SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2

Nama : ______________________________________ BAND
1 1 1 1

Kelas : ___________________________ EVIDEN
B1D1E1 B1D2E1

DESKRIPTOR
B1D1 Nombor Bulat B1 D2 Istilah dan perbendaharaan kata B1D3 Simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan B1D4 Mata Wang Malaysia

TARIKH PENTAKSIRAN
P1 P2 P3

SUMBER BAHAN

CATATAN

T/TANGAN