MAKLUMAT PERNIAGAAN I Nama Perniagaan NHY COLLECTION NORHAYATI BINTI ISHAK

ii Nama Pemilik Tandatangan Pemilik iii Lokasi / Alamat

norhayati
NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

x

Nama dan alamat bank perniagaan MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

xi Nombor akaun bank

123456788-09-1234

ASAL <NAMA PEMBEKAL>

No. :

INVOIS
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

Tarikh : Harga Seunit (RM) 20.00

Kuantiti 1 tudung

Butir

Tolak : Diskaun niaga

10 % Jumlah

Jumlah (RM) 20.00 20.00 2.00 18.00

Ringgit Malaysia :

Syarat : Serahan : K. & K. di K.

norhayati
Penerima
Cg Narzuki Online

Pengurus

ASAL <NAMA PEMBEKAL>

No. :

INVOIS
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

Tarikh : Harga Seunit (RM)

Kuantiti

Butir

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Jumlah (RM) -

Ringgit Malaysia :

Syarat : Serahan : K. & K. di K.

norhayati
Penerima
Cg Narzuki Online

Pengurus

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . di K. & K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO.

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . & K.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO. di K.

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . & K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. di K.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . di K. & K.

: NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

: NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

: NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

: BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .

Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.

Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) 8/24/2011 Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online . : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.

: BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus . : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus . : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No.

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

& K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO. di K. : INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . & K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : 1 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. di K.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. di K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : 2 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K.SALINAN NHY COLLECTION NO. & K.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. & K.SALINAN NHY COLLECTION NO. di K. : 3 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

& K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. di K.SALINAN NHY COLLECTION NO. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : 4 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K.

: 5 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. & K. di K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

SALINAN NHY COLLECTION NO. : NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

: 1 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 2 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

: 3 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 4 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

: 5 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 1 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 2 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 3 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 4 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : 5 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

: 1 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

: 2 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 3 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.

: 4 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 5 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO. : 1 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO. : 2 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 3 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .

Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : 4 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 5 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : 6 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 7 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .

: 8 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

: 9 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

: - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No.

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : Cg Narzuki Online .

Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No.

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online .No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH.

No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No.

Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH.No. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No.

KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online .No.

MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No.No.

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . KELANTAN MAKLUMAN DEBIT No.No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . KELANTAN MAKLUMAN DEBIT No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH.No.

No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No. : NHY COLLECTION NO.

Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 1 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 2 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.No. : NHY COLLECTION NO. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 3 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No. : NHY COLLECTION NO. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 4 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.No. : NHY COLLECTION NO. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

: NHY COLLECTION NO.No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 5 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.