SMK DAMANSARA UTAMA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN

SASARAN
SEKTOR UNIT FUNGSI UTAMA Pengurusan 1Bestarinet VLE Frog : : PENGURUSAN PENTADBIRAN 1 BESTARINET VLE FROG (ICT) ISU-ISU STRATEGIK 1.Penggunaan VLE Frog dalam PdP , Kokurikulum dan pengurusan ke tahap yang cemerlang. MATLAMAT STRATEGIK 1.1 Meningkatkan tahap penggunaan VLE Frog dalam kalangan warga SMK Damansara Utama. OBJEKTIF KPI SASARAN 2013 2014 2015 30% 60% 90% STRATEGI (INITIATIVES) ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. JADUAL 1

TOV 1. Meningkatkan prestasi pembelajaran atas talian dengan menggunakan VLE Frog. 1.Peratus pelajar yang menggunakan VLE Frog. 0%

2. Penglibatan warga sekolah dalam programprogram yang di rancang perlu di pertingkatkan

2. Mengoptimumkan pembelajaran tanpa sempadan.

2.Peratus pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran selepas waktu sekolah.

0%

82%

84%

86%

10

3.3. Meningkatkan kualiti dan kecekapan pengurusan sekolah dengan menggunakan VLE Frog. 11 . 0% 30% 50% 70% ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog.Peratus kekerapan VLE Frog digunakan oleh warga bagi tujuan pengurusan maklumat dan sumber. ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog.

Kekurangan perkakasan (komputer) untuk mengakses VLE Frog. Mempunyai sokongan PIBG yang kuat. W4. CABARAN (THREATS) T1. Terdapat murid yang tidak bermotivasi dan kurang faham implikasi projek VLE Frog. W3. S+O ( S2+S3+O2+O3+O4) = ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Ibu bapa memberi sokongan terhdap pelaksanaan VLE Frog. W2. S3. Mempunyai murid yang celik ICT. Murid lebih cenderung untuk melayari laman sosial seperti YouTube. O3. KEKUATAN (STRENGTHS) S1. O2. O5. O4. Ada ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelaksanaan VLE Frog. Bebanan tugas untuk mengemaskini VLE Frog sekolah banyak tertumpu pada penyelaras (admin). W+T ( T1+W4+W5) = ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. smartphone. Facebook dll. S2. S+T ( T2+S3+S4 ) = ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. W5. Mendapat kursus dan bimbingan dari PPD.PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS ISU STRATEGIK : Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum pada tahap yang baik dan perlu dicemerlangkan pada masa hadapan. DALAMAN LUARAN PELUANG(OPPORTUNITIES) O1. Capaian internet yang agak perlahan. T3. Kekurangan masa untuk melatih guru & murid. Murid tidak mempunyai kemahiran asas dalam VLE Frog W+O ( W3+O5+O1+O3) = ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Ramai murid mempunyai gadget seperti tab. KELEMAHAN ( WEAKNESSES ) W1. Sekolah dibekalkan dengan Zoom dan Dongle dari YTL untuk kemudahan internet. Sumber rujukan boleh diperolehi secara online. 12 . S4. Mempunyai guru yang mempunyai kemahiran asas ICT. Mempunyai guru – guru yang bermotivasi tinggi. ipad dll. T2.

Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. misi dan visi g. ST2: Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. WO ST WT ST2: Meluaskan penggunaan perkakasan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Tahap kesukaran proses kerja b. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 ST2 ST3 ST4 1 2 3 4 KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 2 3 4 ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. matlamat/ isu. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif. 13 .Pemilihan Strategi JENIS STRATEGI YANG TELAH DIJANA STRATEGI SO ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN a. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog.

Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. Mac . AJK induk. 1. Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog.April RM 50 Unit Kokurikulum % ahli yang lulus meningkat Bilangan ahli yang lulus ujian. Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Bil 1 Program/Projek Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas T/jawab Guru Penasihat. Tempoh/hari 2 minggu Kos/Sumber RM 200 Unit Kokurikulum Output % penyertaan murid meningkat KPI Bilangan murid yang menyertai kursus Pelan Kontingensi 2 Ujian Kadet(ulangan) dan Ujian Rekrut. Guru Penasihat. Pegawai KSTU. Pegawaipegawai KSTU. AJK Induk.PELAN TINDAKAN STRATEGI 1 2 OBJEKTIF 2. 14 .

Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum. Ketua Guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. 8 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. Perjalanan program. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Januari. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat setiap Kelab.PELAN OPERASI Nama Projek : Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk melatih murid Menjalankan mesyuarat AJK PK Kokurikulum.April. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 Post mortem program. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. Penyediaan nota minta untuk bayaran. 3 hari selepas program 1 minggu 15 . STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama peserta yang terlibat. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Setiausaha Kokurikulum 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. Kumpulan Sasaran : Semua ahli Pasukan St. Rasional : Menjalankan kursus di peringkat sekolah Objektif : Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab.John Ambulans SMKDU. Setiausaha Kokurikulum.

Perjalanan ujian. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April Kumpulan Sasaran : Semua kadet dan rekrut pasukan St.John Ambulans SMKDU. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama calon yang terlibat. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. 3 hari selepas program 1 minggu 16 . TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat SJAM. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 8 Post mortem program. AJK yang terlibat. Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Guru Penasihat SJAM. TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk menguji murid Menjalankan mesyuarat AJK Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Objektif : Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli.PELAN OPERASI Nama Projek : Ujian Kadet dan Ujian Rekrut Rasional : Menjalankan ujian di peringkat sekolah. Penyediaan nota minta untuk bayaran. Guru Penasihat SJAM.

Bil 1 Program/Projek Perkhemahan Tahunan Persatuan St. Mengadakan aktiviti tahan lasak bagi menanam sifat kepimpinan dan berdikari di kalangan murid Melahirkan pemimpin yang berkaliber di kalangan murid. KPI Bilangan murid yang menyertai perkhemahan Pelan Kontingensi 17 .PELAN TINDAKAN STRATEGI 2 2 OBJEKTIF Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran hidup. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Tempoh/hari Mac l 2013 Kos/Sumber RM 1000 tabung ahli dan RM 500 peruntukkan kokurikulum Output Kemahiran dan ilmu perkhemahan serta kemahiran pertolongan cemas dan kemasyarakatan dapat diimplikasi dalam kem.John Ambulans SMKDU T/jawab Guru Penasihat SJAM Damansara Utama.

Menambah kepelbagaian ilmu kepada para ahli SJAM muda. berfikiran kreatif.John Ambulans Malaysia SMKDU : Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran serta berkemampuan menyelesai dan mengatasi masalah dan cabaran dengan bijaksana. Membimbing dan melatih peserta-peserta kem dari segi fizikal dan mental 2. Melahirkan golongan yang serba mahir dalam apa jua jenis bidang. toleransi dan semangat berpasukan antara ahli-ahli dengan ketua seksyen mereka 4. Mewujudkan semangat kerjasama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. kreatif dan dengan penuh disiplin Objektif : 1. inovatif. berdisiplin dan bertanggungjawab dalam mengetuai pasukan SJAM pada masa hadapan 5.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Perkhemahan Tahunan Persatuan St. bermotivasi serta berkebolehan dalam pelbagai aspek 6. inovatif. Membimbing ahli-ahli menjadi pemimpin yang berdedikasi. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April (3 hari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan ahli SJAM SMK Damansara Utama BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1 Penyediaaan kertas kerja(pengagihan tugas ahli jawatankuasa dan perancangan agenda kem) dan mengumpul nama peserta perkhemahan Penyediaan kertas kerja permohonan peruntukkan kewangan dari bahagian sekolah kluster 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan AJK perkhemahan untuk perancangan dan persediaan kem Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Melatih peserta-peserta kem menghadapi cabaran dan bertanggungjawab dalam menjalankan apa jua tugas yang diberikan 3. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 6 minggu 6 minggu 3 hari 18 . Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 minggu 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari selepas program 1 minggu 19 . Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.4 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 5 Pemantauan kawasan perkhemahan sebelum perkhemahan 6 Penyediaan peralatan kem untuk para peserta kem 7 Perjalanan kem 8 Post mortem kem(laporan keberkesanan dan perjalanan kem) 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid di dalam kokurikulum Bil 1 Program/Projek Majlis Pelantikan AJK Induk SJAM SMKDU T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber tiada Output % pencapaian murid meningkat KPI % Pencapaian murid Pelan Kontingensi Pengetua. 1.Guru Penasihat. % pencapaian murid 20 . Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Memberi penghargaan dan pengiktirafan atas sumbangan dan pencapaian kokurikulum ahli. PK Kokurikulum. AJK yang terlibat.PKKokurikulum. Pegawai bertauliah. Julai 2013 Guru penasihat. 2 Majlis Penyampaian Lencana. Pengetua.AJK terlibat.PELAN TINDAKAN STRATEGI 3 2 OBJEKTIF 2. PK Kokurikulum. Pengetua. AJK yang terlibat Ogos 2013 RM 300 tabung SJAM 3 Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum September 2013 RM 900 / Unit Kokurikulum Bilangan murid yang mendapat lencana meningkat % pencapaian murid meningkat Bilangan murid yang di beri lencana.

Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Perlantikan tersebut. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat . bertanggungjawab. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 3.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Majlis Pelantikan AJK Induk Persatuan St. : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 2. Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Pelantikan AJK Induk Baru TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program.John Ambulans Malaysia SMKDU. TEMPOH 4 minggu 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. 5 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 21 . Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama Mengadakan pemilihan dengan cara undian dengan mengambil kira sebarang bantahan 1 minggu 4 Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. bertanggungjawab.

Harapan pada mandat baru yang dipertanggungjawabkan Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk.Penurunan tugas dan kuasa .6 Perjalanan program 7 Memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa SJAM SMK Damansara Utama yang baru . Ketua Guru Penasihat dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 8 9 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 22 .

Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Penyampaian Lencana.Nama Program Rasional : Majlis Penyampaian Lencana. TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Penyampaian Lencana . Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama TEMPOH 4 minggu 2 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan Menyenaraikan calon calon yang berjaya di anugerahkan lencana Menghantar surat jemputan kepada pihak pegawai KSTU untuk merasmikan upucara dan menyampaikan lencana . Perjalanan program 1 minggu 3 4 5 6 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 23 . bertanggungjawab. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 5. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 4.

7 Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 8 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 24 .

Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : September 2011 (sehari) Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tingkatan 5 dan murid-murid yang cemerlang dalam kokurikulum BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama murid. Setiausaha Kokurikulum. 3 hari selepas program 1 minggu 7 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Menjalankan mesyuarat AJK 1 minggu 1 hari 1 hari 5 Perjalanan program. Guru Penasihat setiap Kelab. Setiausaha Kokurikulum. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Guru Penasihat setiap Kelab. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum TEMPOH 6 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI 2 3 4 Membuat tempahan untuk cenderahati murid cemerlang Penyediaan nota minta untuk bayaran. Persatuan. Persatuan. 1 hari 6 Post mortem program. TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum. PELAN TINDAKAN 25 . Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum.Nama Projek Rasional Objektif : Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum : Mengiktiraf sumbangan dan pencapaian setiap murid : 1. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid dalam kokurikulum 2.

bertanggungjawab dan berintegriti 2. Membuka minda murid dan menyemai sifat ketabahan melalui aktiviti sosial Bil 1 Program/Projek Kempen Derma Darah T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber Tiada Output Penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah KPI % penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah % penderma darah Pelan Kontingensi Guru Penasihat September SJAM 2013 Damansara Utama. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Penglibatan penderma darah secara menyeluruh dan memberangsangkan PELAN OPERASI 26 . Menanamkan sifat prihatin.STRATEGI 4 2 OBJEKTIF Melahirkan insan yang prihatin terhadap tanggungjawab sosial 1.

Mengumpul bekalan darah untuk kegunaan pihak bank darah dan hospital 6. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama yang terlibat dengan pihak bank darah. Menyemarakkan semangat kasih sayang dalam sanubari setiap peserta kempen ini 5. ibu bapa murid-murid SMK Damanasara Utama dan dari sekolah-sekolah yang berhampiran. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Menanam sifat prihatin. bertanggungjawab dan berintegriti dalam sanubari setiap peserta kempen ini Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Jun (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM. murid-murid SMK Damansara Utama dan dari sekolah-sekolah berhampiran yang layak. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. warga sekolah SMK Damansara Utama dan masyarakat sekitar Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.Nama Program Rasional : Kempen Derma Darah : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama serta sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka perolehi. 8. Menyampaikan mesej kepada peserta-peserta tentang kebaikan menderma darah 2. Mengharumkan nama sekolah dengan mengadakan program ini 3. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Objektif : 1. Menghulurkan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesusahan memerlukan bekalan darah 4. Memberi pendedahan kepada ahli-ahli SJAM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program 7. Ketua Guru Penasihat TEMPOH 6 minggu 2 Pengagihan tugas antara Ahli Jawatankuasa Induk Program Derma Darah dan merancang agenda Program 3 hari 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk perancangan dan persediaan dalam mengadakan Program Derma Darah Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 3 hari 4 1 minggu 27 .

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 6 1 hari 7 1 hari 8 Post mortem program(laporan keberkesanan dan perjalanan program) 3 hari selepas program 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 1 minggu 28 .SJAM SMK Damansara Utama 5 Memberi taklimat kepada ahli BSMM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program Penyusunan dewan untuk pihak bank darah menjalankan operasi melakukan ujian darah serta mengambil darah penderma yang layak Perjalanan program dan pengambilan bancian bilangan penderma Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful