Processing Data. . .

PENGAJARAN,PEMBELAJARAN DAN GAYA PEMBELAJARAN

Processing Data. . .

PENGAJARAN
Satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, perlaksanaan, penilaian dan maklum balas.
GURU PELAJAR

PENGAJARAN

PEMBELAJARAN

TUJUAN - Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu

MODEL – MODEL PENGAJARAN
LANGSUNG TIDAK LANGSUNG Penerangan dan perbincangan

Memusatkan guru
Pembelajaran secara aktif

Kaedah kumpulan

Kaedah perbincangan

Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)

Kadar berpusat pada gurunya adalah tinggi. Cth:ceramah, kuliah, latihan praktikal, serta demonstrasi, . Tidak sesuai dilaksanakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab???

Processing Data. . .

MODEL – MODEL PENGAJARAN MEMUSATKAN GURU GURU .

. . .Pengajaran Tidak Langsung (Indirect Instruction) Model berbentuk integrasi Mewujudkan Suasana pembelajaran lebih ceria dan selesa Kesan: pelajar lebih aktif Processing Data.

MODEL – MODEL PENGAJARAN Penerangan dan Perbincangan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Pembelajaran secara aktif GURU .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah Kumpulan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah perbincangan .

PEMBELAJARAN Proses mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Menggunakan pengalaman dalam tindakan supaya berlaku perubahan dalam diri . Proses perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman.

proses memperoleh ilmu pengetahuan/kemahiran Pembelajaran merupakan aktiviti mental.DEFINISI PEMBELAJARAN Scr Am. fizikal atau rohani pada pelajar sendiri. (Shahabudin Hashim&Rohizani Yaacub) .

Anita E.DEFINISI PEMBELAJARAN Morgan dan King •Perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman/akibat latihan Morris L. Woolfolk •Pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan dan tingkah laku yang kekal . Bigge •Perubahan sistematik dalam tingkahlaku yang berlaku hasil dari pengalaman dalam sesuatu situasi.

Prinsip • Tahap kesediaan pelajar perlu dipertimbangkan. (atan Long 1980) • Suasana pembelajaran yang selesa • Ada maklum balas .PRINSIP PEMBELAJARAN Maksud •Dasar cara pembelajaran dapat berlaku secara berkesan. • Bermula daripada konkrit kepada mujarab.

TEORI PEMBELAJARAN .

TEORI PEMBELAJARAN Tokoh yang terpengaruh: PARLOV. THORNDIKE. SKINNER Teori pembelajaran: hasil daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan dan ditumpukan kepada rangsangan dan gerak balas Tingkah laku pelajar boleh diperhati. dikawal dan diramal Kesimpulan: pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku pelajar secara kekal .

TEORI PEMBELAJARAN 1 • Ahli pskikologi kognitif: Kohler. Gagne dan Ausubel 2 • Bruner 1973. pelajar membina idea baru 4 • Kesimpulan: pembelajaran sebagai proses meneroka dan mencari maklumat . Bruner.pembelajaran sbg proses aktif.

TEORI PEMBELAJARAN Tokoh: bandura • Pembelajaran dari proses pemerhatian atau peniruan • Mencadangkan seseorang individu meniru tingkahlaku yang diterima dan tidak diterima masyarakat. .

• Dengan menggunakan bahasa • Pembelajaran hanya berlaku jika dan imaginasi.Proses Pembelajaran Pemerhatian Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. • Kemahiran pemerhatian . •Pemerhati harus berupaya melakukan ada tumpuan perhatian semula tingkah laku yang ditirunya.

peneguhan positif /ganjaran. .Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar.TEORI PEMBELAJARAN • Setiap individu adalah berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermerlangan kendiri. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.

pembelajaran atau pertambahan pengetahuan dan pengalaman berlaku melalui pengajaran dan pendedahan .JENIS PEMBELAJARAN Menurut Shahabuddin Hashim dan Rohizani Yaakub (2004).

JENIS PEMBELAJARAN Pembelajaran formal Pembelajaran non-formal Pembelajaran informal .

Sistem pendidikan rasmi dan bersistem Tenaga pengajar – guru yang berkelayakan dan terlatih . menengah dan tinggi Tujuan – mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh.PEMBELAJARAN FORMAL Pendidikan wajib – peringkat rendah.

seminar dan ceramah Kurikulum berstruktur Non formal .PEMBELAJARAN BUKAN FORMAL ( NON-FORMAL) Praktikal untuk tujuan khas Kursus jangka pendek.

PEMBELAJARAN TIDAK FORMAL ( INFORMAL) Tidak sengaja/idak sedar Tidak mempunyai bahan pengajaran Pendedahan dari pengalaman dan persekitaran Aspirasi pelajar sendiri Interaksi sosial individu .

Pendekatan yang digemari murid Peterson (1971) Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran Dunn dan Dunn (1978) .GAYA PEMBELAJARAN DEFINISI Gaya bermaksud stail atau cara Gaya pembelajaran adalah cara cara sesorang belajar untuk mengperolehi limu pengetahuan.

ASPEK-ASPEK GAYA PEMBELAJARAN Gaya VAK GAYA PEMBELAJARAN DUNN DAN DUNN .

Gaya VAK (Visual. Tidak memerlukan penerangan lisan Mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan. Auditouri dan Kinestetik) Gaya pembelajaran visual Belajar lebih baik dengan melihat. Menulis nota jika ingin mengingati sesuatu .

Gaya pembelajaran auditori 2 1 Mendengar perkatan dan arahan lisan Mengingati melalui bacaan kuat atau menggerakan bibir 3 Mengukuhkan ingatan melalui alat audio dan perbincangan .

Pengalaman/ aktiviti fizikal didalamkelas Gaya Pembelajaran Kinestetik Mengingati sesuatu lebih baik secara hand-on .

Gaya pembelajaran Dunn dan Dunn Persekitaran Psikologi Emosi Gaya pembelajaran Fisiologi Sosial .

Gaya pembelajaran – Murnford (1986) • Pratikal. pentingkan hakikat sebenar • Aktif dan agresif Pragmatis Aktivis Teoris • Prinsip dan teori Reflektif • Memikir. memerhati dan buat refleksi kendiri .

Kolb Learning Style Inventory (1984) Model Felder-Silverman Learning Style Myers –Briggs Type Indicators (MBTI) 1985 Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Kolb Learning Style Inventory 1984 David Kolb 1984 .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Kaedah Mencuba Dan Aktiviti Selesai Masalah • • • • • • Gemar menimba pengalaman baru Suka mengambil risiko Cenderung kepada bidang kesenian Berfikiran terbuka dan berorientasikan manusia Melibatkan diri secara peribadi Berupaya untuk menyesuaikan diri ACCOMMODATIVE .

•Boleh menjana banyak idea •Mempunyai imiginasi yang tinggi DIVERGENT •Berfikiran terbuka •Boleh berinteraksi dengan orang lain .GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Penggunaan Deria dan Perasaan •Berupaya mengasimilasi pelbagai maklumat untuk dijadikan satu entiti yang bersepadu .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Pembentukan Teori dan Pemikiran Abstrak • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif ASSIMILATIVE .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Idea Praktikal Berdasarkan Pemerhatian • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif CONVERGENT .

Model Felder-Silverman Learning Style Direka cipta untuk digunakan pada pelajar jurusan teknikal Untuk seimbangkan penggunaan kaedah pengajaran Richard Felder 1988 Terdiri daripada 4 dimensi yang bertentangan .

Model Felder-Silverman Learning Style Sensing @ Intuitive Active@ Reflective DIMENSI Visual@ Verbal Sequential @Global .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Baka memainkan peranan yang penting dlm pmbentukan personaliti individu Kategori individu kepada ekstrovet dan introvert Kelaskan pelajar kepada 4 kategori Carl Jung 1875-1961 .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Ekstrovert &Introvert Pengadilan & Perceiver KATEGORI Sensor& Intuisi Pemikir& Perasa .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Bantu pelajar faham gaya pembelajaran dan buat strategi pembelajaran sendiri Bantu pengajar memahami pelajar – pelajar mereka Herman Witkin 1962 Berkonsepkan penggunaan otak manusia .

. lebih besar kemampuan dan kebolehan otak yang bakal tercipta.yang di terima otak lebih banyak yang mampu di simpan.. . Lebih banyak perkara yang di dengar dan di lihatnya. Lebih besar ransangan yang di wujudkan..Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lebih banyak fakta dan input . Lebih banyak peluang setiap fakta itu digunakan. lebih banyak perkara baru yang hendak di cubanya..... lebih tinggi perkembangan otak..

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 1 .

Pengiraan Muzik / Imej / Visual / Gambar .Bentuk / Corak / Pola / Lukisan / Rentak / -Bahasa / Lisan .Global .Mengawal perasaan -.Ikut gerak hati .Konkrit Serentak (kebolehan memproses lebih drpd satu jenis aktiviti minda dalam satu masa) .Perancangan .Interaktif .Emosi(perasaan) Ibu jari KIRI berada dibawah Ibu jari KANAN .Teori .Fakta OTAK KIRI Ibu jari KANAN berada dibawah Ibu jari KIRI OTAK KANAN .Terancang dan berstruktur .Sekuens (turutan) .Kreatif .Digital .Penulisan .Gerakan / tarian .Analisis .Rasional .Imaginasi ..Perkongsian / Kerohanian .Terperinci .Holistik .Bukan gerakan .Logik .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 2 .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lengan KANAN atas lengan KIRI OTAK KIRI Lengan KIRI atas Lengan KANAN OTAK KANAN .

bertindak balas mesra secara semula jadi. anda akan terus brtindak. • Sifat ingin tahu tinggi • Sukakan cabaran • Kelemahan: buat kerja ikut suka hati • sgt subjektif. Personaliti yang stabil dan bertimbang rasa Kelemahanya: Sering jaga hati orang lain tanpa memekirkan perasaan sendiri KANAN+KIRI KANAN+KANAN • sekali anda buat kputusan.Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • • • • Naluri boleh membaca emosi orang lain. anda famous . • tp sbb anda jujur.

• mpunyai kebolehn untuk mnilai sesuatu keadaan. berkepimpinan..hati . brtanggungjawab.Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • dedikasi • berfikiran logik. • seorg yg brtimbg rasa. slalu jg ktua dan popular.sgt risau ttg pndangan org lain • Sgt berhati . • blh dpercayai • pntgkn ksmpurnaan KIRI+KIRI KIRI+KANAN • prihatin. • hanya blh dikalahkn kalau ad alasan yg kukuh. • ego tinggi dan skema. • .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful