkoz felhatalmazi nyilatkozat killtsa alapjn trtnjen. 3. Bntetjogi felelssgem tudatban kijelentem, hogy: - az llamhztarts alrendszereibl folystott tmogatsbl (pl. visszatrtend tmogats az Idegenforgalmi Alapbl) ered lejrt, s ki nem egyenltett tartozsom nincs, valamint az adott clelirnyzatbl vagy jogeldjtl korbban kapott tmogats felhasznlsra vonatkoz szerzdsben vllalt ktelezettsgeimet teljestettem, - a plyzat benyjtsnak idpontjban nem folyik ellenem csd-, vgelszmolsi vagy felszmolsi eljrs, illetve lejrt esedkessg meg nem fizetett kztartozsom nincsen, tovbb amennyiben csd-, vgelszmolsi vagy felszmolsi eljrs indul ellenem, illetve lejrt esedkessg meg nem fizetett kztartozsom keletkezik a plyzat elbrlsig, illetve a tmogatsi szerzds lejrtig, annak tnyt azonnal bejelentem, -SZT-ZBR-MO 2011-es plyzati kirsra azonos beruhzsi cmre beadott, jelenleg is rvnyben lv plyzatom nincs - a plyzat benyjtst megelz 2 naptri ven bell llamigazgatsi szerv hatrozatban, illetve annak brsgi fellvizsglata esetn a brsg, munkavllal bejelents nlkli vagy munkavllalsi engedly nlkli foglalkoztatsa miatt jogersen brsg megfizetetsre nem kteleztek, - Nemzeti Fejlesztsi Minisztrium jelen clelirnyzatbl az adott beruhzshoz tmogatst nem tltek meg szmomra, - a plyzat benyjtst megelzen a beruhzs megvalstst nem kezdtem meg 4. Hozzjrulok ahhoz, hogy a plyzat benyjtst kveten a plyzatban foglaltakat helyszni s dokumentumok alapjn trtn ellenrzs keretben, illetleg a plyzat kedvez elbrlsa esetn a plyzatban foglaltak megvalstsnak szakszersgt, valamint a vissza nem trtend tmogats rendeltetsszer felhasznlst a Nemzeti Fejlesztsi Minisztrium, az ltala erre feljogostott szervezetek, tovbb a vonatkoz jogszablyban meghatrozott szervek ellenrizzk (elzetes, kzbens, utlagos, zr).

19

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

5. Tudomsul veszem, hogy szemlyem vagy az ltalam kpviselt lakkzssg legfeljebb 5 vre kizrhat az adott clelirnyzat tmogatsi rendszerbl, ha az albbiakban meghatrozott felttelekbl legalbb egy bekvetkezik: -plyzatomban valtlan adatokat szolgltatok, -az elfogadott cltl eltr projektet valstok meg, -bejelentsi ktelezettsgemnek haladktalanul nem teszek eleget, ha a beruhzs meghisul, tarts akadlyba tkzik, vagy a szerzdsben vllaltakhoz kpest ksedelmet szenved. 6. Kijelentem, hogy a vissza nem trtend tmogatst kizrlag a plyzati clnak megfelelen hasznlom fel, a tmogatssal megvalsul fejlesztst legalbb 5 vig az adott clra hasznlom. Az adott clelirnyzatbl nyjtand tmogatsok plyzati felhvsban s tmutatjban, a Korm. rendeletben, a Gazdasgi Minisztrium vllalkozsi clelirnyzatainak szablyozsrl szl 1/2001. (I. 5.) GM rendeletben (a tovbbiakban GM rendelet) s a Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium egyes tmogatsi programjainak rszletes szablyairl szl 19/2004. (II.27) GKM rendeletben foglaltakat s az albbiakban felsorolt jogszablyokat tudomsul vettem. 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ ghajlatvltozsi Keretegyezmnye s annak Kioti Jegyzknyve vgrehajtsi keretrendszerrl szl 2007. vi LX. Trvny vgrehajtsnak egyes szablyairl 18/2011. (III. 29.) utasts a Zld Beruhzsi Rendszer mkdtetsnek, felhasznlsi jogcmeinek, nyilvntartsnak s ellenrzsnek rszletes szablyairl 7/2006 (V.24.) TNM rendelet az pletek energetikai jellemzinek meghatrozsrl 2007. vi CXXVII. Trvny az ltalnos forgalmi adrl 2078/2008. (VI. 30.) Korm. hatrozat az pletek energetikai jellemzinek javtst clz kormnyzati intzkedsek 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az pletek energetikai jellemzinek tanstsrl 2007. vi CLXXXI. Trvny a kzpnzekbl nyjtott tmogatsok tlthatsgrl 292/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az llamhztarts mkdsi rendjrl 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az orszgos teleplsrendezsi s ptsi kvetelmnyekrl Laksszvetkezetekrl szl 2004. vi CXV. Trvny Trsashzakrl szl 2003. vi CXXXIII. Trvny A plyzatban, illetve a szerzdsktskor kzlt brmilyen adatban, illetve a szerzdst befolysol krlmnyben bell vltozsrl rsban haladktalanul rtestem az EK Nonprofit Kft.-t. 7. Hozzjrulok ahhoz, hogy a plyzat kedvez elbrlsa esetn a kedvezmnyezett neve, cme, a vissza nem trtend tmogats trgya, a tmogats sszege, a tmogatott program megvalstsi helye a Korm. rendeletben szablyozott mdon nyilvnossgra kerljn, s egyttal hozzjrulok ahhoz, hogy adataimat a Tmogat nyilvntartsa s kezelje.

