Anda di halaman 1dari 6

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B1D4 Mengetahui kepelbagaian cerita dari pelbagai kaum di Malaysia. B1D4E1 Menyatakan jenis-jenis cerita rakyat dari pelbagai kaum di Malaysia. 1) Guru mencungkil idea pelajar tentang jenis cerita rakyat yang diketahui AKTIVITI PENTAKSIRAN secara lisan.

2) Guru menerangkan jenis-jenis cerita rakyat dan memberi beberapa contoh


cerita.

3) Guru meminta pelajar memadankan jenis-jenis cerita dengan contoh cerita


rakyat. CONTOH ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. JENIS CERITA
Cerita Asal Usul

CONTOH CERITA
Pak Pandir

Cerita Jenaka

Kisah Hang Tuah

Cerita Binatang

Asal Usul Melaka

Cerita Kepahlawanan Cerita Mitos

Kisah Mahsuri Di Langkawi Cerita Kancil Dengan Buaya

Cerita Legenda

Puteri Gunung Ledang

TINGKATAN 1

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan B2D5 Mengenali dan memahami carita rakyat pelbagai kaum di Malaysia B2D5E1 Memberi contoh-contoh cerita rakyat yang diketahui B2D5E2 Menyatakan tujuan cerita rakyat disampaikan

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

1) Guru mengedarkan satu lembaran kerja kepada setiap pelajar.

2) Guru meminta pelajar untuk melengkapkan jadual di bawah dengan mengisi


tujuan setiap cerita rakyat disampaikan. Nama pelajar : ______________________________ Kelas : ______________________________ Jenis cerita 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cerita asal-usul Cerita jenaka Cerita binatang Cerita kepahlawanan Cerita mitos Cerita legenda Contoh Tujuan/pengajaran yang diperoleh

TINGKATAN 1

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 3 Memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. B3D5 Mengekpresi cerita-cerita rakyat warisan pelbagai kaum. B3D5E1 Menceritakan semula cerita rakyat yang diketahui. 1) Pelajar menyebut cerita-cerita rakyat yang mereka pernah baca. 2) Pelajar menulis atau menceritakan satu cerita rakyat kegemaran mereka. Nama Pelajar : __________________________________ Kelas : __________________________________

1) Tuliskan 3 tajuk cerita rakyat yang anda pernah baca. a) ___________________________ b) __________________________ c) __________________________

2) Tuliskan atau ceritakan satu cerita rakyat yang anda minati.

TAJUK CERITA: _______________________________

TINGKATAN 1
BAND PERNYATAAN 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D5 Menghargai cerita rakyat pelbagai kaum B4D5E1 Mengumpul koleksi cerita rakyat pelbagai kaum 1) Guru meminta pelajar untuk melengkapkan judul cerita daripada koleksi cerita rakyat negara kita seperti yang tertera di bawah.

2) Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan memilih


salah satu tajuk cerita. Pelajar diminta untuk mencari maklumat berkenaan cerita tersebut.

3) Pelajar diminta untuk mendokumentasikan cerita tersebut dalam bentuk


buku skrap. CONTOH ITEM

TINGKATAN 1
BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN menghadapi cabaran. B5D5 Mengekalkan warisan cerita rakyat B5D5E1 Mempersembahkan koleksi cerita rakyat 1) Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan 2) Guru menyenaraikan lima contoh cerita rakyat

3) Setiap kumpulan memilih satu cerita rakyat dan mempersembahkannya


secara berkumpulan mengikut kreativiti. (drama, pentomin, tarian dan seloka) 4) Guru menilai dan merekod persembahan kumpulan pelajar dalam borang yang disediakan sebagai evidens. CONTOH ITEM Tajuk: Borang Penilaian Persembahan Kumpulan

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


Tingkatan Nama Kumpulan : _____________________________ : _____________________________

Nama Ahli Kumpulan : _____________________________

TINGKATAN 1
BAND PERNYATAAN 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D4 Meneladani pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat B6D6E1 Mengamalkan nilai-nilai murni 1) Guru mengarahkan pelajar untuk menjalankan gorong-royong membersih dan menceriakan kelas. 2) Guru mengambil gambar sebelum dan selepas untuk didokumentasikan. CONTOH ITEM Kelas: ______________________________ Sebelum Selepas

Gambar

Gambar

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Ulasan guru: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Tandatangan guru, ____________________

Tarikh,