Runtah

Jadi rieut nu ningalina Matak nyeuri kana sirahna Aya wae dimana-mana Teu beresih-beresih lingkungannana Dimamana patumpuk ambarayah Pabalatak teu merenah Teu di kebon teu di sawah Eta runtah aya di sagala wilayah Duh kumaha atuh jadina Kudu kumaha simkuring ayeuna Jalma nu teu tanggung jawab nu ngalantarankeunnana Nu ngalantarankeun runtah dimana-mana

Nurul Nadhira IX-D

Langlayangan Langlayangan kumalayang Ngalayang di mega malang Paheula-heula jeung heulang Sukan-sukan sakahayang Lamun bisa simkuring nurutan Meren atos kakalayangan Ningalian ti atas awan Ningalian sabudaran Mipir langit nyorang mega Nyawang anggang di buana Amparan handapeunnana Tanah endah alam Sunda Nurul Nadhira IX-D .

 Format Penilaian Menilai M.Zaky Fadillah No 1 2 3 4 Penilaian Intonasi Sora Pasemoh Rumpaka Jumlah Nilai 83 84 83 85 335 Nilai = 83 + 84 + 83 + 85 4 = 84 .