Anda di halaman 1dari 3

Nama Nabi Muhammad saw: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29) Ahmad : Yang plaing agung puja dan pujinya kepada Allah (surah 61:6) Hamid : Yang Memuji Mahmud : Yang Terpuji Qasim : Yang Membagi (sebenarnya Abul Qasim, Ayah Qasim, yang merupakan kunyah (julukan atau panggilan yang lazim untuk Nabi), Aqib : Yang Mengikuti, Yang Terakhir, sesudahnya tidak akan ada Nabi lagi Fatih : Yang Membuka, Yang Menaklukkan Syahid : Saksi (Surah 33:45) Hasyir : Yang Pertama dibangkitkan dari kubur dan Mengumpulkan Manusia (pada Hari Kiamat) di Padang Masyar Rasyid : Yang Terbimbing (surah 11:78) Masyhud : Yang Tersaksikan Basyir : Pembawa Kabar kabar Baik (surah 7:88) Nadzir : Pemberi Peringatan (surah 33:45 dan sering) Dai : Penyeru (surah 33:46) Syafi : Yang Menyembuhkan Hadi : Yang Memandu ke Kebenaran (surah 13:7) Mahdi : Yang Terbimbing Baik Mahi : Yang Menghapus (kedurhakaan), dengannya Allah menghapuskan kekafiran Munzi : Yang Menyelamatkan, Yang Menyampaikan Naji : Keselamatan Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran) Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran) Ummi : Buta huruf (surah 21:107) Tihami : Dari Tihama Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di seputar Makkah) Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah Harish alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda (surah 9:128) Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah Thaha : (surah 20:1) Mujtaba : Yang Terpilih Thasin : (surah 27:1) Murtadha : Yang Diridhai Hamim : (permulaan surah 40:46) Mushtafa : Yang Terpilih Yasin : (surah 36:1) Aula : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1) Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan. Juga sebuah nama Allah Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1) Matin : Yang Kukuh Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101) Thayyib : Yang Baik Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35) Amir : Pangeran, Pemimpin Hijazi : Dari Hijaz Tarazi : (_________) Quraisyi : Dari Suku Quraisy Mudhari : Dari Suku Mudhar Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah Kamil : Yang Sempurna Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54), digunakan untuk Ismail Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21) Abdullah : Hamba Allah Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman (biasanya nama kehormatan Musa) Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah Naji Allah : Sahabat Karib Allah (biasanya nama kehormatan Musa) Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah (biasanya nama kehormatan Adam) Khatam Al-Anbiya: Penutup Para Nabi (surah 33:40) Hasib : Yang Mulia. Al Hasib, Juga sebuah Nama Allah (Asmaul Husna) Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32) Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah Hafi : Yang Tahu (surah 7:187) Ma mun : Terpercaya Ma lum : Termasyhur Haqq : Kebenaran (surah 3:86) Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89) Muthi : Taat Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah Zhahir : Yang Lahir, Eksternal. Juga sebuah N ama Allah Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Yatim : Yatim (surah 93:6) Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah Sayyid : Tuan (surah 3:39) Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46) Muni r : Bercahaya (Surah 33:46) Muharram : Yang Terlarang, Suci Mukarram : Yang Mulia Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45) Mudzakkir : Yang Mengingatkan Muthahhar : Suci Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim) Madu : Yang Diseru Jawwad : Yang Pemurah Khatim : Penutup (surah 33:40) Adil : Yang Adil Syahir : Termasyhur Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi Nabi sebelumnya dan mengikuti jejak mereka kafir yang menentangnya

100. Malhamah : Nabi yang telah diijinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang 101. Rasul Al-Malahim : Rasulnya Pertempuran pertempuran Hari hari Terakhir. Yupz, cukup sekian dulu tentang Nama-Nama Nabi Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat atas Rasulullah SAW, semoga kita bisa diakui sebagai Umat Rasullullah SAW dan mendapatkan syafaatul Udhmanya kelak di Yaumul Akhir, dan Semoga bermanfaat. Amin.....