Anda di halaman 1dari 19

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Soalan 1: Apakah yang anda faham dengan konsep imperialisme?


1. Pengaruh 2. wilayah 3. jajah

Maksud Imperialisme

Imperialisme bermaksud meluaskan (1)_____________dan (2)____________ dengan (3)______________ negara lain untuk kepentingan tertentu.

meluaskan

___________

2._ ___ ___ ___ _

Soalan 2: Padankan kuasa imperialis Barat dengan lokasi penjajahan.

2. Filipina 3. Filipina 4. Indonesia 5. IndoChina 6. Burma / Tanah Melayu / Sabah / Sarawak / Brunei

Imperialis Portugis Sepanyol Amerika Syarikat Belanda Perancis British

Lokasi

Portugal adalah kuasa yang terawal menjajah (1)________________ dan (2) ____________. Sepanyol dan Amerika Syarikat menjajah (3)__________. Belanda pula menjajah (4)______________________. Sementara itu Perancis pula telah menjajah (5)____________________.British __________________, telah menjajah (6)________________, _____________________,

___________________dan ________________.

Soalan 3: Apakah yang anda faham dengan maksud nasionalisme?

1. Cinta 2. Membebaskan 3. Politik 4. Ekonomi

Maksud nasionalisme

1.____________

2.___________

3.___________

4.____________

Nasionalisme bermaksud perasaan (1) ___________________ akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan (2) ________________ tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa. (3) _______________ sahaja tetapi juga pembebasan daripada cengkaman (4) ____________________ dan kebudayaan asing.

Soalan 4 : Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

2 3

8 Faktor-faktor nasionalisme di Asia Tenggara

7 6 5

1. dasar 2. agama 3. sastera 4. pendidikan

5. intelektual 6. media 7. pengangkutan 8. luar

(1) _______________ penjajahan barat menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan rakyat dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan sosial.Golongan (2)____________ menjadi pencetus nasionalisme untuk menentang pengaruh barat dan kristian. Melalui karya (3) _______________, mereka membangkitkan kesedaran nasionalisme. Penjajah tidak memberikan (4) ______________ yang adil kepada rakyat. Golongan (5) _________ memimpin rakyat menentang penjajah. Pengaruh (6) ______________ seperti akhbar dan majalah telah menyebarkan idea nasionalis dan perasaan anti-penjajah. Kemudahan sistem (7) ____________ dan perhubungan memudahkan rakyat bertemu untuk berbincang idea-idea nasionalisme. Pengaruh (8)______________seperti Mahatma Ghandi memberikan inspirasi kepada nasionalisme di Asia Tenggara.

Soalan 5: Nyatakan tokoh-tokoh nasionalisme di Asia Tenggara

1.Soekarno 2.Ho Chi Minh 3.Aung San 4.Emilio Aguinaldo

Tokoh 1. 2. 3. 4.

Negara Indonesia IndoChina Burma Filipina

(1)____________merupakan tokoh nasionalis bagi negara Indonesia.Sementara itu di negara IndoChina,(2)________________merupakan nasionalis yang telah mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam. Gerakan nasinalisme di Buma pula dipimpin oleh (3)_______________.(4)_____________pula merupakan tokoh nasionalis di Filipina yang telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Amerika Syarikat.

Soalan 6 : Huraikan sebab-sebab berlakunya gerakan nasionalisme di Thailand?

1.Penguasaan politik 2.Mutlak 3.Pendidikan 4.Lemah 5.Boros 6.Ekonomi

1_______ 1._________

2.____ 2.___________

6.__________ Sebab-sebab Gerakan Nasionalisme di Thailand 3.________ 5.________ 4.______ 4.________

Gerakan nasionalisme di Thailand berpunca daripada kegelisahan rakyat terhadap (1)_______________kerabat berkuasa(2).____________. Diraja. Penentangan juga berlaku kerana raja telah Perkembangan sistem(3)_____________Barat

mendedahkan fahaman liberal dan demokrasi kepada rakyat. Sistem pentadbiran yang (4)______________dan sikap (5)________________Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak puas hati. Cengkaman(6)_____________oleh kapitalis Barat dan orang cina juga menyebabkan rakyat tidak puas hati.

Soalan 7 : Huraikan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

MORP M= Merdeka O= Organisasi

R= Radikal

P= Pimpin

1. Tujuan perjuangan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara adalah untuk mencapai kemerdekaan. 2. Gerakan itu lebih berorganisasi berbanding sebelumnya. 3. Gerakan ini juga lebih berbentuk radikal. 4. Gerakan nasionalisme ini dipimpin oleh golongan berpendidikan barat.

Bab 9 tingkatan 5

Soalan struktur. 1. Perang Dunia Pertama Pakatan Bertiga Perikatan Kuasa Tengah

(a)

Senaraikan anggota Pakatan Bertiga. (i) ______________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ (iii) ______________________________________________________________ ( 3 markah )

(b)

Apakah faktor wujudnya persaingan antara kedua dua pakatan di atas ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ( 2 markah ) Apakah punca semerta yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ( 2 markah )

(c)

(d)

Nyatakan tiga kesan Perang Dunia Pertama dari sudut politik. (i) _______________________________________________________________ (ii) _______________________________________________________________ (iii)______________________________________________________________ _ ( 3 markah )

2.

Termeterainya Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 yang membawa kepada Penubuhan Persatuan Negara Negara Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai ASEAN

(a). Terangkan maksud logo ASEAN. (i) Sepuluh tangkai padi ______________________________________________________________ (ii) Bulatan ______________________________________________________________ (2 markah) (b) Senaraikan empat moto ASEAN. (i) _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ (iii)_____________________________________________________________ (iv)_____________________________________________________________ (4 markah) (c) Bagaimanakah konsep ZOPFAN dalam ASEAN dapat menjamin keamanan serantau ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (2 markah) (d) Apakah tujuan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) diwujudkan ? (i) ______________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ (2 markah)

3. September 1961 NAM

(a)

Berikan maksud NAM. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (2 markah)

(b)

Nyatakan dua buah negara anggota NAM. (i) ______________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ (2 markah)

(b)

Pada tahun 2003, sidang kemuncak NAM yang ke 16 telah diadakan di Kuala Lumpur. Dua buah negara anggota baru telah didaftarkan, iaitu : (i) _______________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ (2 markah)

(c)

Berikan dua prinsip perjuangan NAM. (i) ______________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ (4 markah)

Peta Minda Soalan 1 : Jelaskan kesan kesan Perang Dunia Pertama.

1. Tamat

2. ________

6. ____________

Kesan kesan Perang Dunia Pertama

3. Liga Bangsa

5. Hutang

4. ____________

Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 1918. Perang ini telah membawa pelbagai kesan. Diantara kesan politik ialah (1)_________________ pemerintahan beraja di Eropah, hasilnya termeterai (2) Perjanjian Versailles dan pembentukan (3)_________________. Manakala kesan kesan ekonomi ialah negara negara yang berperang mengalami (4) inflasi dan (5)________________ peperangan yang tinggi. Akhirnya kesan sosial ialah kehilangan (6) nyawa yang ramai. 1. Tamat 2. Liga Bangsa 4. Inflasi 5. Hutang

3.Perjanjian 6. Nyawa Verrsailles Soalan 2 : Huraikan dasar luar negara semasa Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia.

2. Isu

1. Ekonomi

3. Selesai

Dasar luar negara semasa Tun Dr Mahathir

6. Hala

4. Timur

5. Nilai

Dasar luar Malaysia pada tahap ini telah memberikan penekanan kepada kepentingan (1)____________________. Kepentingan ini berkaitan dengan (2) ____________________ Perdagangan, pelaburan dan pembangunan antara negara membangun. Malaysia mengadakan hubungan erat dengan negara negara ASEAN seperti (3) ___________________ krisis Vietnam dan Kampuchea. Dasar pandang ke (4) ________________ diperkenalkan pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model. Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil (5) __________________ yang baik seperti semangat mencintai negara. Mempertingkatkan hubungan dua (6) __________ dengan negara lain menerusi lawatan oleh Perdana Menteri, Dato Seri Dr Mahathir ke Amerika Syarikat.

1. Ekonomi 2. Isu

4. Timur 5. Nilai

3. Selesai

6. Hala

Soalan 3 : Jelaskan faedah faedah kepada Malaysia sebagai anggota Komanwel.

2 1 3

Faedah Malaysia sebagai anggota Komanwel 7 4

Sebagai anggota Komanwel, Malaysia mendapat banyak faedah. Antaranya ialah kerjasama pertahanan. Mesyuarat CHOGM .telah diadakan di Malaysia pada tahun 1989 mengistiharkan Deklarasi Langkawi. Malaysia juga menentang Dasar Apatheid di Aferika Selatan. Eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel dikenakan cukai yang rendah. Seterusnya Rancangan Colombo telah menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan. Malaysia juga telah berjaya menganjurkan sukan Komanwel pada tahun 1998.

1. Pertahanan 2. CHOGM 3. Deklarasi Langkawi 7. Sukan Komanwel

4. Dasar Apatheid 5. Cukai 6. Colombo

Soalan 4 : Nyatakan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC )

1. Perang

2. Palestin

5. Pinjam

Peranan Malaysia dalam OIC

3. Biasiswa

4. Dinar

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan OIC. Malaysia pernah menyelesaikan (1) __________________ Iran-Iraq serta memberikan sokongan kepada rakyat (2) __________________ untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel. Di samping itu, tawaran (3) _________________ juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ( UIAM ). Malaysia juga mengsyorkan penggunaan (4) ________________ emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan. Akhirnya, Malaysia juga mendapat (5) _________________ daripada Bank Pembangunan Isalm untuk melaksanakan projekprojek pembangunan.

1. Peperang 2. Palestin

4. Dinar 5. Pinjaman

3. Biasiswa

BAB 9 :MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Huraikan faktor-faktor yang memepengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia. Dari faktor sejarah TEMA (1) Melaka HURAIAN (A) Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum mempunyai keupayaan pertahanan. (B) Zaman Kesultanan Melayu Melaka hubungan luar terjalin melalui perdagangan dengan negara luar seperti China (C) Malaysia jalinkan hubungan luar yang pro Barat semasa diancam oleh fahaman komunis (D) Malaysia jalinkan hubungan luar selepas merdeka dengan menyertai pertubuhan Komanwel termasuk Britain (E) Hubungan luar berdasarkan serumpun di Kepulauan Melayu termasuklah negara seperti Indonesia.

(2) Serumpun

(3) Komanwel

(4) Pro Barat

(5) Bergantung

JAWAPAN 1 2 3 4 5 B E D C A

Dari faktor ekonomi TEMA (1) Bebas HURAIAN (A) Hubungan dengan negara-negara Islam bagi tingkatkan pasaran barangan Malaysia dan mengadakan pelaburan di negara Islam (B) Melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara di Timur terutama Jepun dan Korea (C) Menjalin hubungan baik dengan negaranegara sedang membangun untuk pasaran barangan dan pelaburan (D) Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonomi kerana mengamalkan pasaran bebas (E) Mengharapkan pasaran dan modal untuk menggalakkan pelaburan asing untuk tingkatkan ekonomi dan peluang pekerjaan (F) Menjalin hubungan luar dengan Britain dan Amerika Syarikat kerana Malaysia antara negara pengeluar utama bijih timah dan getah

(2) Pengeluar

(3) Modal

(4) Timur

(5) Pasaran

(6) Islam

JAWAPAN 1 2 3 D F E

4 5 6

B C A

JAWAPAN STRUKTUR Soalan 1 (a) (i) Britain (ii) Perancis (iii) Rusia (b) Bersaing untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barang siap mereka (c) Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. (d) (i) Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah (ii) Termeterai Perjanjian Versailles (iii) Pembentukan Liga Bangsa Soalan 2 (a) (i) 10 buah negara di Asia Tenggara yang dilihat dengan semangat persahabatan dan perpaduan (ii) Semangat bersatu padu dalam ASEAN (b) (i) Keamanan (ii) Kestabilan (iii) Kegigihan (iv) Kedinamikan (c) Rantau Asia Tenggara tidak akan membenarkan kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan dan senjata nuklear (d) (i) Menghapuskan sekatan dagangan (ii) Menggalakkan kerjasama di kalangan negara ASEAN Soalan 3 (a) Non Allied Movements / Persidangan Negara-negara Berkecuali (b) (i) Malaysia (ii) Zimbabwe (iii) Yugoslavia (iv) India (Pilih dua sahaja)

(c) (i) Menggalakkan campur tangan asing (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan pertelingkahan negara melalui rundingan (iv) Menghormati hak asasi manusia