20

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

8. Hozzjrulok ahhoz, illetve tudomsul veszem, hogy

a) a kztartozsok - az ht. 122 -ban foglaltak szerinti - figyelemmel ksrse cljbl az adszmomat vagy adazonost jelemet a Kincstr s a vissza nem trtend tmogatst nyjt szerv felhasznlja a lejrt kztartozsok teljestse, illetleg az adssg bekvetkezse tnynek s sszegnek megismershez, b) a Korm. rendelet rtelmben a Kincstr keretben mkd, alapveten pnzgyi szemllet megfigyel rendszer, az Orszgos Tmogatsi Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszablyban meghatrozott jogosultak (dntshozk, elirnyzat-kezelk, Monitoring Bizottsgok) szmra hozzfrsi lehetsget biztosthasson a pnzgyi adatbzishoz, c) a Korm. rendelet 9. szm mellklete szerinti, nevemre (megnevezsemre), lakhelyemre (szkhelyemre), adszmomra, adazonost jelemre vonatkoz adatokat elektronikus ton megyei bontsban megkldi a Nemzeti Ad- s Vmhivatal (a tovbbiakban: NAV), rszre, d) lejrt esedkessg, meg nem fizetett kztartozs esetn a plyzt a kztartozs megfizetsig a tmogats nem illeti meg, az esedkes tmogatsok folystsa a 151. (2) bekezdse szerint felfggesztsre kerl e) a Korm. rendelet rtelmben a NAV s szervei, a Kincstr tjkoztatsa alapjn szmszer adatot szolgltassanak az utalvnyoznak, az OTMRnek s a Kincstrnak, amikor 60 napot meghalad, esedkess vlt s meg nem fizetett kztartozsom, illetve az Eurpai Uni tradicionlis sajt forrsai cmen tartozsom alakul ki, illetleg azt megfizettem, vagy arra idkzben fizetsi knnytst (halasztst, rszletfizetst) kaptam. Az OTMR-nek s a Kincstrnak nyjtott tjkoztats elektronikus mdon s folyamatosan trtnik.
9. Kijelentem, hogy a ltestmny kialaktshoz s mkdshez szksges hatsgi engedlyekkel rendelkezem (beszerzem), s ezek msolatt (de legalbb az elvi ptsi engedlyt) csatolom. 10. Vllalom, hogy az esetleges egyb tmogats (pl. ms clelirnyzatbl) elmaradsa esetn a hinyz pnzsszeget sajt forrsbl biztostom. 11. Bntetjogi felelssgem tudatban kijelentem, hogy a plyzott beruhzst olyan ingatlanon valstom meg, amely a plyzat benyjtsnak idpontjban per- s ignymentes. 12. Bntetjogi felelssgem tudatban kijelentem, hogy a plyzatban foglalt adatok, informcik s dokumentumok teljeskrek, valdiak s hitelesek, valamint jelen nyilatkozat alrsval egyidejleg ktelezettsget vllalok, hogy amennyiben az adott plyzatban szerepl beruhzssal kapcsolatban korbban plyzat tjn tmogatst nyertem el, gy az arrl szl tjkoztatst a plyzattal egyidejleg megkldm a kzremkd szervezet rszre.

21

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

13. Tudomsul veszem, ktelezettsgeim vannak: -

hogy

fenntartsi

idszakban

az

albbi

dokumentumok megrzsi ktelezettsge (a Tmogatsi Szerzds hatlybalpsnek dtumtl vagy a megvalsts dtumtl szmtva. A kett kzl a ksbbi dtumot kell figyelembe venni.), - helyszni ellenrzs trsnek ktelezettsge, - elidegents tnynek a szerzdsben foglaltak szerinti bejelentse, - rkls, ajndkozs szerzdsben foglaltak szerinti bejelentse. 14. Kijelentem, hogy a SZT-ZBR-MO-2011-es plyzati kirsra 2011-es vben tovbbi plyzatot / plyzatokat nem nyjtottam be, s nem rszesltem tmogatsban. 15. Kijelentem, hogy a kzpnzekbl nyjtott tmogatsok tlthatsgrl szl 2007. vi CLXXXI. Trvny (a tovbbiakban Knyt.) 6 (1) bekezdsben foglalt sszefrhetetlensgi okok szemlyemmel, illetve a plyzknt megjellt szervezettel szemben nem llnak fenn. Tudomsul veszem, hogy amennyiben a fenti trvnyhely szerinti sszefrhetetlensg a plyzat benyjtst kveten merl fel, vagy a trvny brmely rendelkezst megsrtem, a plyzatot a plyzati eljrsbl kizrjk, s tmogatsban nem rszeslhet. Kijelentem tovbb, hogy a fenti nyilatkozat alrsval eleget tettem a Knyt. Rendelkezseinek az rintettsggel kapcsolatban, illetve az sszefrhetetlensg megszntetse rdekben.

Kelt:

P.H.

A plyz (cgszer) alrsa

22

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Adatlap a beruhzshoz ignybe vett egyb tmogatsokrl Figyelem! Ezt az adatlapot csak abban az esetben kell/szabad kitlteni, ha a plyzati adatlap 2.1 pontjban az egyb tmogatsi forrs sorban nullnl nagyobb rtk szerepel. Az adatlapon feltntetett egyb tmogatsi forrsok sszege meg kell hogy egyezzen a plyzati adatlap 2.1 pontjban szerepl egyb tmogatsi forrs rtkvel. Kdok: Tmogats tpus kdok
1 nemzeti tmogats 3 egyb tmogats 4 csekly sszeg, de minimis tmogats 5-1 kedvezmnyes kamat vltoz kamatozs 5-2 kedvezmnyes kamat fix kamatozs 7 kezessgvllals 9-1 tkejuttats Kszpnz 9-2 tkejuttats Apport ing 9-3 tkejuttats Apport ingatlan 9-4 tkejuttats rtkpapr 2-1 Kzssgi tmogats ISPA 2-2 Kzssgi tmogats PHARE 2-3 Kzssgi tmogats SAPARD 2-10 Kzssgi tmogats ERFA 2-11 Kzssgi tmogats 2-12 Kzssgi tmogats 2-13 Kzssgi tmogats 2-14 Kzssgi tmogats - krnyezetvdelem 2-15 Kzssgi tmogats - Kzlekeds 2-16 Kzssgi tmogats tmogatsi eszkz 2-18 Kzssgi tmogats Alap 2-20 Kzssgi tmogats ESZA EMOGA HOPE Kohzis Alap Kohzis Alap tmeneti Schengeni Vilgbanki

Tmogatsok rszletezse 1, 2, 3, 4 tpus tmogatsok esetn


Sorszm Tmogats tpusa (kd) Tmogats megnevezse Tmogats sszege Megjegyzs

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

Tmogatsok rszletezse 5 (kamat) tpus tmogatsok esetn


Sorszm Tmogats tpusa (kd) Tmogats megnevezse A hitel sszege Hitelez pnzintzet neve, cme A kamattmogats mrtke A kamattmogat s idtartama (tl-ig v-v formban pl.: 2007-2010)

1 2

Tmogatsok rszletezse 7 (kezessgvllals) tpus tmogatsok esetn


Sorszm Tmogats tpusa (kd) Tmogats megnevezse A kezessgvllals mrtke A kezessgvllalsi dj mrtke (%) (Ft) A kezessgvllals idtartama (tl-ig v-v formban pl.: 2007-2010)

1 Tmogatsok rszletezse 9 (tkejuttats) tpus tmogatsok esetn Tmogats Tmogats A Szavazati Tulajdoni tpusa (kd) megnevezse tkejuttats arny arny mrtke

Sorszm

Befektets dtuma

Cgalapts dtuma

1 2 3 4

24

PLYZATI ADATLAP j ptshez

SZT-ZBR-MO-2011

3. szm mellklet RAJNLATADI MSZAKI MEGFELELSGI NYILATKOZAT*

Plyz neve: Nylszr bepts/hszigetels: Beruhzs cme: rajnlatkszt neve: rajnlatkszt cme: rajnlatkszt adszma: ME / CE engedly szma:

Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruhzshoz ksztett rajnlatom/ kiviteli tervem mindenben megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendeletnek s a plyzati kirs kritriumainak.

Kelt: ........................................ Alrs, pecst

* Tbb rajnlat esetn minden rajnlathoz kln nyilatkozat csatolsa szksges, illetve ha a kt beruhzsra egy rajnlatad ad ajnlatot, abban az esetben is mindkt beruhzsra szksges kln-kln a nyilatkozat kitltse. ** A vonatkoz rsz alhzand. ***Csak az Energia Kzpont Nonprofit Kft. ltal ksztett formanyomtatvny fogadhat el.

25