Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tahun Tarikh Hari Masa Bilangan Murid Tema: 4 Topik Sub Topik

Pengetahuan Sedia Ada Hasil Pembelajaran : Sivik Dan Kewarganegaraan : 5 Dinamik : 15 September 2011 : Selasa : 30 minit (8.00 – 8.30 pagi) : 25 orang : Kenali Budaya Malaysia : Hargai Warisan Budaya Malaysia : Seni Tari Dan Muzik : Murid mengetahui beberapa jenis tarian dan alat muzik yang terdapat di Malaysia : 1. Menyatakan tarian dan alat muzik yang terdapat di 2. Melibatkan diri dalam aktiviti kesenian di negara kita 3. Mengapresiasi kesenian dalam tarian dan alat muzik di negara kita Kaedah Pengajaran KBKK BBM : Penerangan, Soal Jawab, Pemerhatian. : Kemahiran mendengar, melihat, menjawab, berfikir, bertutur. : Buku Teks, Murid, Gambar, dan video. negara kita

TKP : Verbal linguistik .LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit) ISI KANDUNGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Tayangan video i) Guru menayangkan video beberapa jenis tarian dan alat muzik di Malaysia ii) Guru menayangkan petikan gambar jenis-jenis tarian di Malaysia iii) Guru menyoal murid : . KBKK: TKP : Verbal linguistik Nilai-nilai Murni : mencintai budaya BBM : Komputer riba Langkah 1 ( 8 Minit ) Penerangan i) Guru menjelaskan budaya di BBM : Komputer riba. tayangan slaid.Gambar apakah yang telah dipaparkan tadi? iv) Guru mengaitkan topik pelajaran pada hari ini iaitu jenis-jenis tarian di Malaysia dalam seni tari dan muzik. Malaysia ii) Menjelaskan setiap jenis tarian yang terdapat pada paparan slaid Niai-nilai murni : iii) Setelah itu guru menunjukkan berbangga jenis alat muzik yang digunakan bagi setiap jenis tarian tersebut.

guru meminta murid memilih tarian yang sesuai dengan alat muzik yang ditunjukkan iii) guru meminta murid-murid meneka mana antara tiga pilihan gambar tarian yang betul bagi satu jenis alat muzik TKP : interpersonal Nilai-nilai murni : Berani.Langkah 2 ( 6 minit ) Aktiviti 1 i) Guru menayangkan paparan slaid untuk menguji kefahaman murid mengenai alat muzik dan seni tari di Malaysia ii) Didalam arahan slaid tersebut. berkerjasama BBM : Kertas A4 .

bagi mengiringi tarian yang akan Kinestetik dipersembahkan oleh murid Penutup (5 minit) Rumusan i) Guru meminta/mengarah beberapa orang murid untuk merumuskan pelajaran pada hari ini ii) Guru merumuskan isi pembelajaran pada hari ini TKP : Verbal linguistik. intrapersonal Nilai-nilai murni : Berani .Langkah 3 (6 Minit ) Aktiviti 2: Berkumpulan Kumpulan 1: tarian sumazau Kumpulan 2: Tarian Bharata Natyam Kumpulan 3: tarian zapin i) Guru mengedarkan kad soalan BBM : kad soalan yang mengandungi jenis tarian Niai-nilai murni : tradisional yang terdapat di Malaysia ii) setiap kumpulan akan berbincang Kerjasama untuk mempersembahkan tarian. iii) guru akan menyediakan muzik TKP : Verbal linguistik.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.