Anda di halaman 1dari 3

Hal : 1

KUMPULAN SOAL INDIKATOR 3 UN 2013


Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma

1. Bentuk
3
2 1

c
b a
dapat dinyatakan dengan pangkat
positif menjadi
a.
2
2
c
ab
c. ab
2
c
3
e.
3 2
1
c ab

b.
2
3
b
ac
d.
a
c b
3 2

2. Bentuk sederhana dari
3 2 3
2 4 2
6
3

y x
y x
adalah
a.
2
1
x
2
y c.
18
1
x
6
y e.
24
1
x
6
y
b.
18
1
x
2
y d.
24
1
x
2
y
3. Bentuk sederhana dari
4 5
5 2 2
) (
n m
n m

adalah
a. mn c.
m
n
e. m
2
n
b.
n
m
d.
n
m
2

4. Bentuk sederhana dari
2
2 3
3 5
4
2
|
|
.
|

\
|

y x
y x
adalah .
A.
16
10
4x
y
D.
16
10
2x
y

B.
16
2
2x
y

E.
16
2
4x
y

C.
4
2
4x
y

5. Bentuk sederhana dari
2
2 3
3 2
2
3
|
|
.
|

\
|

y x
y x
adalah .
A.
2
2
2
3
x
y
D.
4
9

x
2
y
2

B.
2
2
2
3
y
x

E.
4
9
x
2
y
2

C.
4
9
x
2
y
2

6. Bentuk sederhana dari
1
2
4 3 1
2
3


|
|
.
|

\
|
b a
b a

adalah .
A.
5
5
3
2
b
a

D.
5
5
6
b
a

B.
5
5
2
3
b
a

E.
5
5
6
a
b

C.
5
5
6b
a7. Bentuk sederhana dari
1
1 9
5 5
32
2

|
|
.
|

\
|
b a
b a
adalah
a. (2ab)
4
c. 2ab e. (2ab)
4

b. (2ab)
2
d. (2ab)
1
8. Bentuk sederhana dari
2
2
3 2
4
2

|
|
.
|

\
|
xy
y x
adalah .
A.
xy
1

D.
2
4xy
B. xy
2
1

E.
2
10
4
x
y

C.
10 2
y x


9. Bentuk sederhana dari
3
6 8
4 5
5
2

|
|
.
|

\
|
y x
y x
adalah
a.
y
x
125
8
3
d.
6
9
8
125
y
x

b.
6
9
125
8
y
x
e.
6
9
125
625
y
x

c.
9
6
625
16
x
y

10. Bentuk sederhana dari
2 3 3 3 2 2
) 12 ( : ) 6 (

a a
adalah
a. 2
1
c. 2a
12
e. 2
6
a
12

b. 2 d. 2
6
a
12
11. Jika a = 0, dan b = 0, maka bentuk
3 2 1
2 4 3
) 2 (
) 8 (
b a
b a

=

A. 4 a
8
b
14
D. 8 a
9
b
14

B. 4 a
8
b
2
E. 8 a
9
b
2

C. 4 a
9
b
14
12. Bentuk sederhana dari
( )
( )
3
3
2
2 3
3

pq
q p
adalah
a.
9
1
p
5
q
3
d. 9p
3
q
5

b. 9p
5
q
3
e.
9
1
p
3
q
5

c. 3p
3
q
5

13. Jika a = 0 dan b = 0, maka bentuk sederhana dari
1 4 2
2 3 1
) 3 (
) 2 (

b a
b a
adalah
A. 12 a
4
b
10
D.
3
1
ab
10

B. 12 a
4
b
10
E.
4
3
a
4
b
8

C.
3
2
a
4
b
8


Hal : 2
14. Bentuk sederhana dari
2 4 1
1 3 2
) 2 (
) 4 (

q p
q p
adalah
A.
11 4
1
q p
D. p
4
q
11

B.
11 4
4
1

q p E. p
4
q
11

C.
11 4
4
1

q p

15. Jika a = 32 dan b = 27, maka nilai dari
3
1
5
1
b a + adalah
a.
5
1
c. 5 e. 8
b.
6
1
d. 6
16. Nilai dari
12
2 3 2
3
2
2
1

|
.
|

\
|
=
a. 1 c. 2
2
e. 2
4

b. 2 d. 2
3
17. Nilai dari
( )
2
2
1 3
2
2
1
27
36

adalah
a.
13
6
c.
37
24
e.
5
6

b.
6
13
d.
35
24


18. Nilai dari ( ) ( )
2
1
5
2
64 243

= .
a.
8
27
c.
8
9
e.
8
27

b.
8
9
d.
8
18


19. Diketahui a = 25 dan b = 32 , nilai dari
a
1/2
. b
1/5
= .
a. 2 c. 1 e. 3
b. 1 d. 2

20. Diketahui, a = 27 dan b = 32.
Nilai dari (a
3
2
b
5
2
) adalah ... .
a. 3 c. 5 e. 7
b. 4 d. 6

21. Diketahui a = 64 dan b = 27. Nilai dari
....
3
1
3
1
=

xb a
a.
3
4
c.
3
6
e.
3
8

b.
3
5
d.
3
7


22. Nilai x yang memenuhi persamaan
243 3
27
1
1 5
=
x
adalah
a.
10
3
c.
10
1
e.
10
3

b.
5
1
d.
10
123. Hasil dari 12 75 =
a. 3 c. 3 3 e. 5 3
b. 2 3 d. 4 3

24. Bentuk sederhana dari
2 18 8 + 2 adalah
A. 3 2 D. 4 3 + 2
B. 4 3 2 E. 17 2
C. 5 2

25. Hasil dari 18 2 50 8 3 + =
a. 7 2 c. 14 2 e. 23 2
b. 13 2 d. 20 2

26. Hasil dari 75 6 48 2 27 3 + =
a. 12 3 c. 28 3 e. 31 3
b. 14 3 d. 30 3

27. Hasil dari 32 12 2 108 50 + + adalah
a. 7 2 2 3 d. 9 2 2 3
b. 13 2 14 3 e. 13 2 2 3
c. 9 2 4 3

28. Hasil dari 75 50 27 8 2 + + =
a. 3 3 d. 3 6
b. 3 3 2 e. 4 2 2 3
c. 2 3

29. Hasil dari 2 3 48 : 6 2 = ...
a. 3 2 c. 3 e. 1
b. 2 2 d. 2

30. Hasil dari ( 2 + 3 3 ) ( 5 2 75 ) adalah .
a. 7 3 3 d. 13 3 3
b. 7 3 + 3 e. 13 3 + 3
c. 13 3 7

31. Hasil dari ) 6 2 )( 6 2 2 ( + =
a. ) 2 1 ( 2 d. ) 1 3 ( 3
b. ) 2 2 ( 2 e. ) 1 3 2 ( 4 +
c. ) 1 3 ( 2

32. Hasil dari ) 2 4 3 6 )( 2 7 3 5 ( + =
a. 22 24 3 d. 34 + 22 6
b. 34 22 3 e. 146 + 22 6
c. 22 + 34 6
33. Hasil dari ) 2 3 6 5 )( 2 4 6 3 ( + =
a. 66 46 3 d. 66 + 46 3
b. 66 22 3 e. 114 + 22 3
c. 66 + 22 3

Hal : 3

34. Bentuk sederhana dari
3
log 81 +
3
log 9
3
log 27 adalah
A.
3
log 3 D.
3
log 63
B.
3
log 9 E.
3
log 81
C.
3
log 27

35. Bentuk sederhana dari
3
log 54 +
3
log 6
3
log 4 adalah
A.
3
log 81 D.
3
log 3
B.
3
log 15 E.
3
log 1
C.
3
log 9
36. Bentuk sederhana dari
4
log 256 +
4
log 16
4
log 64 adalah
A.
4
log 4 D.
4
log 108
B.
4
log 16 E.
4
log 256
C.
4
log 64

37. Nilai dari
5
log 75
5
log3 + 1 =
a. 3 c.
5
log 75 + 1 e.
5
log 71
b. 2 d.
5
log 77

38. Nilai dari
2
log 32 +
2
log 12
2
log 6 adalah
a. 2 c. 6 e. 16
b. 4 d. 8

39. Nilai dari
2
log 3
2
log 9 +
2
log 12 =
a. 6 c. 4 e. 1
b. 5 d. 2

40. Nilai dari
5
log 50 +
2
log 48
5
log 2
2
log 3 =
a. 5 c. 7 e. 9
b. 6 d. 8

41. Nilai dari ( )
2
5
8
1
2 5
25 log log 4 log 5 log
2
1
=...
a. 24 c. 8 e. 12
b. 12 d. 4

42. Nilai dari
2
log 4 + 3
2
log3
3
log 4 =
a. 8 c. 4 e. 2
b. 6 d. 3

43. Nilai dari
9
log 25
5
log 2
3
log 54 =
a. 3 c. 0 e. 3
b. 1 d. 2

44. Nilai dari 9 log 8 log log
3 2
25
1
5
+ adalah
a. 2 c. 7 e. 11
b. 4 d. 8
45. Nilai dari
6 log
3 9 log 3 8 log +
=
a. 1 c. 3 e. 36
b. 2 d. 6
46. Nilai a yang memenuhi
3
1
8
log = a adalah
a. 3 c. 1 e.
3
1

b. 2 d.
2
1


47. Jika
3
log 2 = p, maka
8
log 81 adalah .
A. 4p C.
p 3
4

E. 4+3p

B. 3p D.
3
4p48. Diketahui
3
log 2 = p. Nilai dari
8
log 12 sama
dengan .
A.
3
2 + p

D.
p
p
3
1 2 +

B.
3
2 1 p +

E.
p
p
3
2 +

C.
p
p
2 1
3
+


49. Diketahui
2
log 3 = p Nilai dari
9
log 16 adalah .
A.
p
2

C.
p
3

E. p
4
3

B.
2
p

D.
3
p

50. Jika
2
log 3 = a, maka
8
log 6 =
a.
a + 1
2
c.
2
1 a +
e.
3
2 a +

b.
a + 1
3
d.
3
1 a +


51. Diketahui
3
log 4 = . p Nilai dari
16
log 81 sama
dengan .
A.
p
2

C.
p
6
E.
2
p

B.
p
4

D.
4
p52. Diketahui
2
log 3 = m dan
2
log 5 = n. Nilai
2
log 90
adalah
a. 2m + 2n d. 2 + 2m + n
b. 1 + 2m + n e. 2 + m
2
+ n
c. 1 + m
2
+ n

53. Diketahui
3
log 2 = m, maka
2
log 5 = n
Nilai dari
3
log 5 =
a. m + n c. m n e.
m
n

b. mn d.
n
m

Anda mungkin juga menyukai