Processing Data. . .

PENGAJARAN,PEMBELAJARAN DAN GAYA PEMBELAJARAN

Processing Data. . .

PENGAJARAN
Satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, perlaksanaan, penilaian dan maklum balas.
GURU PELAJAR

PENGAJARAN

PEMBELAJARAN

TUJUAN - Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu

MODEL – MODEL PENGAJARAN
LANGSUNG TIDAK LANGSUNG Penerangan dan perbincangan

Memusatkan guru
Pembelajaran secara aktif

Kaedah kumpulan

Kaedah perbincangan

Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)

Kadar berpusat pada gurunya adalah tinggi. Cth:ceramah, kuliah, latihan praktikal, serta demonstrasi, . Tidak sesuai dilaksanakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab???

Processing Data. . .

MODEL – MODEL PENGAJARAN MEMUSATKAN GURU GURU .

Pengajaran Tidak Langsung (Indirect Instruction) Model berbentuk integrasi Mewujudkan Suasana pembelajaran lebih ceria dan selesa Kesan: pelajar lebih aktif Processing Data. . . .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Penerangan dan Perbincangan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Pembelajaran secara aktif GURU .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah Kumpulan .

MODEL – MODEL PENGAJARAN Kaedah perbincangan .

Menggunakan pengalaman dalam tindakan supaya berlaku perubahan dalam diri . Proses perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman.PEMBELAJARAN Proses mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.

proses memperoleh ilmu pengetahuan/kemahiran Pembelajaran merupakan aktiviti mental. (Shahabudin Hashim&Rohizani Yaacub) . fizikal atau rohani pada pelajar sendiri.DEFINISI PEMBELAJARAN Scr Am.

DEFINISI PEMBELAJARAN Morgan dan King •Perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman/akibat latihan Morris L. Woolfolk •Pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan dan tingkah laku yang kekal . Anita E. Bigge •Perubahan sistematik dalam tingkahlaku yang berlaku hasil dari pengalaman dalam sesuatu situasi.

PRINSIP PEMBELAJARAN Maksud •Dasar cara pembelajaran dapat berlaku secara berkesan. • Bermula daripada konkrit kepada mujarab. (atan Long 1980) • Suasana pembelajaran yang selesa • Ada maklum balas . Prinsip • Tahap kesediaan pelajar perlu dipertimbangkan.

TEORI PEMBELAJARAN .

dikawal dan diramal Kesimpulan: pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku pelajar secara kekal .TEORI PEMBELAJARAN Tokoh yang terpengaruh: PARLOV. SKINNER Teori pembelajaran: hasil daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan dan ditumpukan kepada rangsangan dan gerak balas Tingkah laku pelajar boleh diperhati. THORNDIKE.

TEORI PEMBELAJARAN 1 • Ahli pskikologi kognitif: Kohler. Gagne dan Ausubel 2 • Bruner 1973. Bruner. pelajar membina idea baru 4 • Kesimpulan: pembelajaran sebagai proses meneroka dan mencari maklumat .pembelajaran sbg proses aktif.

TEORI PEMBELAJARAN Tokoh: bandura • Pembelajaran dari proses pemerhatian atau peniruan • Mencadangkan seseorang individu meniru tingkahlaku yang diterima dan tidak diterima masyarakat. .

•Pemerhati harus berupaya melakukan ada tumpuan perhatian semula tingkah laku yang ditirunya. • Dengan menggunakan bahasa • Pembelajaran hanya berlaku jika dan imaginasi. • Kemahiran pemerhatian .Proses Pembelajaran Pemerhatian Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan.

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. . peneguhan positif /ganjaran. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermerlangan kendiri. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. . • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar.TEORI PEMBELAJARAN • Setiap individu adalah berbeza.

pembelajaran atau pertambahan pengetahuan dan pengalaman berlaku melalui pengajaran dan pendedahan .JENIS PEMBELAJARAN Menurut Shahabuddin Hashim dan Rohizani Yaakub (2004).

JENIS PEMBELAJARAN Pembelajaran formal Pembelajaran non-formal Pembelajaran informal .

PEMBELAJARAN FORMAL Pendidikan wajib – peringkat rendah. Sistem pendidikan rasmi dan bersistem Tenaga pengajar – guru yang berkelayakan dan terlatih . menengah dan tinggi Tujuan – mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh.

seminar dan ceramah Kurikulum berstruktur Non formal .PEMBELAJARAN BUKAN FORMAL ( NON-FORMAL) Praktikal untuk tujuan khas Kursus jangka pendek.

PEMBELAJARAN TIDAK FORMAL ( INFORMAL) Tidak sengaja/idak sedar Tidak mempunyai bahan pengajaran Pendedahan dari pengalaman dan persekitaran Aspirasi pelajar sendiri Interaksi sosial individu .

Pendekatan yang digemari murid Peterson (1971) Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran Dunn dan Dunn (1978) .GAYA PEMBELAJARAN DEFINISI Gaya bermaksud stail atau cara Gaya pembelajaran adalah cara cara sesorang belajar untuk mengperolehi limu pengetahuan.

ASPEK-ASPEK GAYA PEMBELAJARAN Gaya VAK GAYA PEMBELAJARAN DUNN DAN DUNN .

Tidak memerlukan penerangan lisan Mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan.Gaya VAK (Visual. Menulis nota jika ingin mengingati sesuatu . Auditouri dan Kinestetik) Gaya pembelajaran visual Belajar lebih baik dengan melihat.

