Anda di halaman 1dari 16

IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN KEMAHIRAN MEMBACA

2/13/13

PENGENAL AN
Menurut kamus Dewan edisi Empat, baca ditakrifkan sebagai memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Robert Lado (1964) menyatakan membaca sebagai mengungkap pola-pola bahasa daripada bentuk tulisannya. Steinberg (1982) mendefinisikan proses membaca sebagai satu bentuk komunikasi dan tujuannya adalah memberikan maklumat melalui bentuk-bentuk bertulis.

2/13/13

ARTIK EL
2/13/13

ARTIKE L1

http://www.scholastic.com/resources/article/reading-com

ARTIKE L2

http://sarjanapena.blogspot.com/2011/10/definisi-dan-k

2/13/13

ANALISIS ARTIKEL

2/13/13

Tips Mengukuhkan Bacaan Murid


Have him read aloud / Baca dengan kuat dan jelas. Provide the right kinds of books / sediakan buku yang bersesuaian dengan tahap umur. Reread to build fluency / baca semula untuk mengukuhkan bacaan. Talk to the teacher / baca dihadapan guru. Supplement class reading / membuat kelas bacaan tambahan. Talk about what he's reading / bincangkan mengenai apa yang dibaca. 2/13/13

ARTIKE L1

ARTIKE L2
Dalam sesuatu proses bacaan, terdapat susun atur tugasan seperti berikut: a) mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. b) mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. c) menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. d) mengumpul dan mencantumkan idea, perkataan, dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. e) 2/13/13 mencuba menghuraikan idea kepada orang

VIDEO DAN GAMBAR

2/13/13

2/13/13

2/13/13

ELEMEN DALAM MEMBACA

2/13/13

mengenal tanda baca. membunyikan suku kata dengan betul. menggunakan intonasi yang sesuai. memahami maksud teks bacaan yang dibaca. membaca mengikut arah dan cara yang betul.

2/13/13

KESALAHAN DALAM MEMBACA

2/13/13

tidak dapat membunyikan suku kata dengan betul. berhenti di tempat yang salah. nada suara yang tidak jelas. tanda baca diabaikan. tidak memahami teks bacaan. intonasi yang tidak sesuai dengan teks.

2/13/13

SENARAI SEMAK

2/13/13

SEKIAN TERIMA KASIH

2/13/13