Processing Data. . .

PENGAJARAN,PEMBELAJARAN DAN GAYA PEMBELAJARAN

Processing Data. . .

PENGAJARAN
Satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, perlaksanaan, penilaian dan maklum balas.
GURU PELAJAR

PENGAJARAN

PEMBELAJARAN

TUJUAN - Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu

MODEL – MODEL PENGAJARAN
LANGSUNG TIDAK LANGSUNG Penerangan dan perbincangan

Memusatkan guru
Pembelajaran secara aktif

Kaedah kumpulan

Kaedah perbincangan

Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)

Kadar berpusat pada gurunya adalah tinggi. Cth:ceramah, kuliah, latihan praktikal, serta demonstrasi, . Tidak sesuai dilaksanakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab???

Processing Data. . .

MODEL – MODEL PENGAJARAN MEMUSATKAN GURU GURU .

. .Pengajaran Tidak Langsung (Indirect Instruction) Model berbentuk integrasi Mewujudkan Suasana pembelajaran lebih ceria dan selesa Kesan: pelajar lebih aktif Processing Data. .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Penerangan dan Perbincangan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Pembelajaran secara aktif GURU .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah Kumpulan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah perbincangan .

Menggunakan pengalaman dalam tindakan supaya berlaku perubahan dalam diri . Proses perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman.PEMBELAJARAN Proses mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.

DEFINISI PEMBELAJARAN Scr Am. fizikal atau rohani pada pelajar sendiri. (Shahabudin Hashim&Rohizani Yaacub) .proses memperoleh ilmu pengetahuan/kemahiran Pembelajaran merupakan aktiviti mental.

Woolfolk •Pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan dan tingkah laku yang kekal . Anita E.DEFINISI PEMBELAJARAN Morgan dan King •Perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman/akibat latihan Morris L. Bigge •Perubahan sistematik dalam tingkahlaku yang berlaku hasil dari pengalaman dalam sesuatu situasi.

PRINSIP PEMBELAJARAN Maksud •Dasar cara pembelajaran dapat berlaku secara berkesan. Prinsip • Tahap kesediaan pelajar perlu dipertimbangkan. (atan Long 1980) • Suasana pembelajaran yang selesa • Ada maklum balas . • Bermula daripada konkrit kepada mujarab.

TEORI PEMBELAJARAN .

THORNDIKE. SKINNER Teori pembelajaran: hasil daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan dan ditumpukan kepada rangsangan dan gerak balas Tingkah laku pelajar boleh diperhati.TEORI PEMBELAJARAN Tokoh yang terpengaruh: PARLOV. dikawal dan diramal Kesimpulan: pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku pelajar secara kekal .

pembelajaran sbg proses aktif. Gagne dan Ausubel 2 • Bruner 1973. pelajar membina idea baru 4 • Kesimpulan: pembelajaran sebagai proses meneroka dan mencari maklumat .TEORI PEMBELAJARAN 1 • Ahli pskikologi kognitif: Kohler. Bruner.

TEORI PEMBELAJARAN Tokoh: bandura • Pembelajaran dari proses pemerhatian atau peniruan • Mencadangkan seseorang individu meniru tingkahlaku yang diterima dan tidak diterima masyarakat. .

•Pemerhati harus berupaya melakukan ada tumpuan perhatian semula tingkah laku yang ditirunya. • Kemahiran pemerhatian . • Dengan menggunakan bahasa • Pembelajaran hanya berlaku jika dan imaginasi.Proses Pembelajaran Pemerhatian Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan.

peneguhan positif /ganjaran. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. .

. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermerlangan kendiri.TEORI PEMBELAJARAN • Setiap individu adalah berbeza. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.

JENIS PEMBELAJARAN Menurut Shahabuddin Hashim dan Rohizani Yaakub (2004).pembelajaran atau pertambahan pengetahuan dan pengalaman berlaku melalui pengajaran dan pendedahan .

JENIS PEMBELAJARAN Pembelajaran formal Pembelajaran non-formal Pembelajaran informal .

menengah dan tinggi Tujuan – mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh.PEMBELAJARAN FORMAL Pendidikan wajib – peringkat rendah. Sistem pendidikan rasmi dan bersistem Tenaga pengajar – guru yang berkelayakan dan terlatih .

PEMBELAJARAN BUKAN FORMAL ( NON-FORMAL) Praktikal untuk tujuan khas Kursus jangka pendek. seminar dan ceramah Kurikulum berstruktur Non formal .

PEMBELAJARAN TIDAK FORMAL ( INFORMAL) Tidak sengaja/idak sedar Tidak mempunyai bahan pengajaran Pendedahan dari pengalaman dan persekitaran Aspirasi pelajar sendiri Interaksi sosial individu .

GAYA PEMBELAJARAN DEFINISI Gaya bermaksud stail atau cara Gaya pembelajaran adalah cara cara sesorang belajar untuk mengperolehi limu pengetahuan. Pendekatan yang digemari murid Peterson (1971) Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran Dunn dan Dunn (1978) .

ASPEK-ASPEK GAYA PEMBELAJARAN Gaya VAK GAYA PEMBELAJARAN DUNN DAN DUNN .

Menulis nota jika ingin mengingati sesuatu . Auditouri dan Kinestetik) Gaya pembelajaran visual Belajar lebih baik dengan melihat. Tidak memerlukan penerangan lisan Mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan.Gaya VAK (Visual.

Gaya pembelajaran auditori 2 1 Mendengar perkatan dan arahan lisan Mengingati melalui bacaan kuat atau menggerakan bibir 3 Mengukuhkan ingatan melalui alat audio dan perbincangan .

Pengalaman/ aktiviti fizikal didalamkelas Gaya Pembelajaran Kinestetik Mengingati sesuatu lebih baik secara hand-on .

Gaya pembelajaran Dunn dan Dunn Persekitaran Psikologi Emosi Gaya pembelajaran Fisiologi Sosial .

pentingkan hakikat sebenar • Aktif dan agresif Pragmatis Aktivis Teoris • Prinsip dan teori Reflektif • Memikir. memerhati dan buat refleksi kendiri .Gaya pembelajaran – Murnford (1986) • Pratikal.

Kolb Learning Style Inventory (1984) Model Felder-Silverman Learning Style Myers –Briggs Type Indicators (MBTI) 1985 Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Kolb Learning Style Inventory 1984 David Kolb 1984 .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Kaedah Mencuba Dan Aktiviti Selesai Masalah • • • • • • Gemar menimba pengalaman baru Suka mengambil risiko Cenderung kepada bidang kesenian Berfikiran terbuka dan berorientasikan manusia Melibatkan diri secara peribadi Berupaya untuk menyesuaikan diri ACCOMMODATIVE .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Penggunaan Deria dan Perasaan •Berupaya mengasimilasi pelbagai maklumat untuk dijadikan satu entiti yang bersepadu . •Boleh menjana banyak idea •Mempunyai imiginasi yang tinggi DIVERGENT •Berfikiran terbuka •Boleh berinteraksi dengan orang lain .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Pembentukan Teori dan Pemikiran Abstrak • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif ASSIMILATIVE .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Idea Praktikal Berdasarkan Pemerhatian • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif CONVERGENT .

Model Felder-Silverman Learning Style Direka cipta untuk digunakan pada pelajar jurusan teknikal Untuk seimbangkan penggunaan kaedah pengajaran Richard Felder 1988 Terdiri daripada 4 dimensi yang bertentangan .

Model Felder-Silverman Learning Style Sensing @ Intuitive Active@ Reflective DIMENSI Visual@ Verbal Sequential @Global .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Baka memainkan peranan yang penting dlm pmbentukan personaliti individu Kategori individu kepada ekstrovet dan introvert Kelaskan pelajar kepada 4 kategori Carl Jung 1875-1961 .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Ekstrovert &Introvert Pengadilan & Perceiver KATEGORI Sensor& Intuisi Pemikir& Perasa .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Bantu pelajar faham gaya pembelajaran dan buat strategi pembelajaran sendiri Bantu pengajar memahami pelajar – pelajar mereka Herman Witkin 1962 Berkonsepkan penggunaan otak manusia .

Lebih banyak perkara yang di dengar dan di lihatnya.. lebih tinggi perkembangan otak.yang di terima otak lebih banyak yang mampu di simpan. . Lebih banyak peluang setiap fakta itu digunakan.... lebih besar kemampuan dan kebolehan otak yang bakal tercipta.. lebih banyak perkara baru yang hendak di cubanya..Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lebih banyak fakta dan input ... Lebih besar ransangan yang di wujudkan.

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 1 .

Sekuens (turutan) .Teori .Imaginasi .Analisis .Bukan gerakan .Digital .Pengiraan Muzik / Imej / Visual / Gambar .Penulisan .Fakta OTAK KIRI Ibu jari KANAN berada dibawah Ibu jari KIRI OTAK KANAN .Bentuk / Corak / Pola / Lukisan / Rentak / -Bahasa / Lisan .Terancang dan berstruktur .Emosi(perasaan) Ibu jari KIRI berada dibawah Ibu jari KANAN .Global .Ikut gerak hati .Mengawal perasaan -.Kreatif .Rasional .Konkrit Serentak (kebolehan memproses lebih drpd satu jenis aktiviti minda dalam satu masa) .Logik .Perkongsian / Kerohanian .Terperinci .Perancangan .Interaktif .Gerakan / tarian .Holistik ..

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 2 .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lengan KANAN atas lengan KIRI OTAK KIRI Lengan KIRI atas Lengan KANAN OTAK KANAN .

bertindak balas mesra secara semula jadi. anda famous . • tp sbb anda jujur. • Sifat ingin tahu tinggi • Sukakan cabaran • Kelemahan: buat kerja ikut suka hati • sgt subjektif.Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • • • • Naluri boleh membaca emosi orang lain. anda akan terus brtindak. Personaliti yang stabil dan bertimbang rasa Kelemahanya: Sering jaga hati orang lain tanpa memekirkan perasaan sendiri KANAN+KIRI KANAN+KANAN • sekali anda buat kputusan.

slalu jg ktua dan popular. • seorg yg brtimbg rasa. • mpunyai kebolehn untuk mnilai sesuatu keadaan. brtanggungjawab.sgt risau ttg pndangan org lain • Sgt berhati . berkepimpinan. • blh dpercayai • pntgkn ksmpurnaan KIRI+KIRI KIRI+KANAN • prihatin. • ego tinggi dan skema.. • . • hanya blh dikalahkn kalau ad alasan yg kukuh.Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • dedikasi • berfikiran logik.hati .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful