Anda di halaman 1dari 14

Click to edit Master subtitle style

PhotoTal k
MBV SEKSYEN 3 GB110217
MUHAMAD BASHA ABAS BIN BASRAH

2/15/13

2/15/13

Click to edit Master subtitle style

Sebelum mereka berjaya

membawa

terban g,

2/15/13

Click to edit Master subtitle style

2/15/13

mereka pernah

GAGAL...
Click to edit Master subtitle style

2/15/13

Click to edit Master subtitle style

Hanya. ..

ketekuna n
2/15/13

Click to edit Master subtitle style

2/15/13

dan

kesungguhan
Click to edit Master subtitle style

2/15/13

yang akan merealisasikan impian mereka.

Click to edit Master subtitle style

2/15/13

Janganlah...
Click to edit Master subtitle style

2/15/13

Click to edit Master subtitle style

terus lena dibuai

mimpi inda

kerana
apabila anda terjaga...

2/15/13

2/15/13

Click to edit Master subtitle style

kesakitanny a terasa. akan mula

2/15/13

2/15/13

Terima Kasih
Disediakan Untuk:

Tuan Hj. Mohd Noor Bin Hashim


PEMBANGUNAN KURIKULUM DALAM PTV (MBE22503)

MBV Seksyen 3 Semester 1 2012/2013