PERMAINAN SUDOKU

Contoh permainan sudoku yang dikatakan sebagai break-nya matematika ? 6 8 9 7 3 4 1 2 5 1 4 2 8 5 6 3 7 9 3 7 5 9 2 1 6 8 4 5 3 1 6 8 7 4 9 2 4 2 8 1 9 5 7 6 3 9 6 7 3 4 2 5 1 8 7 9 4 5 1 8 2 3 6 2 1 3 4 6 9 8 5 7 8 5 6 2 7 3 9 4 1

Sekarang giliran Anda untuk mengisi bagian yang masih kosong ini dengan angka yang pas ti pas ! 7 2 9 3 5 7 1 5 1 6 1 5 2 8 3 4 9 7 5 1 2 6 3 6 1 8 1 9

©created by Rasyid Ridha SMA Negeri 2 Palangka Raya