MAKLUMAT PERNIAGAAN I Nama Perniagaan NHY COLLECTION NORHAYATI BINTI ISHAK

ii Nama Pemilik Tandatangan Pemilik iii Lokasi / Alamat

norhayati
NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

x

Nama dan alamat bank perniagaan MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

xi Nombor akaun bank

123456788-09-1234

ASAL <NAMA PEMBEKAL>

No. :

INVOIS
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

Tarikh : Harga Seunit (RM) 20.00

Kuantiti 1 tudung

Butir

Tolak : Diskaun niaga

10 % Jumlah

Jumlah (RM) 20.00 20.00 2.00 18.00

Ringgit Malaysia :

Syarat : Serahan : K. & K. di K.

norhayati
Penerima
Cg Narzuki Online

Pengurus

ASAL <NAMA PEMBEKAL>

No. :

INVOIS
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN

Tarikh : Harga Seunit (RM)

Kuantiti

Butir

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Jumlah (RM) -

Ringgit Malaysia :

Syarat : Serahan : K. & K. di K.

norhayati
Penerima
Cg Narzuki Online

Pengurus

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . di K. & K.

& K. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. di K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO. di K. & K.

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . & K. di K. : INVOIS Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.

: NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA DEBIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online . : NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

ASAL < NAMA PEMBEKAL >

No. :

NOTA KREDIT
Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) -

Tarikh :

Tolak : Diskaun niaga

% Jumlah

Ringgit Malaysia :

Pengurus
Cg Narzuki Online

: NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

: NOTA KREDIT Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tarikh : Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : Pengurus Cg Narzuki Online .

: BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .

: BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) 8/24/2011 Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online .ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.

ASAL < NAMA PEMBEKAL > No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : Pengurus Cg Narzuki Online . : BIL TUNAI Kepada : NHY COLLECTION NO.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus . : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

Cek : Cg Narzuki Online Pengurus . : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No.

: RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : NHY COLLECTION Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.ASAL <NAMA PEMBEKAL> No. Cek : Cg Narzuki Online Pengurus .

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . & K. : INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. di K.SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. di K. : 1 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. & K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. di K. & K. : 2 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

SALINAN NHY COLLECTION NO. & K. : 3 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . di K.

norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. di K. : 4 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. & K.

: 5 INVOIS Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Syarat : Serahan : K. & K. di K.SALINAN NHY COLLECTION NO. norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 1 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 2 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

: 3 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

: 4 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 5 NOTA DEBIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah didebitkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 1 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : 2 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 3 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

SALINAN NHY COLLECTION NO. : 4 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 5 NOTA KREDIT Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Akaun tuan/paun telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti Butir Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) - Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Ringgit Malaysia : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO.

: BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 1 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 2 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . : 3 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No.

: 4 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

: 5 BIL TUNAI Kepada : <NAMA PELANGGAN> Tarikh : Harga Seunit (RM) Kuantiti Butir Tolak : Diskaun niaga % Jumlah Jumlah (RM) - Ringgit Malaysia : Tunai/ No. Cek : norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 1 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .

SALINAN NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 2 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .

SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. : 3 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. : 4 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : 5 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

: 6 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.

: 7 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus .SALINAN NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No.SALINAN NHY COLLECTION NO. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : 8 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN No. Cek : Cg Narzuki Online norhayati Pengurus . : 9 RESIT RASMI Tarikh: Diterima daripada : Ringgit Malaysia : Bayaran untuk : RM Tunai / No.SALINAN NHY COLLECTION NO.

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No. : - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .

: - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No.

: - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No.

: - KERATAN CEK Cg Narzuki Online .Tarikh : Penerima : Kerana : RM Baki Terakhir Deposit Jumlah Cek ini Baki No.

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : Cg Narzuki Online .

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .

Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No.

Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No.

MAYBANK WANG TUNAI MASUK Nama: No. Ak RM 100 Tarikh NHY COLLECTION 123456788-09-1234 RM 50 RM 10 RM 5 RM 2 RM 1 JUMLAH Ringgit Malaysia : UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh : 0 Cg Narzuki Online 0 .

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO.No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No.

No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH.No. KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO.

MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diKREDITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . KELANTAN MAKLUMAN KREDIT No.No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO.

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

No. MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH, KELANTAN

MAKLUMAN DEBIT
No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh :

Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM)

Keterangan

JUMLAH Ringgit Malaysia :

-

Pengurus
Cg Narzuki Online

No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online . MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. KELANTAN MAKLUMAN DEBIT No.

MAYBANK LOT 123 JALAN HOSPITAL 67500 TENGAH MARAH. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN Akaun anda telah diDEBITkan seperti berikut : Jumlah (RM) Keterangan JUMLAH Ringgit Malaysia : - Pengurus Cg Narzuki Online .No. Akaun : 123456788-09-1234 Tarikh : Kepada : NHY COLLECTION NO. KELANTAN MAKLUMAN DEBIT No.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : NHY COLLECTION NO.

Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : NHY COLLECTION NO.No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 1 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.

Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : NHY COLLECTION NO.No. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 2 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.

No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus . : NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 3 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.

: NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 4 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No.No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN 5 BAUCER PEMBAYARAN Tarikh : Kepada : Bil Keterangan Jumlah (RM) JUMLAH Ringgit Malaysia : - Tunai / No. Cek : Diluluskan oleh: norhayati Penerima Cg Narzuki Online Pengurus .No. : NHY COLLECTION NO.

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

NHY COLLECTION NO. 3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.

3931 JALAN RAYA 77500 KOTA BATU KELANTAN MEMO Tarikh : Kepada : Daripada : Peringatan: norhayati Pengurus Cg Narzuki Online .NHY COLLECTION NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful