Anda di halaman 1dari 9

ITEM SPECIFICATION FORM OBJECTIVE ITEM: MULTIPLE CHOICE AND 9 -POINT SYSTEM SUBJECT : .

CODE : ITEM WRITER : Item Characterist ic Thinking/ Recall PAPER

Construct

Learning Objective (Topic)

Level Difficulty

Type of Item

Stimulus

Answer

Item Writer code

UNIT AKADEMIK LMS

Page 1

ousHomogene

Stimulus

Stem

Garis Panduan Umum Penggubalan Soalan Peperiksaan Garis Panduan Umum


Tentukan tujuan ujian Tentukan format ujian Tentukan kandungan ujian Sediakan jadual spesifikasi ujian Tulis item yang benar-benar menguji apa yang hendak diuji Tulis item yang mempunyai jawapan tentu/pasti atau jawapan terbaik Tulis item tanpa gabungan dan item gabungan (tentukan bilangannya) Tulis item dengan jelas Elakkan calon keliru/gagal memahami soalan Elakkan menulis item yang ambiguos (kabur) Elakkan memberi clues dlm stem,rangsangan, opsyen Elakkan menulis item yang memerlukan kemahiran atau pengetahuan yang tidak berkaitan dengan apa yang hendak diukur. Elakkan menyakiti pelbagai pihak atau mengemukakan hal yang sensitif (budaya, kaum, agama, politik, dll) Minimumkan masa membaca dan memahami soalan Gunakan istilah yang tepat Perkara yang diuji penting dalam sukatan pelajaran dan pembelajaran Gunakan bahasa yang mudah dan betul (tatabahasanya)

GARIS PANDUAN MENULIS STEM


Kenal pasti satu point yang hendak diuji oleh item itu Satu item menguji satu permasalahan Jika stimulus menjadi sebahagian stem, maka stimulus itu hendaklah

UNIT AKADEMIK LMS

Language

Curricul um

Confirmity Specifica tion

Oppurtu nity

Accuracy Constr Learni uct ng Objecti ve

Clarity Level of Dificu lty Import ant Fa ir

Page 2

berkaitan dengan tugasan dan opsyen ditulis dengan jelas tiada window dressing memberi maklumat betul, berkaitan dan terkini dilukis dengan terang (jika rajah ), tidak boleh menggunakan gambar foto, elakkan menciplak gambar daripada media elektronk dan media cetak.

Elak menggunakan jenama tertentu. Perkadaran mesti sesuai ( seperti gambar gajah mesti lebih besar daripada tikus). Gunakan garisan untuk melabel (bukan anak panah Tugasan yang menjadi sebahagian stem hendaklah

ditulis selepas rangsangan sama ada dalam bentuk soalan, arahan atau pernyataan tidak lengkap boleh direspon oleh calon walaupun tidak diikuti pilihan jawapan ditulis dengan tepat supaya menguji apa yang hendak diuji

Pilih kata tugas yang betul dan bersesuaian dengan apa yang hendak diuji Elakkan perkataan atau frasa yang tiada fungsi Jika tugasan perlu direspon berdasarkan perkataan, frasa atau ayat dalam stimulus berbentuk petikan, rujukkan dengan tepat di mana di dalam petikan itu Tidak memberikan bayangan kepada jawapan Tulis stem berbentuk melengkapkan ayat dengan tempat kosong di hujung ayat Jangan tulis stem yang memerlukan satu siri jawapan yang berpola tertentu Tidak memetik terus frasa daripada buku atau sebarang teks atau buku ulang kaji Pelbagaikan format penulisan pokok item Stimulus hendaklah:

Relevan Dinyatakan dalam bentuk paling berkesan Maklumat yang autentik - Maklumat yang jelas/tidak keliru Ringkas tetapi jelas Jika stimulus berbentuk rajah, jelaskan dengan tepat maklumat dlm rajah itu. OPSYEN

Sama penting dengan pokok item. Sedikit perubahan pada opsyen boleh mengubah seluruh item.
Page 3

