Anda di halaman 1dari 51

PERANAN KAMU SEMASA PROGRAM INI

Program ini sangat penting ,kalau kamu tak dengar saya cabut rambut kamu sampai gondol,faham!!!!! Maaf cikgu..saya berjanji akan memberi perhatian sepenuhnya

Nya maok gondol macam aku!!

FORMAT KERTAS SOALAN SAINS


BHG.

BENTUK SOALAN
OBJEKTIF: 1. ANEKA PILIHAN 2. ANEKA GABUNGAN
SUBJEKTIF

JUMLAH BIL. SOALAN MARKAH

PERATUS

%
60%

30

30

4-5 SOALAN UTAMA

20

40%

JUMLAH BESAR

50

100%

MENGAPA RAMAI MURID SUKAR DAPAT A

Sikap Tidak mempunyai ciri seorang pelajar cemerlang Tidak dapat mengurus masa dengan baik

STRATEGI JAWAB BAHAGIAN A ( Objektif = 60 % )


BACA SOALAN SEKURANG KURANGNYA DUA KALI SEHINGGA FAHAM. BACA SEMUA PILIHAN JAWAPAN . SINGKIRKAN JAWAPAN TAK SESUAI. JIKA RAGU PILIHAN JAWAPAN , TINGGALKAN SEMENTARA .TANDA SIMBOL PADA NOMBOR SOALAN. SEMAK SEMULA JAWAPAN YANG MERAGUKAN . PASTIKAN SEMUA SOALAN DIJAWAB.

CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHAN


1.The diagram shows apartment.

What can be done to make the apartment more stable ? A Use heavy materials B Use light materials C Make the base wider D Increase the number of floors

CONTOH MENJAWAB ANEKA GABUNGAN


Which of the animals below have the same ways of protecting themselves from enemies ?

I A B C D I and II only II and III only II and IV only I , II , II and III

II

III

IV

1. Fakta :- ciri / sifat / fenomena

What is the characteristic of the coconut fruit which helps it to disperse by water ?

A B C D

It has colourful fruit Its skin is waterproof. It has sweet taste. It has many small seeds.

2. Istilah : Erti / definisi / Makna / simbol

What is excretion?

A B C D

Remove urine from the human body. Remove faeces from the human body. Remove water vapour from the human body. Remove unwanted substances from human body

3. Kaedah : Cara / teknik / langkah langkah


Which statements are correct ? I Hands must be dry when handling electrical appliances II All switches and power points must be in good condition III All the plugs must be fully pushed into the power points before the appliances are switched on. A B C D I and II only I and III only II and III only I, II and III

Kesilapan umum calon UPSR :1. Tidak menggunakan / memahami maklumat yang diberi. 2. Tidak dapat membezakan KPS yang disoal dalam soalan . 3. Jawapan umum , kabur dan tidak berkaitan fakta atau prinsip sains . 4. Menjawab tidak mengikut kehendak utama soalan . 5. Tidak dapat mengurus masa dengan baik semasa ujian dijalankan .

Jika saya dapat berusaha untuk dapatkan makanan ini, kamu juga perlu berusaha dapat 5A.

APAKAH KEMAHIRAN PROSES SAINS YANG DISOAL DALAM UPSR?


INFERENS

RAMALAN
PEMBOLEHUBAH HIPOTESIS MENTAFSIR MAKLUMAT

Sebelum saoalan Inferens, soalan Pemerhatian


juga disoal. APAKAH ITU PEMERHATIAN?

Terdapat 2 jenis pemerhatian


1. Pemerhatian dicari.( Perhatikan maklumat diberi dan buat perbandingan pada perubahan yang berlaku ) 2. Pemerhatian diberi ( Baca dan Pilih pemerhatian yang diberi.Pilih pemerhatian yg kamu tahu sebabnya atau yg pernah kamu bincang/pelajari)

A. INFERENS
1 (a) INFERENS BEBAS TUNGGAL
Memberi satu penerangan yang munasabah (sebab) tentang pemerhatian.
Contoh :

Pak Zakaria terkejut apabila mendapati beberapa ekor ikan di dalam kolamnya mati walaupun sudah di beri makan.
Berikan satu inferens yang sesuai. Inferens : Kerana air tercemar/ikan bersaing untuk mendapatkan ....
makanan

b. INFERENS BEBAS BERBANDING


Memberi satu penerangan yang munasabah (sebab) tentang pemerhatian secara berbanding. Contoh :

Bekas X Bekas Y RAJAH 1 Pemerhatian : 1. Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas X. 2. Saiz tumbuhan dalam bekas Y lebih besar daripada saiz tumbuhan dalam bekas X.

(a) Berdasarkan pemerhatian yang dipilih, nyatakan dua inferens tentang perbezaan antara tumbuhan dalam bekas X dengan tumbuhan dalam bekas Y. Pemerhatian : Saiz tumbuhan dalam bekas Y lebih besar daripada saiz ..

.
Inferens : 1. Kerana tumbuhan dalam bekas Y adalah dari baka yang lebih baik ...

tumbuhan dalam bekas X.

..
Inferens : 2. Kerana tumbuhan dalam bekas Y diberi baja yang .....

berbanding tumbuhan dalam bekas X.

lebih berkualiti berbanding tumbuhan dalam bekas X.

2 . MENJITUKAN INFERENS
Menyatakan satu pemerhatian lain (sebab) bagi menyokong inferens yang dinyatakan di atas. Contoh :
(b) Cadangkan satu pemerhatian lain untuk menyokong salah satu daripada inferens yang kamu nyatakan di atas.
kerana tumbuhan dalam bekas Y diberi baja yang Inferens : .....
lebih berkualiti berbanding tumbuhan dalam bekas X.

.. Saiz daun tumbuhan dalam bekas Y Pemerhatian : .... adalah lebih besar. ..

3. INFERENS TERKAWAL
Memberi satu penerangan yang munasabah (sebab) tentang pemerhatian berdasarkan kepada satu rangsangan yang dinyatakan. Contoh : Harris tidak dapat menghidupkan enjin motosikalnya setelah beberapa kali mencuba. Motosikal tersebut baru dibasuh olehnya. Berikan satu inferens yang sesuai berdasarkan maklumat yang diberi.

Inferens : kerana plugnya basah / minyaknya bercampur air / penapis .


...
minyaknya dimasuki air

Cara menjawab inferens


Tumbuhan
Kerana dibubuh baja yg berkualiti Kerana dari baka yang berkualiti Kerana tidak diserang penyakit Kerana mendapat tanah yg lebih subur Kerana kurang persaingan

Haiwan
Kerana mendapat makanan yang mencukupi Kerana kurang persaingan Kerana dari baka yang baik Kerana tidak diserang penyakit Kerana diberi makanan yang berkhasiat

B. MERAMAL 1. RAMALAN BIASA


Menyatakan apa yang berlaku dengan menggunakan data atau maklumat lepas.

2. RAMALAN EKSTRAPOLASI
Menyatakan apa yang berlaku dengan menggunakan kemahiran @ operasi matematik untuk membuat ramalan.

1. RAMALAN BIASA
Contoh :

Masa / minit Suhu / C

0 1

3 4

7 8

30 45 5565 75 85 90 90 50 30
JADUAL 1

Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu cecair M selama 9 minit dalam sebuah bikar kaca. Cecair M itu telah dipanaskan sehingga minit ke-7 dan disejukkan pada minit ke-8 dan ke-9. Takat didih cecair M ialah pada suhu 90 C. (a) Ramalkan suhu Cecair M pada minit ke-3. 65 C.

2. RAMALAN EKTROPOLASI
Contoh :

Masa / minit Suhu / C

5 6

8 9

30 45 55 65 75 85 90 90
JADUAL 1

(b) Ramalkan suhu cecair M, jika cecair M itu terus dipanaskan sehingga minit ke-9.
90 C. (c) Nyatakan alasan bagi ramalan kamu di (b) Kerana cecair M telah mencapai takat didihnya

MERAMAL Saiz roti / cm Bilangan tompokan kulat tumbuh pada roti

5x5 6x6 7x7 8x8

25 36 49 64

5 17 29 ?

+ 12 + 12 + 12

Jawapan :-

29+ 12 = 41

Ramalan Ekstrapolasi
Jadual di bawah adalah catatan yang terdapat dalam buku Daniel.

Masa (minit) 2 4 6 8 9

Suhu C 4 6 9 13

Berikut adalah rekod yang terdapat dalam buku sains Amirah.


Suhu C 4 6 8 10 Bilangan bunga 6 9 13 18

11

Ramalkan bilangan bunga yang dihasilkan jika suhunya 2C ?

C. MENGENAL PEMBOLEHUBAH 1. PEMBOLEHUBAH MANIPULASI ( PM )


Perkara-perkara yang diubah-ubah pada mulanya seperti saiz, bentuk, warna, bilangan, suhu, kuantiti dan sebagainya.

2. PEMBOLEHUBAH BERGERAKBALAS ( PB )
Perkara yang bertindakbalas berikutnya setelah diubah-ubah pembolehubah manipulasi atau hasil keputusan eksperimen.

3. PEMBOLEHUBAH MALAR ( PR )
Perkara yang perlu ditetapkan / dikawal agar tidak mempengaruhi keputusan eksperimen nanti atau faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan eksperimen selain dari pembolehubah manipulasi.

1. Pembolehubah manipulasi ( PM ), pembolehubah bergerakbalas ( PB ) dan pembolehubah malar ( PR ) boleh dilihat dalam bentuk ayat. (PM ) ( PB ) ( PR)

Berbeza Berlainan Tidak sama X ada Y tiada X dapat Y tak


dapat

Hasil Tujuan Keputusan

Sama Tetap Dikawal X ada Y ada X dapat Y


pun dapat

Bagaimana mengenali pemboleh ubah (malar, dimanipulasi, bergerakbalas) dalam soalan.

Adam menjalankan penyiasatan untuk mengkaji kebolehan objek yang berbeza menyerap air. Dia meletakan objek-objek itu ke dalam bikar. setiap bikar mempunyai saiz yang sama dan mengandungi isi padu yang sama. Adam merekod keputusan tentang masa bagi objek-objek itu menyerap air
Apakah yang berbeza? (dimanipulasi) Apakah yang sama? (malar) JENIS OBJEK ISIPADU AIR MASA MENYERAP AIR

Apakah keputusan direkod? (bergerakbalas)

cahaya matahari

PM PB

bekas logam

bekas logam lilin pejal

Berat lilin / g Masa / minit

60 3

80 4

100 5

120 6

140 7

Nyatakan pembolehubah-pembolehubah / 2 pembolehubah berikut

Berat lilin i. Pembolehubah Manipulasi :.


Masa melebur ii. Pembolehubah Bergerakbalas :

Contoh Masa biji benih direndam ( minit ) Berat biji benih ( gram ) 5 10 15 20 25 30 35 40

10 20 30 40 50 60 70 80

JADUAL 1 Jadual 1 menunjukkan maklumat penyiasatan tentang masa biji benih direndam dan berat biji benh itu.

(a) Nyatakan pembolehubah manipulasi Masa biji benih direndam


(b) Nyatakan pembolehubah bergerakbalas Berat biji benih selepas direndam (c) Nyatakan pembolehubah malar Jenis biji benih / berat awal biji benih

Bacaan paras air (meter)

90 80 70 60 50 40 30 20 10

Jan

Mac

Mei

Julai

Sept

Nov

Bulan

PB

PM

Nyatakan pembolehubah-pembolehubah berikut Bilangan bulan i. Pembolehubah Manipulasi : .

ii. Pembolehubah Bergerakbalas : Bacaan aras air

4. Cara menulis pembolehubah Contoh : Ciri-ciri / ukuran


Suhu Tinggi Masa Berat Isipadu Tebal Warna Kecerahan Bilangan Panjang Jarak Jenis

Bahan / benda
air tiang ais melebur garam kotak kain tin nyalaan mentol anak benih kayu lampu suluh dari objek baja

D. HIPOTESIS

FORMAT Semakin pola PM, semakin pola PB.

