BAHASA ISYARAT

Sila Klik Pada Gambar Untuk Membuat Pilihan ] Huruf Angka Ucapan Ringkas Ganti Nama Keluarga

Kata Tanya

Kata Bantu

Perasaan

Komunikasi

Agama

Warna

Pengangkutan

Masa

Pekerjaan

Budaya & Perayaan

Kata Kerja

Sukan

Kecacatan

Arah

Buah-Buahan

ASEAN

Pakaian

BAHASA ISYARAT .

BAHASA ISYARAT .