UNIT AKADEMIK LMS

Ialah pilihan jawapan yang diberikan

PANDUAN MENULIS OPSYEN Setiap opsyen hendaklah homogenus dengan pokok item dan homogenus antara satu sama lain. Contoh:

Antara yang berikut, yang manakah haiwan yang melahirkan anak? Cacing Semut Tikus Cicak

A B C D

Bina pengganggu secara bandingan sama panjang, sama rumit, dan sama bentuk, khasnya dengan kunci jawapan. Jika ini tidak mungkin dapat dilakukan, susun secara menegak mengikut urutan yang munasabah. Ketidaksamaan panjang, kerumitan, dan gaya bahasa yang berlainan menyebabkan calon boleh mengagak kunci jawapan

Pengganggu boleh jadi:


Pernyataan atau penyelesaian masalah yang memang salah, separuh salah atau betul tetapi tidak menepati kehendak tugasan (stem) Penyelesaian masalah yang betul tetapi kurang cermat mengendalikan pengiraan. Penyelesaian masalah dengan konsep yang salah. Penggunaan rumus yang salah. Kurang cermat memahami soalan/tugasan.

Elak menggunakan perkataan penegas seperti selalu, tidak pernah, paling dan sangat kerana boleh menyebabkan calon meneka jawapan. Contoh : Mengapakah Tunku Abd. Rahman digelar Bapa Kemerdekaan? A Perjuangannya menentang penjajah. B Perjuangannya sehingga Malaya merdeka. C Jasanya sangat banyak sehingga Malaya merdeka D Beliau Perdana Menteri Pertama
UNIT AKADEMIK LMS Page 4

Opsyen hendaklah sesuai, dari segi susunan ayat dengan tugasan item Jangan perdaya calon dengan sengaja -menggunakan kata penguat/penegas lebih panjang atau lebih rumit dibaca untuk pengganggu. Elak menggunakan opsyen seperti semua di atas, tiada satu pun di atas dan kedua-dua A dan B betul. Selaras dengan tugasan, terutamanya jenis pelengkap Pastikan hanya satu jawapan betul atau paling baik untuk dijadikan kunci jawapan Opsyen mestilah tidak overlap. Elakkan opsyen yg bercanggah antara satu sama lain Jangan ulang kata kunci daripada pokok item dalam kunci jawapan. Jangan ulang perkataan atau frasa yang sama bagi setiap opsyen Elakkan opsyen negatif (tidak, bukan,tiada,dll) Pilih pengganggu yang munasabah dan sama tarikannya Opsyen yang disediakan janganlah ada ruang kpd calon untuk meneka Elakkan opsyen berbelit-belit (wordy) dan mengelirukan. Opsyen yang boleh jadi benar tetapi bukan menjadi respons yang betul bagi pokok item boleh dijadikan pengganggu. Taburkan kunci jawapan secara rawak dengan bilangan yang sama atau hampir sama

Bagi item aneka pilihan gabungan, elak menggunakan suatu cadangan jawapan pada setiap pilihan jawapan

UNIT AKADEMIK LMS

Page 5

CONTOH

UNIT AKADEMIK LMS

Page 6

y4/t2/la 1/lo1.2 /1.2.5 calculate the area of the given shape in metric system (easy) 4 Diagram 2 shows cuboid L and cuboid M. Rajah 2 menunjukkan kuboid L dan kuboid M. 2 cm 1 cm 1 cm L Diagram 2 Rajah 2 M

extrapolation

What is the volume of cuboid M if 12 cuboids L can be filled in cuboid M. Berapakah isi padu kuboid M jika 12 kuboid L boleh diisi ke dalam kuboid M? A B C D 6 cm3 6 sm3 12 cm3 12 sm3 24 cm3 24sm3 36 cm3 36 sm3

UNIT AKADEMIK LMS

Page 7

UNIT AKADEMIK LMS

Page 8

UNIT AKADEMIK LMS

Page 9