Anda di halaman 1dari 6

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM JABATAN TENAGA MANUSIA LOT 635, JALAN MAHANG, 09500 KARANGAN,

KULIM KEDAH

PELAN MENGAJAR (TEORI)


KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL E-011-1 INDUSTRIAL ELECTRONICS TAHAP 1

NO DAN TAJUK MODUL/ MODULE NO AND TITLE M02 EQUIPMENT MEASUREMENT

NO DAN PERNYATAAN TUGASAN /TASK(S) NO AND STATEMENT

02.01 02.02 02.03 02.04

OPERATE ANALOGUE/DIGITAL MULTIMETER OPERATE SIGNAL/FUNCTION GENERATOR OPERATE OSCILLOSCOPE OPERATE TACHO GENERATOR

PERFORM MEASURING INSTRUMENT USING APPROPRIATE TOOLS, EQUIPMENT AND MATCH OF ACCURATE POWER RATING USING TEST INSTRUMENT AND MANUAL CORRECTLY SO THAT: OBJEKTIF MODUL / MODULE OBJECTIVE 1. THE MEASURING TECHNIQUE CAN BE PERFORMEDAS REQUIRED BY SPECIFICATION. 2. THE EQUIPMENT AND POWER RATING IS CONFIRMED WITHIN TOLERANCES AS SPECIFIED IN OPERATION MANUAL.

NO KOD / CODE NO TEMPAT :

E-011-1/M02/PM(1) TEMPOH : -1-

Muka: Pengajar :

01 Drp: 6

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M02/PM(1)

Muka: 4 Drp: 6

TAJUK : FUNGSI DAN CARA PENGOPERASIAN MULTIMETER. TUJUAN PENGAJARAN : ( Instructional Aims ) Pelajar-pelajar mesti boleh:1. 2. 3. 4. Nyatakan kegunaan multimeter. Nyatakan skala dan pemilihan skala untuk mengukur. Nyatakan langkah-langkah keselamatan mengendalikan multimeter. Menguji komponen elektronik seperti perintang, diod, transistor.

ALAT BANTUAN PENGAJARAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS

TAJUK
Kertas Penerangan Kertas Tugasan

NO. KOD
H-175-4/M03/P(1) H-175-4/M03/T(1)

ALAT PANDANG DENGAR

White Board Power Point Slide

WB PP

PERALATAN, KELENGKAPAN, BAHAN

LCD Projector Komputer Riba Marker pen Duster Multimeter

1 1 1 1
4

-2-

NO. KOD / CODE NO.

E-011-1/M02/PM(1) AKTIVITI PENGAJARAN


( Instructional Activities )

Muka: 3 Drp: 6 INST. AIDS MASA

PERSEDIAAN : ( Preparation ) 1. Selesakan pelajar beri salam dan salam sejahtera. tulis kursus, tahap dan tarikh. tanya khabar kesihatan pelajar. 2. Semak senarai kehadiran pelajar. 3. Tekan aspek disiplin tatatertib kerjasama. 4. Bawa pelajar kepada tajuk Multimeter 5. Tulis tajuk di white board FUNGSI DAN CARA MENGGUNAKAN MULTIMETER 6. Tulis tujuan pengajaran di white board dan nyatakan kepada para pelajar. Pelajar-pelajar mesti boleh: Nyatakan kegunaan multimeter. Nyatakan skala dan pemilihan skala untuk mengukur. Nyatakan langkah-langka keselamatan pengendalian multimeter. Menguji komponen elektronik. 7. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini. Fungsi dan kegunaan multimeter untuk mengukur voltan, arus dan kerintangan serta menguji komponen elektronik 8. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari. Adakah pernah menggunakan multimeter?

WB PP

2 minit

-3-

NO. KOD / CODE NO. TOPIK PENGAJARAN


( Instructional Topic ) PENYAMPAIAN : ( Presentation ) 1. Nyatakan fungsi multimeter

E-011-1/M02/PM(1) AKTIVITI PENGAJARAN


( Instructional Activities )

Muka: 4 Drp: 6 INST. AIDS MASA

a. Bentukkan beberapa kumpulan pelajar. b. Fungsi multimeter Perbincangan kumpulan Tanya tentang kefahaman pelajar

WB PP1

5 minit

2. Nyatakan cara menggunakan multimeter.

a. Penerangan tentang pemilihan skala pada multimeter. b. Perbincangan kumpulan. Cara mengukur voltan / arus AC. Pemilihan skala untuk mengukut voltan/arus AC Cara mengukur voltan/arus DC Pemilihan skala voltan/arus DC. Tanya tentang kefahaman pelajar.

PP2

3 minit 5 minit

PP3 PP4

3. Pengujian komponen elektronik

a. Perbincangan kumpulan Pengujian perintang. Pengujian diod Pengujian Transistor Tanya kefahaman pelajar.

5 minit PP5 PP6 PP7

-4-

NO. KOD / CODE NO.

E-011-1/M02/PM(1) AKTIVITI PENGAJARAN


( Instructional Activities )

Muka: 5 Drp: 6 INST. AIDS MASA

PENGGUNAAN : ( Application ) 1. 2. 3. Serahkan kertas penerangan kepada pelatih. Beri masa kepada pelatih untuk membaca dan menyemak kertas penerangan. Tanya kefahaman pelatih dan ajukan soalan lisan tentang tajuk yang diajar. S1 : Berikan fungsi multimeter? J1 : Mengukur seperti voltan, arus, kerintangan dan lain-lain. Multimeter juga berfungsi untuk menguji komponen elektronik. 4. 5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelajar dan akui jawapan yang diberi dan beri pujian/motivasi. Tanya kemusykilan pelatih tentang pelajaran yang diajar. KP 5 minit

-5-

NO. KOD / CODE NO.

E-011-1/M02/PM(1) AKTIVITI PENGAJARAN


( Instructional Activities )

Muka: 6 Drp: 6 INST. AIDS MASA

PENGESAHAN : ( Confirmation )

1. 2.

Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Penerangan / nota. Edarkan Kertas Tugasan. 3. Nyatakan Masa yang diberikan - 5 minit Markah lulus - 50% Akan dimasukkan dalam port folio sebagai bukti Sesiapa yang tidak lulus, ulang nilai hanya akan dibuat sekali sahaja. 4. Arahkan pelatih menyemak kertas tugasan. 5. Minta pelatih menulis nama, nombor KP dan sebagainya. 6. Maklumkan masa yang diberi untuk tugas diselesaikan. 7. Memberi penerangan kepada pelatih tentang tajuk tugasan. 8. Buat ringkasan pada tajuk yang telah diajar. 9. Umumkan tajuk pada kelas akan datang Jenis komponen dan pemasangan. 10. Ucapan perpisahan.

KT

5 minit

-6-