Anda di halaman 1dari 4

Bacakan petikan di bawah. Kemudian, bulatkan jawapan yang betul.

Jia Jia tinggal di Taman Damai. Pada hari Sabtu yang lalu, Jia Jia dan keluarganya telah
bergotong-royong membershikan halaman rumah mereka.
Ayah Jia Jia memotong rumput. Abang menyapu dau-daun kering. Kakak menyiram
pokok bunga. Jia Jia dan adiknya pula mencuci longkang dan mengelap tingkap. Datuk Jia Jia
sudah tua, dia berehat di kerusi.
Setelah siap mengemas ruang tamu, ibu dan nenek menyediakan makanan yang sedap
untuk mereka. Mereka berasa sungguh gembira kerana halaman rumah mereka menjadi bersih
dan cantik.

1. Di manakah Jia Jia tinggal ?


A. Taman Damai
B. Taman Aman
C. Taman Sentosa
2. Bilakah mereka bergotong royong membersihkan halaman rumah ?
A. Pada hari Ahad yang lalu.
B. Pada hari Sabtu yang lalu.
C. Pada hari Selasa yang lalu.
3. Siapakah yang berehat di kerusi ?
A. Nenek
B. Datuk
C. Ibu
4. Apakah yang dilakukan oleh Jia Jia dan adiknya ?
A. Memotong rumput dan menyapu daun-daun kering.
B. Menyiram bunga dan memotong rumput
C. Mencuci longkang dan mengelap tingkap
5. Mengapakah mereka berasa gembira ?
A. Kerana halaman rumah mereka kotor.
B. Kerana halaman rumah mereka besar.
C. Kerana halaman rumah mereka bersih dan cantik.

Halim kawan baik saya. Nama ibunya Aminah, dia seorang guru. Ibu Halim seorang yang
baik hati dan penyayang. Dia sentiasa menjaga Halim dan keluarganya dengan penuh kasih
sayang. Pada masa lapang, Halim akan mendengar cerita daripada ibunya. Halim sentiasa belajar
bersungguh-sungguh kerana dia ingin menjadi orang yang pandai dan membalas jasa ibunya
apabila dewasa.
1. Siapakah nama ibu Halim ?
Nama ibu Halim ialah ______________________________________ .
2. Apakah pekerjaan ibu Halim ?
Ibu Halim seorang _________________________________________ .
3. Bagaimanakah ibu Halim menjaga Halim dan keluarganya ?
Ibu Halim sentiasa menjaga Halim dan keluarganya dengan
_______________________________________________________________________
4. Bilakah Halim akan mendengar cerita daripada ibunya ?
______________________________________ Halim mendengar cerita daripada
ibunya.
5. Mengapakah Halim belajar bersungguh-sungguh ?
Halim belajar bersungguh-sungguh kerana
_______________________________________________________________________
_
_________________________________________________________ .

1. membaca surat khabar


2. menghidangkan makanan
3. bermain bola
4. membina istana pasir
5. berenang
1.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_

2.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_

4.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_

5.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________