KOPERASI PESERTA-PESERTA RANCANGAN FELCRA SEBERANG PERAK BERHAD (5884/1

)
COOP BUSINESS CENTRE FELCRA BANDAR SEBERANG PERAK 36800 KG GAJAH, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05 655 8101 / 655 8102 FAX : 05 655 8100 WEBSITE : www.coopseberangperak.com.my

Sila lekatkan gambar berwarna & terbaru disini (Ukuran passport)

EMAIL : admin@coopseberangperak.com.my

HR 001
BORANG PERMOHONAN KERJA
JAWATAN YANG DIPOHON 1. 2. 1- BUTIRAN PERIBADI Nama Penuh ( MyKad ) : No MyKad/No Passport TKA : Alamat surat-menyurat : Bandar : No Telefon (R) : E-mail : Tarikh Lahir : Tempat Lahir : Taraf Perkahwinan : Kewarganegaraan : No KWSP ( EPF ) : Poskod : Negeri : No Telefon (H/P) : No Telefon (Pej) : Agama : Jantina : Bil Anak ( Jika Ada ) : No SOCSO : Umur : Rujukan Pejabat Koperasi
Tarikh Terima
Tanda Tangan Pegawai

Status OKU* Ya / Tidak ( Sila sertakan salinan Kad Pengiktirafan ) 2- MAKLUMAT PEKERJAAN SEKARANG Pekerjaan : Nama Majikan : Alamat Majikan : No Telefon Majikan : Nama Pegawai Penyelia : Gaji dan Elaun Semasa : Tempoh Bekerja ( Tahun ) : 1

3. c.KETERANGAN BERKENAAN BAPA/PENJAGA/SUAMI/ISTERI* Nama : Alamat : Hubungan : Pekerjaan : Adakah bapa/ibu anda seorang anggota KOPERASI ? Jika Ya.PERSEKOLAHAN Tahun Dari Hingga *Kelulusan UPSR PMR SPM STPM Keputusan 4. 2 . nyatakan Nama : Jawatan : 4. nyatakan nama : No MyKad : Adakan anda mempunyai saudara-mara yang bekerja di KOPERASI ? Jika Ya. (*Sila sertakan salinan sijil-sijil yang telah disahkan) Nama & Alamat Sekolah 4. e. maktab dan / atau Universiti hendaklah dilengkapkan didalam ruang-ruang dibawah. b.PENGAJIAN TINGGI / LANJUTAN / KEMAHIRAN Tahun *Sijil / Kelas Nama Kolej / Universiti Diploma / Kepujian Dari Hingga Ijazah CGPA Nama Penaja Biasiswa/ Pinjaman Berikan keterangan-keterangan kegiatan luar / NGO di Sekolah / Maktab / Universiti dan sekarang.1.PENGAJIAN / TARAF PENDIDIKAN Butir-butir mengenai pelajaran di sekolah. d. a.2.

Saya memahami pemberian butir-butir yang palsu atau sengaja ditinggalkan adalah cukup alasan bagi pihak Koperasi membatalkan pertimbangan untuk diambil bekerja. a. jika bertaraf Tenaga Kerja Asing (TKA). b. d. e. sijil persekolahan. Tandatangan pemohon : Tarikh : 3 . lesen memandu. Perak Darul Ridzuan.Sebutkan kelulusan / pengalaman lain bagi menyokong permohonan anda. transkrip penuh keputusan pengajian dan dokumen sokongan yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Gred 41 dan ke atas atau Penghulu Mukim atau Guru Besar / Pengetua Sekolah serta sesalinan passport. atau sekiranya saya diambil bekerja maka perkhidmatan saya akan ditamatkan. Borang hendaklah diisi dengan terang dan lengkap. sijil pengajian tinggi/kemahiran. Permohonan yang telah lengkap hendaklah di alamatkan kepada :Pengurus Besar Koperasi Peserta-peserta Rancangan Felcra Seberang Perak Berhad Felcra Bandar Seberang Perak 36800 Kg Gajah. 2. permohonan anda dianggap tidak berjaya. PERINGATAN !!! Sila sertakan sekeping gambar berukuran passport dan sesalinan Mykad. 1. Sekiranya anda tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh tutup iklan. Saya juga memberi kuasa kepada Koperasi untuk menyiasat segala keterangan-keterangan yang terkandung di dalam butir-butir kelulusan saya. 3. 4. sekiranya saya dipertimbangkan untuk menyandang jawatan. PERAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa segala keterangan yang saya berikan di dalam borang ini adalah benar. c.