Gaya pembelajaran auditori 2 1 Mendengar perkatan dan arahan lisan Mengingati melalui bacaan kuat atau menggerakan bibir 3 Mengukuhkan ingatan melalui alat audio dan perbincangan .

Pengalaman/ aktiviti fizikal didalamkelas Gaya Pembelajaran Kinestetik Mengingati sesuatu lebih baik secara hand-on .

Gaya pembelajaran Dunn dan Dunn Persekitaran Psikologi Emosi Gaya pembelajaran Fisiologi Sosial .

memerhati dan buat refleksi kendiri .Gaya pembelajaran – Murnford (1986) • Pratikal. pentingkan hakikat sebenar • Aktif dan agresif Pragmatis Aktivis Teoris • Prinsip dan teori Reflektif • Memikir.

Kolb Learning Style Inventory (1984) Model Felder-Silverman Learning Style Myers –Briggs Type Indicators (MBTI) 1985 Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Kolb Learning Style Inventory 1984 David Kolb 1984 .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Kaedah Mencuba Dan Aktiviti Selesai Masalah • • • • • • Gemar menimba pengalaman baru Suka mengambil risiko Cenderung kepada bidang kesenian Berfikiran terbuka dan berorientasikan manusia Melibatkan diri secara peribadi Berupaya untuk menyesuaikan diri ACCOMMODATIVE .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Penggunaan Deria dan Perasaan •Berupaya mengasimilasi pelbagai maklumat untuk dijadikan satu entiti yang bersepadu . •Boleh menjana banyak idea •Mempunyai imiginasi yang tinggi DIVERGENT •Berfikiran terbuka •Boleh berinteraksi dengan orang lain .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Pembentukan Teori dan Pemikiran Abstrak • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif ASSIMILATIVE .

GAYA PEBELAJARAN KOLB Belajar Melalui Idea Praktikal Berdasarkan Pemerhatian • Bersifat logikal dan tidak berputar belit • Bersistematik • Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif • Cekap dari segi membina teori • Cekap membina penaakulan induktif CONVERGENT .

Model Felder-Silverman Learning Style Direka cipta untuk digunakan pada pelajar jurusan teknikal Untuk seimbangkan penggunaan kaedah pengajaran Richard Felder 1988 Terdiri daripada 4 dimensi yang bertentangan .

Model Felder-Silverman Learning Style Sensing @ Intuitive Active@ Reflective DIMENSI Visual@ Verbal Sequential @Global .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Baka memainkan peranan yang penting dlm pmbentukan personaliti individu Kategori individu kepada ekstrovet dan introvert Kelaskan pelajar kepada 4 kategori Carl Jung 1875-1961 .

Myers-Bringgs Type Indicator (MBTI) 1985 Ekstrovert &Introvert Pengadilan & Perceiver KATEGORI Sensor& Intuisi Pemikir& Perasa .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Bantu pelajar faham gaya pembelajaran dan buat strategi pembelajaran sendiri Bantu pengajar memahami pelajar – pelajar mereka Herman Witkin 1962 Berkonsepkan penggunaan otak manusia .

Lebih banyak perkara yang di dengar dan di lihatnya. lebih besar kemampuan dan kebolehan otak yang bakal tercipta.. Lebih banyak peluang setiap fakta itu digunakan.yang di terima otak lebih banyak yang mampu di simpan.. . Lebih besar ransangan yang di wujudkan... lebih banyak perkara baru yang hendak di cubanya. lebih tinggi perkembangan otak...Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lebih banyak fakta dan input ...

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 1 .

Teori .Holistik .Interaktif .Bentuk / Corak / Pola / Lukisan / Rentak / -Bahasa / Lisan .Perkongsian / Kerohanian .Digital .Fakta OTAK KIRI Ibu jari KANAN berada dibawah Ibu jari KIRI OTAK KANAN .Bukan gerakan .Perancangan .Imaginasi .Gerakan / tarian .Global .Rasional .Terancang dan berstruktur .Pengiraan Muzik / Imej / Visual / Gambar .Penulisan .Mengawal perasaan -.Ikut gerak hati .Konkrit Serentak (kebolehan memproses lebih drpd satu jenis aktiviti minda dalam satu masa) .Sekuens (turutan) .Terperinci .Emosi(perasaan) Ibu jari KIRI berada dibawah Ibu jari KANAN .Analisis .Logik .Kreatif ..

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) AKTIVITI 2 .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) Lengan KANAN atas lengan KIRI OTAK KIRI Lengan KIRI atas Lengan KANAN OTAK KANAN .

Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • • • • Naluri boleh membaca emosi orang lain. • Sifat ingin tahu tinggi • Sukakan cabaran • Kelemahan: buat kerja ikut suka hati • sgt subjektif. anda famous . bertindak balas mesra secara semula jadi. • tp sbb anda jujur. anda akan terus brtindak. Personaliti yang stabil dan bertimbang rasa Kelemahanya: Sering jaga hati orang lain tanpa memekirkan perasaan sendiri KANAN+KIRI KANAN+KANAN • sekali anda buat kputusan.

slalu jg ktua dan popular. • ego tinggi dan skema.hati . • blh dpercayai • pntgkn ksmpurnaan KIRI+KIRI KIRI+KANAN • prihatin.Herman Brain Dominance Instrument (HBDI) • dedikasi • berfikiran logik. brtanggungjawab.. berkepimpinan. • mpunyai kebolehn untuk mnilai sesuatu keadaan. • seorg yg brtimbg rasa. • . • hanya blh dikalahkn kalau ad alasan yg kukuh.sgt risau ttg pndangan org lain • Sgt berhati .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful