Anda di halaman 1dari 6

UPACARA SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN

PENGURUS OSIS SMP NEGERI 5 SURAKARTA PERIODE 2009/2010 KEPADA PENGURUS OSIS PERIODE 2010/2011 17 Agustus 2010 1. Pengurus OSIS lama dan calon pengurus OSIS baru menempatkan diri. 2. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Pembacaan berita acara serah terima jabatan : 3. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari ketua OSIS lama kepada ketua OSIS baru , yang disaksikan oleh : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Urusan Kesiswaan. (Kepada Yang terhormat Bp. Hariadi Giyarso, S.Pd, Bp. Bambag Trijono JS, S.Pd, M.Pd. Dan Bp. Supono, S.Pd, M.Pd dipersilahkan) 4. Serah terima panji OSIS 5. Ucapan terima kasih kepada pengurus OSIS lama dengan berjabat tangan, oleh Kepala Sekolah selaku Ketua Pembina OSIS . 6. Pengurus OSIS lama diharap kembali ketempat semula. 7. Pengambilan janji jabatan Pengurus OSIS oleh Kepala Sekolah. 8. Prakata pelantikan Kepala Sekolah. 9. Menyanyikan lagu bagimu negri. 10. Pemberian ucapan selamat kepada pengurus OSIS baru oleh: a. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan urusan Kesiswaan. b. Perwakilan bapak dan Ibu Guru diwakili oleh: 1). Bp. Marko, S.Th. 2). Ibu. Kartikarini Evi , S.Pd. c. Perwakilan OSIS lama ( Rachmah Acilia Milan ) d. Perwakilan kelas (Ketua Kelas 7A 9B ) 11. Pengurus OSIS baru kembali ketempat semula. 12. Amanat pembina Apel . 13. Pembacaan Doa. 14. Penghormatan umum kepada pembina Apel. 15. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat Apel diikuti oleh Bapak/Ibu Guru. 16. Penghormatan kepada pemimpin Apel dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. 17. Pemimpin Apel kembali ketempat semula. 18. Masing-masing pemimpin barisan dapat membubarkan barisannya. Surakarta, 17 Agustus 2010 Kesiswaan,

Supono, S.Pd, M.Pd NIP. 196708101990031010

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS OSIS SMP NEGERI 5 SURAKARTA PERIODE 2010/2011
Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing: Nama Jabatan : Rachmah Acilia Milan : Ketua OSIS lama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Surakarta, 9 November 2009 Nomor: 421.7 / 449 / XI / 2009. yang selanjutnya sebagai pihak pertama. : Anggita Elfira : Ketua OSIS baru, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Surakarta tanggal 17 Agustus 2010. Nomor: 800 / 334 / VIII / 2010. yang selanjutnya sebagai pihak ke dua.

Nama Jabatan

Mengadakan serah terima jabatan Pengurus OSIS masa bhakti 2010/20111 dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan penyerahan tersebut yang berupa: a. Jabatan Pengurus OSIS b. Segala sesuatu yang manjadi tanggung jawab pengurus OSIS yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pasal 2 Pihak pertama tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari segala tindakan yang telah dilakukan/dilaksanakan hingga saat serah terima jabatan . Pasal 3 Pihak pertama dan kedua masing-masing menyadari dan menginsyafi serta bertanggung jawab atas segala hal mengenai serah terima jabatan . Pasal 4 Penjelasan lebih terperinci yang berhubungan dengan serah terima jabatan yang dimaksud pada pasal 1 huruf b diatas akan ditentukan kemudian. Surakarta, 17 Agustus 2010

Pihak pertama Yang menyerahkan Jabatan

Pihak kedua Yang menerima jabatan

Rachmah Acilia Milan Kelas 9 G Kepala Sekolah Sebagai Penanggung Jawab

Anggita Elfira Kelas 8 D Ketua Pembina OSIS

Hariadi Giarso, S.Pd NIP. 195802061979031003

Supono, S.Pd, M.Pd NIP. 196708101990031010

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 5 SURAKARTA Jl. DIPONEGORO NO.45 TELP (0271) 634930

PRAKATA PELANTIKAN Atas karunia Allah SWT dan rasa syukur Alhamdullillah kehadirat Allah Yang Maha Kuasa , maka pada hari ini : Selasa, 17 Agustus 2010 , berdasarkan surat keputusan kepala SMP Negeri 5 surakarta, Nomor : 800 / 334 / VIII / 2010,

Pengurus OSIS SMP Negeri 5 Surakarta periode 2010/2011 yang namanya termaktub dalam surat Kepeutusan di atas, Dengan membaca bacaan BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM :

maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus


OSIS SMP Negeri 5 Surakarta Periode 2010/2011. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kalian . Amin, Amin, ya robbil alamin. Surakarta, 17 Agustus 2010 Kepala Sekolah

Hariadi Giarso, S.Pd NIP. 195802061979031003

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 5 SURAKARTA Jl. DIPONEGORO NO.45 TELP (0271) 634930

PENGAMBILAN JANJI
SEBELUM KALIAN SAYA LANTIK SEBAGAI PENGURUS OSIS MASA BAKTI 2010/2011, PERKENANKAN SAYA MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN KEPADA CALON PENGURUS DAN HARUS DIJAWAB SEREMPAK !
1.

BERSEDIAKAN KAMU MENJADI PENGURUS OSIS MASA BAKTI 2010/2011 ?

2. SANGGUPKAN KAMU MEMAJUKAN KEGIATAN SISWA DI SMP NEGERI 5 SURAKARTA ? 3. BERSEDIAKAH KAMU MENJADI TELADAN BAGI SISWA LAIN DI SMPN 5 SURAKARTA ? 4. Bersediakan kamu menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga dan sekolah kamu ? TERIMA KASIH.

DAN SELANJUTNYA KALIAN AKAN SAYA LANTIK MENJADI PENGURUS OSIS.

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA


DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 5 SURAKARTA
Jl. P Diponegoro No. 45 Telp. (0271) 634930 Surakarta.

TATA URUTAN UPACARA BENDERA SMP NEGERI 5 SURAKARTA


Upacara bendera Memperingati HUT RI ke 65, Hari Selasa , 17 Agustus 2010 siap dimulai 1. Peserta upacara disiapkan oleh masing-masing pimpinan barisan. 2. Pemimpin upacara menempatkan diri. 3. Penghormatan kepada pemimpin upacara, dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. 4. Laporan pimpinan barisan, kepada pemimpin upacara. UPACARA DILAKSANAKAN DENGAN TATA URUTAN SEBAGAI 1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. 2. Penghormatan kepada pembina upacara , dipimpin pemimpin upacara. 3. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. 4. Pengibaran bendera Sang Merah Putih, dipimpin oleh pemimpin upacara. 5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin upacara. 6. Pembacaan naskah Proklamasi oleh pembina upacara. 7. Pembacaan UUD 1945 oleh petugas. 8. Amanat Pembina Upacara 9. Upacara serah terima jabatan pengurus OSIS ( lihat susunan serah terima jabatan OSIS), 10. Pembacaab doa oleh petugas 11. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. 12. Penghormatan kepada pembina upacara . 13. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh bapak/ibu Guru. 14. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. 15. Pemimpin upacara kembali ketempat . 16. Upacara selesai, pimpinan barisan membubarkan barisannya.

Anda mungkin juga menyukai