SMK DAMANSARA UTAMA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN

SASARAN
SEKTOR UNIT FUNGSI UTAMA Pengurusan 1Bestarinet VLE Frog : : PENGURUSAN PENTADBIRAN 1 BESTARINET VLE FROG (ICT) ISU-ISU STRATEGIK 1.Penggunaan VLE Frog dalam PdP , Kokurikulum dan pengurusan ke tahap yang cemerlang. MATLAMAT STRATEGIK 1.1 Meningkatkan tahap penggunaan VLE Frog dalam kalangan warga SMK Damansara Utama. OBJEKTIF KPI SASARAN 2013 2014 2015 30% 60% 90% STRATEGI (INITIATIVES) ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. JADUAL 1

TOV 1. Meningkatkan prestasi pembelajaran atas talian dengan menggunakan VLE Frog. 1.Peratus pelajar yang menggunakan VLE Frog. 0%

2. Penglibatan warga sekolah dalam programprogram yang di rancang perlu di pertingkatkan

2. Mengoptimumkan pembelajaran tanpa sempadan.

2.Peratus pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran selepas waktu sekolah.

0%

82%

84%

86%

10

0% 30% 50% 70% ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog.3.Peratus kekerapan VLE Frog digunakan oleh warga bagi tujuan pengurusan maklumat dan sumber. 3. ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Meningkatkan kualiti dan kecekapan pengurusan sekolah dengan menggunakan VLE Frog. 11 .

CABARAN (THREATS) T1. Mempunyai sokongan PIBG yang kuat. S3. O5. W3. O4. S4. O2.PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS ISU STRATEGIK : Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum pada tahap yang baik dan perlu dicemerlangkan pada masa hadapan. Sumber rujukan boleh diperolehi secara online. S+O ( S2+S3+O2+O3+O4) = ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Sekolah dibekalkan dengan Zoom dan Dongle dari YTL untuk kemudahan internet. Kekurangan perkakasan (komputer) untuk mengakses VLE Frog. Murid tidak mempunyai kemahiran asas dalam VLE Frog W+O ( W3+O5+O1+O3) = ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Facebook dll. Terdapat murid yang tidak bermotivasi dan kurang faham implikasi projek VLE Frog. Bebanan tugas untuk mengemaskini VLE Frog sekolah banyak tertumpu pada penyelaras (admin). 12 . W4. Ibu bapa memberi sokongan terhdap pelaksanaan VLE Frog. smartphone. W+T ( T1+W4+W5) = ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. KEKUATAN (STRENGTHS) S1. Mempunyai guru yang mempunyai kemahiran asas ICT. T3. W5. Mempunyai guru – guru yang bermotivasi tinggi. Capaian internet yang agak perlahan. S2. O3. Murid lebih cenderung untuk melayari laman sosial seperti YouTube. Mempunyai murid yang celik ICT. Mendapat kursus dan bimbingan dari PPD. DALAMAN LUARAN PELUANG(OPPORTUNITIES) O1. ipad dll. S+T ( T2+S3+S4 ) = ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. KELEMAHAN ( WEAKNESSES ) W1. W2. Ramai murid mempunyai gadget seperti tab. T2. Ada ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelaksanaan VLE Frog. Kekurangan masa untuk melatih guru & murid.

ST2: Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. 13 . misi dan visi g. Tahap kesukaran proses kerja b. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN a. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. matlamat/ isu. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 ST2 ST3 ST4 1 2 3 4 KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 2 3 4 ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. WO ST WT ST2: Meluaskan penggunaan perkakasan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e.Pemilihan Strategi JENIS STRATEGI YANG TELAH DIJANA STRATEGI SO ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Andaian keupayaan mengatasi halangan f.

Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. Bil 1 Program/Projek Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas T/jawab Guru Penasihat.April RM 50 Unit Kokurikulum % ahli yang lulus meningkat Bilangan ahli yang lulus ujian. Pegawai KSTU. AJK Induk. Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Pegawaipegawai KSTU.PELAN TINDAKAN STRATEGI 1 2 OBJEKTIF 2. 1. 14 . Guru Penasihat. Tempoh/hari 2 minggu Kos/Sumber RM 200 Unit Kokurikulum Output % penyertaan murid meningkat KPI Bilangan murid yang menyertai kursus Pelan Kontingensi 2 Ujian Kadet(ulangan) dan Ujian Rekrut. AJK induk. Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Mac .

Penyediaan nota minta untuk bayaran. Kumpulan Sasaran : Semua ahli Pasukan St. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat setiap Kelab.April. 8 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat.John Ambulans SMKDU. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama peserta yang terlibat. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk melatih murid Menjalankan mesyuarat AJK PK Kokurikulum. Perjalanan program. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 Post mortem program. Setiausaha Kokurikulum. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. Ketua Guru Penasihat setiap Kelab. 3 hari selepas program 1 minggu 15 . Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. Rasional : Menjalankan kursus di peringkat sekolah Objektif : Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas.PELAN OPERASI Nama Projek : Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Januari. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Setiausaha Kokurikulum 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab.

Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat.John Ambulans SMKDU. Penyediaan nota minta untuk bayaran.PELAN OPERASI Nama Projek : Ujian Kadet dan Ujian Rekrut Rasional : Menjalankan ujian di peringkat sekolah. Guru Penasihat SJAM. TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk menguji murid Menjalankan mesyuarat AJK Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Perjalanan ujian. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 8 Post mortem program. Objektif : Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April Kumpulan Sasaran : Semua kadet dan rekrut pasukan St. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat SJAM. Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama calon yang terlibat. AJK yang terlibat. 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Guru Penasihat SJAM. 3 hari selepas program 1 minggu 16 . Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah.

Ahli Jawatankuasa yang terlibat Tempoh/hari Mac l 2013 Kos/Sumber RM 1000 tabung ahli dan RM 500 peruntukkan kokurikulum Output Kemahiran dan ilmu perkhemahan serta kemahiran pertolongan cemas dan kemasyarakatan dapat diimplikasi dalam kem. Bil 1 Program/Projek Perkhemahan Tahunan Persatuan St. Mengadakan aktiviti tahan lasak bagi menanam sifat kepimpinan dan berdikari di kalangan murid Melahirkan pemimpin yang berkaliber di kalangan murid. KPI Bilangan murid yang menyertai perkhemahan Pelan Kontingensi 17 .John Ambulans SMKDU T/jawab Guru Penasihat SJAM Damansara Utama.PELAN TINDAKAN STRATEGI 2 2 OBJEKTIF Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran hidup.

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April (3 hari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan ahli SJAM SMK Damansara Utama BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1 Penyediaaan kertas kerja(pengagihan tugas ahli jawatankuasa dan perancangan agenda kem) dan mengumpul nama peserta perkhemahan Penyediaan kertas kerja permohonan peruntukkan kewangan dari bahagian sekolah kluster 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan AJK perkhemahan untuk perancangan dan persediaan kem Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Membimbing dan melatih peserta-peserta kem dari segi fizikal dan mental 2. inovatif. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 6 minggu 6 minggu 3 hari 18 . Melatih peserta-peserta kem menghadapi cabaran dan bertanggungjawab dalam menjalankan apa jua tugas yang diberikan 3. Melahirkan golongan yang serba mahir dalam apa jua jenis bidang. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. kreatif dan dengan penuh disiplin Objektif : 1. bermotivasi serta berkebolehan dalam pelbagai aspek 6. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. toleransi dan semangat berpasukan antara ahli-ahli dengan ketua seksyen mereka 4. berfikiran kreatif.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Perkhemahan Tahunan Persatuan St.John Ambulans Malaysia SMKDU : Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran serta berkemampuan menyelesai dan mengatasi masalah dan cabaran dengan bijaksana. Mewujudkan semangat kerjasama. Menambah kepelbagaian ilmu kepada para ahli SJAM muda. Membimbing ahli-ahli menjadi pemimpin yang berdedikasi. inovatif. berdisiplin dan bertanggungjawab dalam mengetuai pasukan SJAM pada masa hadapan 5.

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 minggu 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari selepas program 1 minggu 19 .4 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 5 Pemantauan kawasan perkhemahan sebelum perkhemahan 6 Penyediaan peralatan kem untuk para peserta kem 7 Perjalanan kem 8 Post mortem kem(laporan keberkesanan dan perjalanan kem) 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

AJK yang terlibat. AJK yang terlibat Ogos 2013 RM 300 tabung SJAM 3 Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum September 2013 RM 900 / Unit Kokurikulum Bilangan murid yang mendapat lencana meningkat % pencapaian murid meningkat Bilangan murid yang di beri lencana. Julai 2013 Guru penasihat.Guru Penasihat. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid di dalam kokurikulum Bil 1 Program/Projek Majlis Pelantikan AJK Induk SJAM SMKDU T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber tiada Output % pencapaian murid meningkat KPI % Pencapaian murid Pelan Kontingensi Pengetua.PELAN TINDAKAN STRATEGI 3 2 OBJEKTIF 2. 1. Pengetua. 2 Majlis Penyampaian Lencana.PKKokurikulum. PK Kokurikulum. % pencapaian murid 20 . PK Kokurikulum. Pengetua.AJK terlibat. Pegawai bertauliah. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Memberi penghargaan dan pengiktirafan atas sumbangan dan pencapaian kokurikulum ahli.

: Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat . Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Pelantikan AJK Induk Baru TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 3. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 2.John Ambulans Malaysia SMKDU.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Majlis Pelantikan AJK Induk Persatuan St. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama Mengadakan pemilihan dengan cara undian dengan mengambil kira sebarang bantahan 1 minggu 4 Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. bertanggungjawab. TEMPOH 4 minggu 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Perlantikan tersebut. bertanggungjawab. 5 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 21 .

6 Perjalanan program 7 Memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa SJAM SMK Damansara Utama yang baru . Ketua Guru Penasihat dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 8 9 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 22 .Harapan pada mandat baru yang dipertanggungjawabkan Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk.Penurunan tugas dan kuasa .

Nama Program Rasional : Majlis Penyampaian Lencana. TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Perjalanan program 1 minggu 3 4 5 6 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 23 . Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Penyampaian Lencana . Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Penyampaian Lencana. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama TEMPOH 4 minggu 2 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan Menyenaraikan calon calon yang berjaya di anugerahkan lencana Menghantar surat jemputan kepada pihak pegawai KSTU untuk merasmikan upucara dan menyampaikan lencana . bertanggungjawab. : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 4. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 5.

7 Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 8 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 24 .

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid dalam kokurikulum 2. Persatuan. 1 hari 6 Post mortem program. PELAN TINDAKAN 25 . Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama. Setiausaha Kokurikulum. TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum. Guru Penasihat setiap Kelab. Setiausaha Kokurikulum.Nama Projek Rasional Objektif : Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum : Mengiktiraf sumbangan dan pencapaian setiap murid : 1. Menjalankan mesyuarat AJK 1 minggu 1 hari 1 hari 5 Perjalanan program. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum TEMPOH 6 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI 2 3 4 Membuat tempahan untuk cenderahati murid cemerlang Penyediaan nota minta untuk bayaran. 3 hari selepas program 1 minggu 7 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : September 2011 (sehari) Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tingkatan 5 dan murid-murid yang cemerlang dalam kokurikulum BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama murid.

bertanggungjawab dan berintegriti 2. Menanamkan sifat prihatin. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Penglibatan penderma darah secara menyeluruh dan memberangsangkan PELAN OPERASI 26 .STRATEGI 4 2 OBJEKTIF Melahirkan insan yang prihatin terhadap tanggungjawab sosial 1. Membuka minda murid dan menyemai sifat ketabahan melalui aktiviti sosial Bil 1 Program/Projek Kempen Derma Darah T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber Tiada Output Penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah KPI % penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah % penderma darah Pelan Kontingensi Guru Penasihat September SJAM 2013 Damansara Utama.

Menanam sifat prihatin. 8. Menghulurkan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesusahan memerlukan bekalan darah 4. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. murid-murid SMK Damansara Utama dan dari sekolah-sekolah berhampiran yang layak. Menyampaikan mesej kepada peserta-peserta tentang kebaikan menderma darah 2. warga sekolah SMK Damansara Utama dan masyarakat sekitar Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Objektif : 1. Ketua Guru Penasihat TEMPOH 6 minggu 2 Pengagihan tugas antara Ahli Jawatankuasa Induk Program Derma Darah dan merancang agenda Program 3 hari 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk perancangan dan persediaan dalam mengadakan Program Derma Darah Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 3 hari 4 1 minggu 27 . Menyemarakkan semangat kasih sayang dalam sanubari setiap peserta kempen ini 5. bertanggungjawab dan berintegriti dalam sanubari setiap peserta kempen ini Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Jun (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM. Memberi pendedahan kepada ahli-ahli SJAM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program 7. Mengharumkan nama sekolah dengan mengadakan program ini 3. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. ibu bapa murid-murid SMK Damanasara Utama dan dari sekolah-sekolah yang berhampiran.Nama Program Rasional : Kempen Derma Darah : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama serta sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka perolehi. Mengumpul bekalan darah untuk kegunaan pihak bank darah dan hospital 6. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama yang terlibat dengan pihak bank darah.

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.SJAM SMK Damansara Utama 5 Memberi taklimat kepada ahli BSMM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program Penyusunan dewan untuk pihak bank darah menjalankan operasi melakukan ujian darah serta mengambil darah penderma yang layak Perjalanan program dan pengambilan bancian bilangan penderma Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 6 1 hari 7 1 hari 8 Post mortem program(laporan keberkesanan dan perjalanan program) 3 hari selepas program 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 1 minggu 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful