Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SUTAN MIZAN Kampong Raja (Kota Putra) 22200 Besut, TERENGGANU DARUL IMAN

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM NAMA PELAJAR KURSUS & OPSYEN NAMA SEKOLAH BIL ITEM-ITEM : SHAHIDATUL AIN BINTI SULAIMAN : PISMP REKABENTUK DAN TEKNOLOGI : SK APAL, JERTEH TARIKH MASUK DAN TANDAKAN ( ) CATATAN
1 2 Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Diharapkan Melalui Praktikum Ini b) Apa Yang telah Dilalui Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum Pengetahuan Baru : a) Pembacaan b) Perbincangan c) Kajian Kes d) Pemerhatian Refleksi Setiap Aktiviti/Tugas Yang dijalankan a)Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa yang terlibat d) Pengalaman tertentu Tindakan-tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan pembelajaran Harian/ Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/ Langkah tindakan untuk penambahbaikan. b)Perlaksanaan Penambahbaikan c) Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan, lakaran,draf awal Ditulis Sebelum Bermula Sesi Praktikum Ditulis Setiap Minggu Ditulis Seminggu Sebelum Tamat Praktikum Sediakan synopsis peta minda, dan bahan yang dibaca Rumusan/dapatan Rumusan/dapatan

b) koleksi hasil kerja akhir i. bahan bantu mengajar ii. Modul iii. Perisian-digital, video, audio iv. Pengurusan Grafik c) Koleksi hasil terbaik guru pelatih Inovasi Pedagogi : i. Kaedah, strategi, teknik ii. Bahan bantu mengajar Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu Binaan Sendiri yang Terbentuk Hasil teori yang Diuji dan Dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti /dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a)Surat lantikan/Arahan b)Surat Kolaborasi/ Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian /Prestasi e)Surat sijil Penghargaan f)Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/ Foto Aktiviti/ Tugas Yang telah dijalankan Pengajaran berpasangan A) Perancangan B) Perlaksanaan C) Refleksi Penilaian Pengajan & pembelajaran a) Formatif b) Sumatif c) Jadual penentu Ujian d) Panduan Memberi Markah Salinan Borang Penyeliaan Penglibatan Kokurikulum a) Surat Lantikan b) Jadual kerja/ Rancangan c) Aktiviti Sepanjang Praktikum d) Refleksi Setiap Kali Tugas e) Penilaian

10

11

12

13 14

Tandangan Penyelia Praktikum :