Anda di halaman 1dari 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS: FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan Khas di Malaysia adalah suatu usaha

a berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran,berhaluan ,berupaya,beriman,berdikari,mampu merancang dan mengurus kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara VISI: VISI Menjadikan pendidikan bagi murid berkeperluan khas setara dengan pendidikan di arus perdana serta selari dengan tuntutan Deklarasi Antarabangsa. MISI: MISI Ke arah kecemerlangan diri lebih berdikari dan efisyen Meningkatkan kemahiran akademik yang lebih baik Menunjukan kecemerlangan dalam bidang kokurikulum Melahirkan pelajar istimewa yang berkembang secara holistik

Matlamat Kokurikulum

Peningkatan akademik dan displin murid. Memupuk nilai kepimpinan di kalangan pelajar. Membina integrasi nasional dan jatidiri bagsa Malaysia. Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental. Mencungkil potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menyeimbangkan perkembangan JERIS.