@
Jika PM bertambah/berkurang,maka PB bertambah/berkurang.

Saiz roti/ cm

Bilangan tompokan kulat yang tumbuh pada roti

Semakin bertambah

25 5

36 17
48 29

Semakin bertambah

Tulis satu hipotesis untuk penyiasatan ini . Jawapan :Semakin bertambah besar saiz roti semakin bertambah bilangan tompokan kulat tumbuh pada roti //sebaliknya

1. Menyatakan hipotesis berdasarkan penyiasatan.


Contoh :
Sekumpulan murid telah melakukan satu Penyiasatan. Sebahagian daripada laporan penyiasatan itu seperti Jadual di bawah.

Masa biji benih direndam ( minit ) Berat biji benih ( gram )

5 10 15 20 25 30 35 40 10 20 30 40 50 60 70 80

(a) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan penyiasatan itu.


Semakin bertambah masa biji benih direndam

Semakin bertambah berat biji benih.

Berat gula mempengaruhi masa gula melarut dalam air .

Tuliskan satu hipotesis berdasarkan penyataan di atas .

PM :PB :-

Berat gula Masa gula melarut dalam air

Hubungkan berat gula dengan masa gula melarut dalam air, dengan kata hubung semakin berat gula semakin masa gula

melarut dalam air .

Semakin bertambah berat gula semakin bertambah masa gula melarut .

E. MENTAFSIR MAKLUMAT
1. Tajuk / Tujuan Penyiasatan
menyatakan tajuk / tujuan eksperimen dengan menggunakan format berikut:

kaitan Menyiasat Mengkaji

antara

terhadap PM ke atas dengan PB

hubungan pengaruh kesan

Ingat

Bila guna pengaruh / kesan, nyatakan PM dahulu.

Bila guna kaitan / hubungan, PM & PB boleh bertukar tempat.

TUJUAN / TAJUK
Cari PM dan PB ( melalui inferens, jadual atau graf ) - Guna format Jawapan :

Untuk menyiasat hubungan antara PM ke atas PB

Suhu ( 0 0C )
Bilangan Buah Tomato

9
4

12
11

15
17

18
20

21
20

24
20

27
18

30
13

Nyatakan satu tajuk penyiasatan yang sesuai bagi eksperimen di atas. Untuk menyiasat hubungan antara suhu persekitaran dengan bilangan ............................................................................................................... buahtomato yang dihasilkan.

Contoh :

Sekumpulan murid telah melakukan satu Penyiasatan. Sebahagian daripada laporan penyiasatan itu seperti Jadual di bawah.

Masa biji benih direndam ( minit )

10 15 20 25 30 35 40

Berat biji benih ( gram ) 10 20 30 40 50 60 70 80


(a) Nyatakan satu tajuk penyiasatan yang sesuai bagi eksperimen di atas. Untuk menyiasat hubungan antara masa biji benih direndam dengan berat biji benih.

b. MENYATAKAN MAKLUMAT Masa biji benih direndam ( minit ) 5 10 15 20 25 30 35 40

Berat biji benih ( gram ) 10 15 25 40 60 70 75 75


JADUAL 2 Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan tentang masa biji benih direndam dan berat biji benih itu. (a) Apakah dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini ?
1. Masa biji benih direndam

2. Berat biji benih

2. POLA / CORAK (a) Biasa


Murid perlu menyatakan corak pertambahan / pengurangan bacaan pada data / maklumat samada pada PM / PB. Menurun/berkurang Menaik/meningkat/bertambah Sekata/sama/malar/mendatar (b) Berbanding

Murid perlu menyatakan perbandingan antara dua corak perubahan samada sebelum & selepas atau pada dua bahan berlainan.

