Anda di halaman 1dari 15

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SMK TAMAN JOHOR JAYA 1 TAHUN 2013 - 2015

VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI.

ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM KEKUATAN ( S )


S1 Pengurusan kokurikulum sekolah yang baik S2 Sikap guru yang baik S3 Ramai pelajar boleh dicungkil minat S4 Peruntukan Kokurikulum yang mencukupi S5 Pelbagai cara menarik kehadiran pelajar

KELEMAHAN ( W )
W1 Penglibatan pelajar tidak serius W2 Penglibatan pelajar dalam peringkat sekolah tidak memberansangkan W3Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan

PELUANG ( O )
O1 Komitmen dan sokongan moral PIBG O2 Kemudahan sukan Dan peralatan sukan

CABARAN( C )
T1 Pelajar tidak berminat melibatkan diri dalam aktiviti Kokurikulum T2 Ibu bapa kurang memberi sokongan & galakkan T3 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah

Analisis Strategi Bidang Kokurikulum


DALAMAN

KEKUATAN ( S )
S1 Pengurusan kokurikulum sekolah yang baik S2 Sikap guru yang baik S3 Ramai pelajar boleh dicungkil minat S4 Peruntukan Kokurikulum yang mencukupi S5 Pelbagai cara menarik kehadiran pelajar

KELEMAHAN ( W )
W1 Penglibatan pelajar tidak serius W2 Penglibatan pelajar dalam peringkat sekolah tidak memberansangkan W3Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan

LUARAN

PELUANG ( O )
O1 Komitmen dan sokongan moral PIBG O2 Kemudahan sukan Dan peralatan sukan

Strategi SO
Meningkatkan tahap kemahiran & kemahiran Guru dalam pengurusan & pengendalian Aktiviti sukan & kokurikulum dengan kemudahan yang ada

Strategi WO
Meningkatan penglibatan pelajar dalam aktiviti Sukan dan kokurikulum dengan sokongan serta Bantuan masyarakat setempat

CABARAN( C )
T1 Pelajar tidak berminat melibatkan diri dalam aktiviti Kokurikulum T2 Ibu bapa kurang member sokongan & galakkan T3 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah

Strategi SC
Memberi insentif & pengiktirafandi atas Pencapaian pelajar dalam aktiviti sukan & kokurikulum

ISU

MATLAMAT

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) Bilangan pelajar yang hadir

TOV

SASARAN 2013 2014

2015

Kehadiran pelajar dalam aktiviti masih rendah

Kokurikulum

Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan di sekolah

Meningkatkan Kehadiran pelajaran dalam aktiviti persatuan Meningkatkan Kehadiran pelajaran dalam aktiviti Kelab,persatuan dan pasukan badan beruniform Meningkatkan Pencapaian Cgpa sekurangkurang gred c Meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam aktiviti persatuan di sekolah.

40 PELAJAR

50 pelajar

60 pelajar

70 pelajar

% kehadiran pelajar

45%

45%

55%

65%

Meningkatkan Pencapaian Cgpa kokurikulum sekolah Meningkatkan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti kokurikulum

Peratusgred Sekurang-kurang c

45%

60%

70%

80%

Bilangan pelajar yang melibatkan diri Ke peringkat daerah

5 pelajar

10 pelajar

15 pelajar

20 pelajar

PELAN TINDAKAN 2013


STRATEGI 1.1 : Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan BIL PELAN TINDAKAN Peraturan dan undangundang permainan (ahli) Bengkel/klinik kemahiran (ahli) TANGGUNGJAWAB Ketua penasihat Guru penasihat Ketua penasihat Guru penasihat Ketua penasihat Guru penasihat TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT Kehadiran 100% diberi Markah +5M Kehadiran 100% diberi Markah +5M Kehadiran 100% diberi Markah +5M PELAN KONTINGENSI Pemilihan & penapisan Penglibatan semua ahli Pemilihan & penapisan CATATAN

1.1.1

Jan -Feb

RM 50.00 (duit kelab)

1.1.2

Feb-Mac

1.1.3

Latihan berkala (ahli)

Jan-Jun

Strategi 2.1 : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan Pembentukan pasukan Ketua penasihat pelapis (ahli dan bukan Guru penasihat ahli) Pertandingan Ketua penasihat persahabatan (ahli dan Guru penasihat bukan ahli) Pertandingan Ketua penasihat persahabatan (ahli) Guru penasihat RM 50.00 (duit kelab) RM 50.00 (duit kelab) RM 50.00 (duit kelab) Kehadiran 100% diberi Markah +5M Kehadiran 100% diberi Markah +5M Kehadiran 100% diberi Markah +5M Pengabungan Beberapa Kelab Pengabungan Beberapa Kelab Perancangan Aktiviti ikut minat /potensi

2.1.1

Jan-Mac

2.1.2

Jun-Ogos

2.1.3

Jun-Ogos

Strategi 3.1 : Meningkatkan pencapaian ahli sukurang-kurang dalam gred C Kehadiran ke acara pertandingan persahabatan Lawatan ke acara pertandingan Ketua penasihat Guru penasihat Kehadiran 100% diberi Markah +5M Kehadiran 100% diberi Markah +5M Penglibatan semua ahli

Jun-Ogos

3.1.1

3.1.2

Ketua penasihat Guru penasihat

Jan-Sept

RM 50.00 (Yuran ahli)

Perancangan Aktiviti ikut minat /potensi

PELAN OPERASI TAHUN 2013


Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah : Peraturan dan undang-undang permainan : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan : Januari Februari : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 0.00 Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Mesyuarat Guru-guru Penasihat Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas Taklimat kepada semua ahli Persatuan Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

3 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program

Penilaian /Post Mortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: Bengkel/klinik kemahiran : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan : Februari-Mac : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 50.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas Taklimat kepada semua ahli Persatuan Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Pengetua & GPK Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

2 Kali

Sekiranya GPK tiada Ketua Penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat/Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program

Penilaian /Post Mortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah

: Latihan berkala : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan kehadiran pelajar dalam aktiviti persatuan : Januari-Jun : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 0.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas Taklimat kepada semua ahli Persatuan Mempromosikan program Edaran Pamplet poster Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Pengetua & GPK Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

4 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat/Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

2 minggu sebelum Aktiviti

Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program

Penilaian /Post Mortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Pembentukan pasukan pelapis : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan : Januari-Mac : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 50.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Masing-masing Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas
Taklimat kepada semua ahli Persatuan Mempromosikan program Edaran Pamplet poster Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

4 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat/Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

2 minggu sebelum Aktiviti

Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program /aktiviti

Penilaian /PostMortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Pertandingan persahabatan : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan : Jun-Ogos : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 50.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Masing-masing Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas
Taklimat kepada semua ahli Persatuan Mempromosikan program Edaran Pamplet poster Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

3 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat/Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

2 minggu sebelum Aktiviti

Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program /aktiviti

Penilaian /PostMortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Pertandingan persahabatan : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan : Jun-Ogos : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 50.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Masing-masing Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas
Taklimat kepada semua ahli Persatuan Mempromosikan program Edaran Pamplet poster Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

2 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat Guru Penasihat AJK persatuan

1 hari sebelum

2 minggu sebelum Aktiviti

Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung 3 hari selepas program

Penilaian /PostMortem Pelaporan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Kehadiran ke acara pertandingan persahabatan : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan pencapaian ahli sukurang-kurang dalam gred C : Jun-Ogos : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 0.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Masing-masing Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas
Taklimat kepada semua ahli Persatuan Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

2 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat/Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Lawatan ke acara pertandingan : Untuk Meningkatkan prestasi dalam markah Kokurikulum : Meningkatkan pencapaian ahli sukurang-kurang dalam gred C : Januari-September : Semua Pelajar Tingkatan Peralihan Tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 1 : RM 50.00 Proses Kerja Mesyuarat Guru-guru Penasihat Masing-masing Pembentukan jawatankuasa pelaksanaan Program/ tugas
Taklimat kepada semua ahli Persatuan Pelaksanaan program Nyatakan aktivitinya Pemantauan Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

Ketua Penasihat Guru-guru Penasihat

2 Kali

Sekiranya Ketua Penasihat tiada, guru-guru penasihat mempengerusikan mesyuarat

Ketua guru Penasihat Guru Penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat Ketua Penasihat Guru-guru penasihat

1 hari sebelum

Semasa program berlangsung Semasa program berlangsung

PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN 2013-2015


UNIT Isu Strategik 1 : KOKURIKULUM : Pengelibatan pelajar dalam aktiviti persatuan rendah

Matlamat Strategik 1) : Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian

SASARAN BIL 1 OBJEKTIF Calon-Calon SPM memperolehi sekurangkurangnya gred C dalam penilaian markah 10% Kokurikulum ke IPTA . KPI TOV % pencapaian sekurangkurangnya gred C 2012 2013 80% 2014 95% 2015 100% INISIATIF/ STRATEGI 1. Mengadakan Taklimat Penilaian Pemarkahan 10% Kokurikulum 2. Pemantauan Berkala Penilaian Kokurikulum Sekolah