BAB 3

Nama :……………………………………
TarikhPentaksiran :………………........

Tingkatan : ……………………………

B1D1E6
Senaraikan kuasa-kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara padda awal kurun ke 20

KUASA BARAT

.B1D1E7 Lorekkan dan nyatakan lokasi Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam peta yang disediakan.

PERJANJIAN TUJUAN 1) Menghalang Siam daripada ______________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 1) Menghalang _________ dan ___________memberi _____________________________ 2) ______________________________________________ ______________________________________________ Johor di Ambang Penjajahan British PERISTIWA TUJUAN 1) Mengukuhkan _______________ 2) Mengatur muslihat mengawal ____________________ Memaksa Sultan Ibrahim ____________ ___________________ 1) Membolehkan British menjadi ahli dalam ______________ 2) 1914 _______________ dilantik sebagai Penasihat British .B1D1E8 Senaraikan nama pemimpin Kedah dan Johor yang berusaha mempertahankan kedaulatan negeri berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Tunku Mahmud Dato’ Jaafar bin Muhammad Sultan Abu Bakar Sultan Zainal Abidin III Sultan Abdul Hamid Raja Syed Alwi NEGERI PEMIMPIN Kedah 1) 2) Johor 1) 2) B2D1E6 Jelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi.

lakar dan lorekkan Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor.B3D1E5 Berdasarkan peta Semenanjung Tanah Melayu. .

BIL 1 PEMIMPIN Sultan Abu Bakar (Johor) TINDAKAN 1) _________________ _________________ _________________ 2) __________________ __________________ KESAN 1) 2) 1) 2) 2 3 Tunku Mahmud (Kedah) Sultan Zainal Abidin III 1) __________________ __________________ 1) 2) 3) __________________ __________________ __________________ 1) 1) __________________ __________________ __________________ 1) 3) __________________ __________________ __________________ 1) 2) 2) 2) B5D1E2 Nilaikan tindakan pemimpin Negeri-Negeri menghadapi perluasan kuasa British TINDAKAN HURAIAN TINDAKAN KESAN 1) 2) .B4D1E4 Kewibawaan pemimpin di Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor. Analisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.