Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN PENGUKUHAN

BAB 2: ELEKTRIK

NAMA: _______________________________

TARIKH: __________

KELAS: _______________

Latihan 1: Nyatakan bacaan meter kWj dibawah.

a)
1

10 000

1 000

100

10

1/10

Jawapan: _______________________

b)
2

10 000

1 000

100

10

1/10

Jawapan: _______________________

c)
0

10 000

1 000

100

10

1/10

Jawapan: _______________________

Latihan 2: Kira penggunaan tenaga elektrik yang digunakan.

Kadar Tarif A: Tarif Kediaman


Bagi 200 unit pertama sebulan
Bagi 800 unit berikut sebulan
Bagi setiap unit tambahan sebulan

0.218 rm/kWj
0.258 rm/kWj
0.278 rm/kWj

a) Bacaan meter pada 31 Disember 2009 adalah 78345 dan bacaan pada 30 November 2009 adalah
78308.

10 000

1 000

100

10

1/10

10 000

1 000

100

10

1/10

b)

Bacaan dahulu

Bacaan sekarang