RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa Standard Pembelajaran

: Matematik Tahun 3 : Perpuluhan : 60 minit 7.1 (i) Menamakan pecahan perseratus : 7.1 (ii) Menukarkan pecahan perseratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus b. Menukarkan pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: FASA PERSEDIAAN • • Murid melengkapkan jigsaw -puzzle pada kad petak yang disediakan oleh guru di papan tulis. Minta murid menyebut gambar yang telah terhasil. Guru menguji pengetahuan sedia ada murid mengenai pecahan persepuluh menggunakan gambarajah yang telah dilengkapkan. FASA IMAGINASI

• •
Seratus di hadapan.

Guru menunjukkan Petak Seratus di papan tulis. 2 orang murid diminta melorekkan beberapa petak pada Petak


kuat beramai-ramai. • kesemua kotak seratus.

Minta murid membilang kotak yang telah dilorekkan dengan Murid menyebut pecahan kotak yang berlorek itu daripada

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

maka perpuluhan tersebut adalah persepuluhan. Sekiranya terdapat dua atau tiga digit selepas titik perpuluhan. maka perpuluhan tersebut adalah perseratus FASA PERKEMBANGAN • Murid dibentuk kepada 5 kumpulan. Contoh : 19 = 0. • • • Guru meminta murid memerhati berapa banyak digit selepas titik perpuluhan Sekiranya terdapat satu sahaja digit selepas titik perpuluhan. • • 2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Pecahan : 19 100 • • Guru mengulangi aktiviti sehingga murid menguasai pecahan perseratus daripada petak seratus yang telah digunakan. • Setiap kumpulan diberikan lembaran yang mempunyai petak seratus dan satu kad manila.19 100 Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Contoh : Bahagian yang berlorek ialah 19 daripada 100. • Murid perlu gunting petak seratus dan tampalkan pada kad manila. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.

nombor perpuluhan dan gambarajah pecahan melalui perbentangan kumpulan.28 • Murid menunjukkan jadual perkaitan diantara nombor pecahan. • Guru mengedarkan lembaran kerja . Contoh : Petak Seratus Nombor Pecahan Nombor perpuluhan 28 100 0.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 • Kemudian . mereka perlu mewarnakan petak seratus mengikut nombor pecahan yang diberikan oleh guru dan menukarkan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan jadual. • Guru membimbing murid yang lemah untuk membuat tugasan. FASA TINDAKAN • Murid main permainan Kotak Beracun. 3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Murid menjawab soalan yang telah diberikan.

4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . kad gambar. Refleksi: Kreativiti dan Inovasi TAHUN 3 5 daripada 36 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang. gunting. kad imbasan pecahan. warna Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • Bahan Bantu Belajar: Petak seratus. aktiviti dan latihan. kotak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful