Anda di halaman 1dari 10

1.

Membakar ladang getah Memusnahkan landasan kereta api

Maklumat di atas merujuk kepada tindakan komunis semasa darurat. Apakah kesan tindakan tersebut? A B C D Melumpuhkan ekonomi Menakutkan orang awam Memutuskan perhubungan Memecahbelahkan penduduk

PMR 2005 2. 3. 4. PMR 2005 PMR 2005

Mengharamkan parti radikal Menerima bantuan tentera Menubuhkan Home Guard

Mengapakah British mengambil tindakan di atas? A B C D Mengatasi masalah perkauman Menghapuskan ancaman komunis Mengawal penentangan terhadap British Meredakan kemarahan penduduk tempatan

British telah melancarkan kempen Memenangi Hati dan Fikiran Rakyat pada tahun 1950-an. Apakah kejayaan kempen tersebut? A B C D Meningkatkan taraf hidup rakyat luar bandar Mewujudkan sistem pendidikan yang seragam Memupuk kerjasama rakyat melalui parti politik Menggembleng tenaga rakyat untuk menentang komunis

Tarikh 1948-1949

Perkara Penduduk yang tinggal di pinggir hutan selalu dikunjungi oleh ahli PKM untuk memujuk mereka menyertai Min Yuen. Mereka berada dalam ketakutan.

Apakah tindakan kerajaan untuk menyelesaikan masalah di atas? A B C D 5. Membekalkan senjata Menempatkan di kem perrtahanan Memindahkan ke petempatan baru Mengisytiharkan perintah berkurung PMR 2005 6. Menyediakan makanan Min Yuen X Membekalkan ubat-ubatan Rajah di atas menunjukkan peranan Min Yuen kepada Parti Komunis Malaya (PKM). Apakah X? PMR 2006 A B C D Melatih anggota baru Membekalkan senjata Mendapatkan maklumat Mengatur strategi perjuangan PMR 2006

Darurat telah diisytiharkan di Tanah Melayu pada tahun 1948. Apakah muslihat British membuat pengisytiharan tersebut? A B C D Menyekat kebebasan bersuara Mewujudkan perpaduan kaum Melindungi kepentingan ekonomi Melambatkan kemerdekaan negara

7.

Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan. Pernyataan di atas dikaitkan dengan sistem pendaftaran kebangsaan pada tahun 1950-an. Mengapakah tindakan tersebut diambil? A Membasmi ancaman komunis Melicinkan proses pilihan raya Memudahkan bancian penduduk Mengenal pasti golongan imigran

8.

9.

PMR 2006 PMR 2006

B C D

Sekolah Latihan Khas 101 Sekolah di atas telah ditubuhkan di Singapura pada pertengahan kurun ke-20. Penubuhan sekolah ini membuktikan A B C D perubahan strategi perjuangan PKM kelemahan pertahanan Tanah Melayu kerjasama antara PKM dengan British pengenalan pentadbiran tentera oleh British

P Menentang Parti komunis Malaya

Q Bekerjasama dengan Parti Komunis Malaya

Rajah di atas menunjukkan perubahan pendirian British terhadap Parti Komunis Malaya ( PKM ) dari P ke Q. Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut?

A B C D

Kemelesetan ekonomi dunia Persaingan antara kuasa Barat Kebangkitan semangat nasionalisme Penguasaan Jepun ke atas Tanah Melayu

10.

PMR 2006 PMR 2007

Membakar kilang Menyerang balai polis Merosakkan landasan kereta api

Maklumat di atas menunjukkan tindakan pengganas komunis pada tahun 1948. Mengapakah mereka bertindak demikian? I II III IV Menamatkan Malayan Union Melumpuhkan ekonomi negara Menubuhkan kerajaan republik Menentang pentadbiran Jepun I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

A B

11.

Tarikh 28 dan 29 Disember 1955

Peristiwa Pertemuan Baling

Jadual di atas merujuk kepada rundingan antara pihak kerajaan dengan Parti Komunis Malaya (PKM). Apakah syarat yang dikemukakan oleh pihak kerajaan kepada Parti Komunis Malaya dalam rundingan tersebut? A B C D Kewarganegaraan ahli dilucutkan Kubu pertahanan dimusnahkan Hasil rampasan dikembalikan Gencatan senjata diisytiharkan

12.

PMR 2007 PMR 2007

Pegawai British

Sir Edward Gent

: Keadaan keselamatan negara terancam berikutan peristiwa di Sungai Siput. : Kita akan isytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu.

Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1948. Apakah peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat? A B C D Pergaduhan antara kaum Permogokan golongan pekerja Penentangan rakyat tempatan Pembunuhan pengurus ladang

13. Rajah di bawah menunjukkan usaha British menghapuskan ancaman komunis di Tanah Melayu. Melonggarkan kerakyatan Perang Saraf Menyebarkan risalah X Apakah X? A B C D Menawarkan hadiah Menubuhkan pasukan polis Mewujudkan kampung baru Memperkenalkan kad pengenalan PMR 2008 PMR 2008

untuk

syarat

14. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) gagal membentuk negara republik komunis di Tanah Melayu? A B C D Sumber kewangan dan senjata terhad Corak perjuangan tidak sistematik Kerjasama rakyat dan kerajaan kukuh Bantuan kerajaan asing sukar diperoleh

15. Dialog berikut mungkin berlaku antara pegawai British di Tanah Melayu pada zaman darurat. Pegawai : A Pergerakan komunis kuat kerana mendapat bekalan makanan, ubatubatan dan maklumat daripada Min Yuen. B Sir Harold Briggs telah mengarahkan kita supaya melumpuhkan gerakan Min Yuen.

Pegawai :

Bagaimanakah British melumpuhkan gerakan tersebut? A B C D Mengisytiharkan darurat Melancarkan perang saraf Melaksanakan Gerakan Kelaparan Melaksanakan tawaran pengampunan

PMR 2008 16. PMR 2008

Gambar di atas menunjukkan pihak yang terlibat dalam Pertemuan Baling pada 28 dan 29 Disember 1955. Apakah perkara yang dituntut kerajaan daripada pihak komunis dalam pertemuan tersebut? I II III IV A C Menyerah diri Meletak senjata Meninggalkan negara Menyerahkan hak kerakyatan I dan II B II dan III D

I dan IV III dan IV

17. Pada tahun 1948, Undang-undang Darurat telah diisytiharkan bertujuan untuk mengekalkan keamanan di Tanah Melayu. Bagaimanakah undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan di atas? A Kemajuan ekonomi diberikan perhatian B Gencatan senjata dipersetujui C Sifat perkauman dibendung D Parti berhaluan kiri diharamkan 18. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertambah kuat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu? A Memperoleh bekalan senjata daripada British B Memiliki kemudahan pengangkutan C Mendapat bantuan kewangan D Mendapat sokongan penduduk tempatan PMR 2009 PMR 2009 PMR 2009

19. Dialog di bawah mungkin berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1950-an. Sir Henry Gurney Saya mahu penduduk Tanah : Melayu yang berusia 12 tahun ke atas diberikan kad pengenalan. Sir Harold Briggs Saya setuju. Itu langkah yang : sangat baik Mengapakah langkah tersebut diambil?

A B C D

Melicinkan proses pilihan raya Membanteras ancaman pengganas komunis Memudahkan kerja bancian penduduk Menentukan bilangan kaum imigran

20. Sir Gerald Templer telah mengisytiharkan kawasan putih yang pertama di Melaka pada tahun 1952. Apakah maksud kawasan putih dalam pernyataan di atas? A B C D Pelaksanaan perintah berkurung Petempatan pelbagai kemudahan Penguatkuasaan kawalan keselamatan Pembebasan daripada ancaman pengganas PMR 2009 PMR 2010 PMR 2010

21. Mengapakah darurat diisytiharkan di Tanah Melayu pada Jun 1948? A Propaganda parti berhaluan kiri B Pemogokan pekerja kilang C Pembunuhan pengurus ladang D Pemusnahan landasan kereta api

22. Keganasan berikut dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Membakar bas Memusnahkan kilang Merosakkan landasan kereta api

Mengapakah PKM bertindak demikian? Ingin menubuhkan kerajaan sendiri II Berhasrat melumpuhkan ekonomi negara III Menuntut pilihan raya yang adil diadakan IV Mendapatkan sokongan rakyat secara paksaan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV I

23. Rajah berikut menerangkan perubahan dasar British terhadap Parti Komunis Malaya (PKM). Sebelum Perang Dunia Kedua Menentang PKM Semasa Perang Dunia Kedua Bekerjasama dengan PKM

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A Kemelesetan ekonomi dunia B Persaingan dalam kalangan kuasa Barat C Kebangkitan semangat kebangsaan D Menentang pendudukan Jepun

PMR 2010

Beri Nilai