INSTRUMEN BAND 5 TEMA : CUACA DAN IKLIM KOD EVIDEN : B5D2E1 (MENGHASILKAN KAJIAN KES/LAPORAN KESAN KEGIATAN

MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM)

Soalan 1:

Manusia Mencemark an Alam!!!

pelajar dikehendaki menulis satu rencana mengenai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Soalan 2 Kerja Kursus Geografi Tajuk Tugasan ialah: Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di kawasan kajian anda. Laporan tersebut mestilah merangkumi perkara berikut.Tajuk Tugasan ialah: Poster di atas menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: a) b) c) d) Jenis-jenis kegiatan manusia dan kesannya cuaca dan iklim Masalah alam sekitar yang diwujudkan oleh tindakan manusia. Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian .Berdasarkan poster tersebut. Kegiatan manusia yang mengubah cuaca dan iklim Kesan tindakan manusia terhadap cuaca dan iklim yang meyebabkan kejadian: • • • • • • • Peningkatan suhu Kemarau Jerebu Hujan Asid Kesan Rumah Hijau Pulau Haba Penipisan Lapisan Ozon a) b) c) Langkah-langkah mengurangkan kesan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Masalah Alam Sekitar Jerebu Punca Kesan Peingkatan Suhu Hujan Asid .Soalan 3 Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful