INSTRUMEN BAND 5 TEMA : CUACA DAN IKLIM KOD EVIDEN : B5D2E1 (MENGHASILKAN KAJIAN KES/LAPORAN KESAN KEGIATAN

MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM)

Soalan 1:

Manusia Mencemark an Alam!!!

Laporan tersebut mestilah merangkumi perkara berikut. Kegiatan manusia yang mengubah cuaca dan iklim Kesan tindakan manusia terhadap cuaca dan iklim yang meyebabkan kejadian: • • • • • • • Peningkatan suhu Kemarau Jerebu Hujan Asid Kesan Rumah Hijau Pulau Haba Penipisan Lapisan Ozon a) b) c) Langkah-langkah mengurangkan kesan manusia terhadap cuaca dan iklim.Tajuk Tugasan ialah: Poster di atas menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. pelajar dikehendaki menulis satu rencana mengenai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Soalan 2 Kerja Kursus Geografi Tajuk Tugasan ialah: Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di kawasan kajian anda.Berdasarkan poster tersebut. Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian . Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: a) b) c) d) Jenis-jenis kegiatan manusia dan kesannya cuaca dan iklim Masalah alam sekitar yang diwujudkan oleh tindakan manusia.

Masalah Alam Sekitar Jerebu Punca Kesan Peingkatan Suhu Hujan Asid .Soalan 3 Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful