Anda di halaman 1dari 1

FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN

Borang Kemaskini Kursus


Dekan / Timbalan Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak 94300 Kota Samarahan Prof./Dr./ Tuan/Puan/Encik/Cik PERMOHONAN UNTUK MENDAFTAR KURSUS YANG DITAWARKAN OLEH FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Saya ...... No. Pelajar dari Fakulti tahun .. pengajian, program . memohon untuk mendaftar kursus yang ditawarkan oleh FEP pada Semester Sesi .. Kursus-kursus yang hendak didaftarkan adalah seperti berikut:
Bil. Kod Kursus

Nama Kursus

Taraf Kursus

Kumpulan Kuliah

Tandatangan Pensyarah dan Cop.

Masalah (rujuk kategori masalah dan tuliskan no mengikut kategori)

Kategori masalah : 1. 2. 3. 4. Kuota penuh Tidak ditawarkan pada tahun pengajian Masalah teknikal Lain-lain (Sila Nyatakan) ..

Sekian, terima kasih.

. Tandatangan Pelajar No. Telefon utk dihubungi ( Tarikh :

1. 2. 3. 4.

Sila pastikan kod kursus yang hendak dipohon adalah betul Sila dapatkan kelulusan daripada pensyarah yang mengajar kursus tersebut Pihak FEP tidak akan melayan sebarang pertukaran kursus selepas Minggu House-Keeping Sertakan salinan resit pembayaran bagi Kursus Mengulang (TR1 atau PR1) dan Baiki (KB1)

fb