Pola / corak biasa


Contoh :
Suhu / C Bilangan buah tomato 9 12 4 15 18 21 24 27 30 13

11 17 20 20 20 18

JADUAL 1

Jadual 1 menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh Maryam. Pokok tomato daripada baka yang sama telah ditanam pada masa yang sama tetapi pada keadaan suhu yang berbeza. (a) Apakah corak perubahan bilangan buah tomato yang dihasilkan apabila suhu semakin meningkat ? Menaik, sekata dan menurun

Pola / corak berbanding


Contoh :
Masa biji benih direndam ( minit )

5 10 15 20 25 30 35 40 15 25 40 60 70 65 55

Berat biji benih ( gram ) 10

JADUAL 2

Jadual 2 menunjukkan maklumat penyiasatan tentang masa biji benih direndam dan berat biji benih itu.
(a)Nyatakan corak berat biji benih pada masa biji benih direndam kurang daripada 25 minit berbanding dengan masa biji benih direndam lebih daripada 25 minit. Berat biji benih sebelum 25 minit meningkat, selepas 25 minit menurun.

Hubungan antara pembolehubah ( PM & PB )

Menyatakan hubungan antara PM dengan PB.

FORMAT
Semakin bertambah/berkurang PM, semakin bertambah/berkurang PB.

@
Jika PM bertambah/berkurang, maka PB bertambah/berkurang.

Contoh : Masa ( minit ) Suhu ( C ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

30 45 55 65 75 85 90 90 90 JADUAL 3

Jadual 3 menunjukkan perubahan suhu cecair M selama 8 minit dalam sebuah bikar kaca. Pada minit-minit ke-6, 7, dan 8 cecair M didapati sedang mendidih. (a) Nyatakan hubungan antara maklumat-maklumat dalam Jadual 3 dari awal sehingga minit ke-5. Semakin bertambah masa air dipanaskan, semakin bertambah suhu air.

Kesimpulan
(a) Membuat pernyataan ringkas Masa ( minit ) Suhu ( C ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

30 45 55 65 75 85 90 90 90 JADUAL 1

Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu cecair M selama 9 minit dalam sebuah bikar kaca. Cecair M itu telah dipanaskan sehingga minit ke-7. Takat didih cecair M ialah pada suhu 90 C.

(a)

Apakah kesimpulan tentang suhu bagi cecair M pada takat didihnya, iaitu dari minit ke-6 hingga minit ke-7 ?
Suhunya tidak berubah / tetap / sama / kekal / malar

Rumusan
Pernyataan tentang maksud pengertian data / maklumat yang dikumpul. Contoh : Suhu / C Bilangan buah tomato 9 12 15 18 21 24 27 30 4 11 17 20 20 20 18 13 JADUAL 4 Jadual 4 menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh Maryam.

(a) Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual 4. Suhu 18 C hingga 24 C , paling banyak buah
tomato, berbanding suhu yang lain. ..

A. INFERENS B. MERAMAL C. MENGENAL PEMBOLEHUBAH

D. HIPOTESIS
E. MENTAFSIR MAKLUMAT

Ringkasan
Pemerhatian : Melihat / memerhati perubahan / perbezaan
Inferens : Menyatakan sebab terhadap pemerhatian Pembolehubah: Malar sama / serupa / tetap Manipulasi yang diubah oleh manusia Bergerakbalas berubah sendiri

Hipotesis / hubungan / kesimpulan (1m)


Semakin ( jika ) @ pm , semakin (maka) @ pb Tajuk / tujuan penyiasatan Menyiasat hubungan antara pm ke atas pb Pola / corak Menaik / meningkat / bertambah

MAKAN KUIH

MINUM SUSU
TERIMA KASIH THANK U

Anda mungkin juga menyukai