INSTRUMEN BAND 5 TEMA : CUACA DAN IKLIM KOD EVIDEN : B5D2E1 (MENGHASILKAN KAJIAN KES/LAPORAN KESAN KEGIATAN

MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM)

Soalan 1:

Manusia Mencemark an Alam!!!

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: a) b) c) d) Jenis-jenis kegiatan manusia dan kesannya cuaca dan iklim Masalah alam sekitar yang diwujudkan oleh tindakan manusia. Soalan 2 Kerja Kursus Geografi Tajuk Tugasan ialah: Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di kawasan kajian anda. Kegiatan manusia yang mengubah cuaca dan iklim Kesan tindakan manusia terhadap cuaca dan iklim yang meyebabkan kejadian: • • • • • • • Peningkatan suhu Kemarau Jerebu Hujan Asid Kesan Rumah Hijau Pulau Haba Penipisan Lapisan Ozon a) b) c) Langkah-langkah mengurangkan kesan manusia terhadap cuaca dan iklim. Laporan tersebut mestilah merangkumi perkara berikut. pelajar dikehendaki menulis satu rencana mengenai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.Berdasarkan poster tersebut.Tajuk Tugasan ialah: Poster di atas menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian .

Soalan 3 Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang sesuai. Masalah Alam Sekitar Jerebu Punca Kesan Peingkatan Suhu Hujan Asid .