Anda di halaman 1dari 1

#include stdio.h #include stdlib.h #include string.

h typedef struct simpul { char nama[20]; float nilai; struct simpul *next_simpul; } simpulku; void main() { simpulku *simpul1, *simpul2, *simpul3, *simpul4, *temp; //alokasikan memorinya dulu simpul1 = (simpulku *)malloc(sizeof(simpulku)); simpul2 = (simpulku *)malloc(sizeof(simpulku)); simpul3 = (simpulku *)malloc(sizeof(simpulku)); //isi data masing2 simpul strcpy(simpul1->nama, Amin ); strcpy(simpul2->nama, Budi ); strcpy(simpul3->nama, Citra ); simpul1->nilai=90; simpul2->nilai=20; simpul3->nilai=100; simpul1->next_simpul = NULL; //sambungkan link masing2 simpul simpul1->next_simpul = simpul2; simpul2->next_simpul = simpul3; simpul3->next_simpul = NULL; //tampilkan hasilnya, mulai dr simpul 1 temp = simpul1; //cara satu per satu printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); temp = temp->next_simpul; printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); temp = temp->next_simpul; printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); printf( \n ); temp = simpul1; for(;temp!=NULL; temp=temp->next_simpul) //cara looping printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); //skenario menambahkan simpul baru simpul4 = (simpulku *)malloc(sizeof(simpulku)); //siapkan strcpy(simpul4->nama, Dewi );simpul4->nilai=80; //isi simpul2->next_simpul = simpul4; //update link simpul4->next_simpul = simpul3; printf( \n ); temp = simpul1; for(;temp!=NULL; temp=temp->next_simpul) //cara looping printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); //menghapus simpul budi simpul1->next_simpul = simpul4; //update link free(simpul2); //hapus simpul printf( \n ); temp = simpul1; for(;temp!=NULL; temp=temp->next_simpul) //cara looping printf( %s, %f\n , temp->nama, temp->nilai); }