Dipublikasikan : Azamku.

Com, pakaian adat Indonesia, kata mutiara & naskah pidato Kabayan Ngala Nangka Drama sunda komedi untuk 5 orang. Nyi Iteung, pamajikanana Kabayan teh nuju hamil ngora. Manehna teh ngidam hoyong pisan Nangka, tapi si Kabayan nu dasarna kebluk, tara daek ngala Nangka. Dina hiji isuk, Iteung nyamperkeun Kabayan nu keur sasarean di bale hareupeun imah. Iteung : (Ngagangguan Kabayan) Kang, hayu atuh pang alakeun Nangka kanggo Iteung! Kabayan : (Melek hiji soca, langsung sare deui) Haduh, Nyai, engke weh nya, isukan. Akang teh tunduh keneh! Iteung : (Ngambek) Huh, si Akang mah teu sayang ka Iteung! Kabayan : (Ngorok) Saking keheulna, Nyi Iteung angkat ka bumi emakna Kabayan. Sanepina di bumi emakna Kabayan. Iteung : (Lumpat sabari ceurik langsung nangkeup emak) Emaaakkkkk.... Emak Kabayan : (Reuwas) Eleuh-eleuh, aya naon ieu, Nyai? Iteung : Eta, Ma! Si Kabayan! Kuring teh ngidam, hoyong pisan Nangka, tapina manehna tara daek pangalakeun! Emak Kabayan : Geus tong ceurik atuh! Keun weh, Emak nu ngomong ka si Kabayan! Emak sareng Iteung balik ka imah Kabayan. Sanepina di imah Kabayan, Emak sareng Iteung ningali Kabayan nu sare keneh dina bale. Emak Kabayan : Heh! Kabayan, kebluk! Hudang sia! Kabayan : Naon sih mak? Isuk-isuk geus adat-adatan! Emak Kabayan : Maneh teh kumaha sih! Geus nyaho si Iteung keur hamil, ngidam Nangka! Lain mah diturutkeun kahayangna! Malah gogoleran teu puguh! Kabayan : Heueuh mak, sakedeung deui dipangalakeun! Emak Kabayan : Buru! Ayeuna geura mangkat neangan Nangka! Nu kolot nya, Nangkana! Kabayan : (Hudang) Heueuh! Kuring mangkat ayeuna lah! Kabayan mangkat neangan Nangka. Tapi Kabayan teu terang, tangkal Nangka nu keur buahan teh dimana. Sapanjang jalan, manehna luak-lieuk neangan Nangka. Akhirna manehna manggih hiji tangkal Nangka nu buahna leubeut. Kabayan : Hahhh! Akhirna kuring manggihan Nangka! Karolot deui Nangkana! Kabayan langsung naek ka tangkal Nangka nyokot hiji Nangka nu pang kolotna. Teu lila anu boga kebon datang. Kabayan langsung turun ti tangkal Nangka. Kabayan : Haduh kumaha ieu! Nyi Ndit datang! Mana kacida galakna deui! Kabayan lumpat ka ragasi nu aya di tukangeun kebon. Kabayan malidkeun eta Nangka. Kabayan : Nangka, jung balik tiheula nya! Kuring rek kabur heula! Nangka teh kabawa palid ku cai, teu lila, nu boga kebon datang. Nyi Ndit : Heh! Sia keur naon di kebon aing! Maneh rek maling? Kabayan : Henteu Nyai. Nyi Ndit : Ah sia! Alesan wae! Ngaku weh ari rek nyopet mah! Kabayan : Bener Nyai, teu bohong! Nyi Ndit : Demi naon sia, Kabayan? Kabayan : Demi Nyi Iteung, Nyai! Nyi Ndit : Alah, sia! Nyopet mamawa ngaran pamajikan! Hayu milu jeung urang! Urang ka imah Pa RT! Kabayan : Duh, nyai! Ulah atuh! Bener abdi teh teu nyopet! Sok mana barang buktina!

sia! Ulah kadieu deui! Kabayan : (Lumpat) Dadah. si Nangka nu teu hideng mah.Dipublikasikan : Azamku. Iteung : Euleuh. mak! Kolot jeung gede deuih! Iteung : Mana atuh Nangkana. Nyai!! Kabayan balik ka imahna. Kang! Eta Nangka teh geuning teu nyaho jalan balik! Emak Kabayan : Ari sia! Ku belet-belet teuing. pakaian adat Indonesia. akang! Tos dongkap? Emak Kabayan : Meunang teu Nangka teh? Kabayan : Meunang atuh. euweuh! Jung geura mangkat. Mak! Emak Kabayan : Hah. kata mutiara & naskah pidato Nyi Ndit : (Mariksa Kabayan) Heueuh geuning. Kabayan! Maenya Nangka bisa balik sorangan! Teu hideng! Kabayan : Yeuh. piraku teu nyaho jalan balik! Iteung : Heueuh nya. ngantosan eta Nangka di sisi ragasi. dititah balik tiheula ku kuring! Geuningan can nepi? Apan eta Nangka teh tos kolot. Kabayan? Kabayan : Si Nangka teh dipalidkeun. ngimpi naon. Dipapag ku Emak jeung Iteung. Kabayan sareng Iteung. kuring teh boga anak belet kos sia! Emak langsung mangkat. .Com. Kang? Kabayan : Hoh? Can nepi eta Nangka? Emak Kabayan : Hah? Nepi kumaha. tapi Nangkana teu datang-datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful