Anda di halaman 1dari 8

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL

DEFINISI KOMUNIKASI INTRAPERSONAL Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dalam kegiatan mengamati dan memberi makna (intelektual dan emosional)

Ronald L. Applbaum , dalam buku Fundamental Concept in Human Communication .

Definisi Komunikasi Intrapersonal


Apa yang terjadi dalam diri manusia, misalnya apa yang mereka fikirkan, rasakan, nilai-nilai yang dianut, reaksi, khayalan, mimpi dan lain-lain. Komunikasi intrapersonal juga meliputi tanggapan manusia terhadap simbol dan cara mereka membuat keputusan, menyimpan dan mengolah data dalam fikiran Gail E. Myers & Michelle Tolela Myers - The Dynamics of Human Communication a Laboratory Approach, 1992

Definisi Komunikasi Intrapersonal


proses individu menciptakan pengertian

Buku Transper-Understanding Human Communication , 1975 .

Kesimpulannya ,
Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperanan baik sebagai kommunikator mahupun sebagai kommunikan, dia berbicara pada dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya sendiri dan dijawab oleh dirinya sendiri.

Proses Komunikasi Intrapersonal


Antara kegiatan yang meliputi komunikasi intrapersonal ialah mengolah makna (mentafsirkan sesuatu), berfikir dan memahami, menyelesaikan masalah, evaluasi, mengambil keputusan, mengingat, introspeksi, refleksi, penyedaran, mimpi, khayalan dan perasaan Stanley B. Cunningham , Communication Year Book 15 , 1992

Proses Komunikasi Intrapersonal


komunikasi intrapersonal meliputi persepsi, ingatan, pengalaman, perasaan, menafsirkan, kesimpulan, evaluasi, sikap, pendapat, idea, strategi, gambaran dan keadaan kesedaran

Leonard Shedletsky , Meaning and Mind .

Proses Komunikasi Intrapersonal


Proses pengolahan komunikasi intrapersonal ini meliputi sensasi, persepsi, memori dan berfikir

Jalaluddin Rahmat , Psikologi Komunikasi, 1986 .

Apa itu komunikasi intrapersonal ?


Komunikasi intrapersonal juga dikenali sebagai komunikasi intra peribadi Komunikasi dengan diri sendiri adalah penggunaan bahasa atau pemikiran dalaman bagi penyampai. Komunikasi dengan diri adalah penglibatan dalaman dan aktif individu dalam memproses mesej simbolik

Individu menjadi pengirim, penerima dan menyediakan maklum balas kepada dirinya dalam proses dalaman yang berterusan

Anda mungkin juga menyukai