Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI TIPS: Teknik menjawab: Mesti dijawab berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen Ayat Umum ...................... adalah bahan/ cecair/ logam/ mikroorganisma/ dll yang .....(pemerhatian eksperimen).................................

Contoh soalan: Berikan definisi secara operasi bagi:BIL 1 SOALAN Antibiotik JAWAPAN Antibiotik adalah bahan _yang boleh membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien Antibiotik adalah bahan yang boleh mengurangkan saiz koloni bakteria Air suling adalah cecair yang mempunyai takat didih 1000C Logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba Logam adalah bahan yang boleh menjadi panjang apabila ditarik Aloi adalah bahan yang tahan kakisan adalah bahan yang membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya

2 3 4 5 6 7.

Antibiotik Air suling Logam Logam Aloi Aloi

Tindakbalas eksotermik:

Tindakbalas eksotermik adalah tindakbalas yang menyebabkan suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal.

Tumbesaran Tumbesaran tumbuhan adalah situasi di mana jumlah daun anak benih tumbuhan bertambah.

Cikguyous@yahoo.com

Page 1

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

Latihan 1

Cikguyous@yahoo.com

Page 2

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

Latihan 2

Latihan 3

Cikguyous@yahoo.com

Page 3

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

Latihan 4

a) Berdasarkan keputusan dari ekperimen ini, berikan definisi secara operasi bagi aloi?

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Cikguyous@yahoo.com

Page 4