Anda di halaman 1dari 4

T1B209

Masariahmispari

Nama : Tingkatan Sekolah : :

HAK CIPTA TERPELIHARA PN. MASARIAH MISPARI

T1B209

Masariahmispari

T1B209

Masariahmispari

BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

2.1

Zaman Paleolitik 4.
PMR2004/51/m.s. : 21

PMR2005/2/m.s. : 21

Jadual di bawah merujuk kepada lokasi Zaman Prasejarah. Negeri Perak Sabah Sarawak Apakah zaman tersebut? A Zaman Logam B Zaman Neolitik C Zaman Mesolitik D Zaman Paleolitik
PMR2008/2/M.S.21

1.

Apakah tinggalan sejarah di Gua Niah yang mempunyai ciri-ciri Zaman Paleolitik? I Kulit siput II Lukisan purba III Peralatan batu IV Peralatan tembikar A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
m.s. : 21

Tapak ekskavasi Bukit Jawa Tingkayu Gua Niah

2.

Rajah di bawah Zaman Paleolitik.

menunjukkan

kepercayaan

Percayaan Animisme Upacara perkuburan

5.

Apakah ciri kehidupan masyarakat purba yang ditemui di kawasan ekskavasi berikut? A B C D Kota Tampan, Perak Gua Niah, Sarawak Tingkayu, Sabah

Manakah antara berikut barangan yang turut dikebumikan? I Alat batu II Makanan III Tembikar IV Ternakan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 6.
m.s. : 21

Mencipta barang perhiasan Mengunakan peralatan batu Mengamalkan aktiviti pertanian Menjalankan kegiatan perdagangan
m.s. : 22

3.

Manakah antara berikut manusia Zaman Paleolitik? I Berburu II Berpindah randah III Mempunyai ketua IV Mencipta tembikar A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

menunjukkan

ciri

Apakah penemuan sejarah di lokasi tapak ekskavasi di Kota Tampan, Perak yang meletakkan Malaysia antara negara terawal dunia melalui zama prasejarah? tersebut? A Gelang B Tembikar C Alat batu D Rangka manusia

T1B209

Masariahmispari

Tuntas T1B1109

m.s. : 23

m.s. : 24

7.

Gambar di bawah menunjukkan alat repihan.

10. Manakah antara berikut peralatan Zaman Neolitik? I Besi II Gangsa III Alat batu IV Tanah liat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
m.s. : 24

dikaitkan

dengan

11. Rajah di bawah menunjukkan sistem masyarakat Zaman Neolitik. Apakah kegunaan alat tersebut? A Memotong B Mencangkul C Mengetam kayu D Menangkap ikan 2.2 Zaman Neolitik
PMR2006/1/m.s. : 24

Zaman Neolitik Apakah sistem tersebut? A Mempunyai ketua B Menubuhkan kerajaan C Membuka penempatan D Menetapkan sempadan
m.s. : 24

Wujud sistem masyarakat

8.

Pernyataan di bawah menunjukkan tempoh masa Zaman Neolitik. Zaman Neolitik di Malaysia bermula kira-kira 7 000 tahun dahulu. Jika anda hidup pada zaman tersebut, apakah kegiatan yang anda lakukan? I Membina pelabuhan II Membuat peralatan logam III Mencipta peralatan tembikar IV Menghasilkan barang perhiasan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV m.s. : 24 Rajah di bawah berkaitan dengan Zaman Pra Sejarah Zaman Paleolitik Zaman Neolitik

12. Apakah ciri yang membezakan manusia Zaman Paleolitik dengan Zaman Neolitik? A Berburu B Bercucuk tanam C Menangkap ikan D Memungut hasil hutan 2.3 Zaman Logam
m.s. : 27

13. Gambar-gambar di bawah peralatan Zaman Logam.

menunjukkan

9.

Apakah yang membezakan kegiatan ekonomi antara kedua-dua zaman tersebut? I Berburu II Berdagang III Bercucuk tanam IV Memungut hasil hutan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Alatan tersebut dibuat daripada I besi II batu III kayu IV gangsa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
Masariahmispari

T1B209

Tuntas T1B1109

m.s. : 26

m.s. : 27

14. Senarai di bawah berkaitan dengan Zaman Prasejarah. Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Apakah ciri persamaan zaman tersebut? A Menetap B Menanam C Memburu D Menternak
m.s. : 27

18. Jadual di bawah berkaitan dengan zaman prasejarah Lokasi Sungai Tembeling Raub Sungai Tembeling Apakah X ? A Sabit B Pisau C Loceng D Tulang mawas Peralatan kapak X mata lembing

15. Alatan di bawah di lokasi di Sungai Tembeling, Pahang.


PMR2007/02/m.s. : 26

19. Maklumat di bawah merujuk kepada Zaman Prasejarah. Zaman Neolitik Zaman Logam kedua-dua zaman

Apakah kegiatan masyarakat yang dikaitkan dengan peralatan tersebut? A Bertani B Berburu C Melombong D Menangkap ikan
m.s. : 26

Apakah ciri perbezaan tersebut? A Pertanian B Peralatan C Pentadbiran D Perdagangan


m.s. : 26

20. Garis masa di bawah ada kaitan dengan perkembangan Zaman Prasejarah. Nomad

16. Apakah peralatan penting dalam upacara pengebumian masyarakat Zaman Logam? A Tembikar B Mata wang C Barang kemas D Kepingan batu
m.s. : 24

Menetap

Bercucuk tanam 17. Pada zaman Neolitik, manusia mempunyai cara hidup yang lebih baik. Mengapakah ia dianggap sedemikian? A Mempunyai ketua B Membentuk kerajaan C Mempunyai pelabuhan D Menjalankan perlombongan

X Apakah X ? A Melombong B Membentuk kerajaan C Menjalankan perdagangan D Membuat pembahagian kerja

T1B209

Masariahmispari