Anda di halaman 1dari 3

1.

Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta * Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak * Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa * Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika * Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa * Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah * Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa * Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa * Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika * Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu. 11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa * Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. 12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa * Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 13. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati * Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah. 14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali * Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. 15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa * Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami. 16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami * Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah * Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak 19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri * Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. 20. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam * Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. 21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah * Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. 22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah * Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. 23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. 24. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. * Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami. 25. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. * Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami. 27. Yaa samii'u isma syakwatanaa * Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami. 28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa * Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami. 29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. 30. Yaa adlu i'dil man rahimanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. 31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo * Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti). 32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa * Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. 33. Yaa lathiifu ulthuf binaa * Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami. 34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa * Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung. 35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa * Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. 36. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika * Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu.

37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu * Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa * Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar. 39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa * Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika * Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. 41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo * Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. 42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. * Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa *Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik * Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa * Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do'a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami 46. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa * Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. 47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai * Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana. 48. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah * Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 49. Ya majiidu a'thinaa majdaka * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 50. Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin * Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. 51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun * Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo * Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa * Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa * Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. 55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa * Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. 56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa * Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah * Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. 58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin * Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau 59. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa * Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai. 60. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa * Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami 61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam * Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam * Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana.. * Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami 64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah * Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa * Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami. 66. Yaa maajidu aatinaa majdaka * Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa * Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa * Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung. 69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah * Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. 70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu * Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. 71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh * Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat.

72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. * Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. 73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin * Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. * Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. 75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah * Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. 76. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. * Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. 77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. 78. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa * Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. * Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. 80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa * Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami. 81. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa * Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami 82. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka * Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa * Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. 84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa * Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. 85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa * Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman * Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. 87. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. * Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. 88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik * Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. 89. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. 90. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. * Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. 92. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa * Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. 93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika * Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu. 94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. * Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 95. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah * Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 96. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. * Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. 97. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim. * Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. 98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. * Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. 99. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina * Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.