SMK DAMANSARA UTAMA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN

SASARAN
SEKTOR UNIT FUNGSI UTAMA Pengurusan 1Bestarinet VLE Frog : : PENGURUSAN PENTADBIRAN 1 BESTARINET VLE FROG (ICT) ISU-ISU STRATEGIK 1.Penggunaan VLE Frog dalam PdP , Kokurikulum dan pengurusan ke tahap yang cemerlang. MATLAMAT STRATEGIK 1.1 Meningkatkan tahap penggunaan VLE Frog dalam kalangan warga SMK Damansara Utama. OBJEKTIF KPI SASARAN 2013 2014 2015 30% 60% 90% STRATEGI (INITIATIVES) ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. JADUAL 1

TOV 1. Meningkatkan prestasi pembelajaran atas talian dengan menggunakan VLE Frog. 1.Peratus pelajar yang menggunakan VLE Frog. 0%

2. Penglibatan warga sekolah dalam programprogram yang di rancang perlu di pertingkatkan

2. Mengoptimumkan pembelajaran tanpa sempadan.

2.Peratus pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran selepas waktu sekolah.

0%

82%

84%

86%

10

Meningkatkan kualiti dan kecekapan pengurusan sekolah dengan menggunakan VLE Frog. 0% 30% 50% 70% ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog.3. 3.Peratus kekerapan VLE Frog digunakan oleh warga bagi tujuan pengurusan maklumat dan sumber. ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. 11 .

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS ISU STRATEGIK : Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum pada tahap yang baik dan perlu dicemerlangkan pada masa hadapan. ipad dll. Murid tidak mempunyai kemahiran asas dalam VLE Frog W+O ( W3+O5+O1+O3) = ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Terdapat murid yang tidak bermotivasi dan kurang faham implikasi projek VLE Frog. W3. S2. W5. S+O ( S2+S3+O2+O3+O4) = ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. CABARAN (THREATS) T1. DALAMAN LUARAN PELUANG(OPPORTUNITIES) O1. KEKUATAN (STRENGTHS) S1. Ramai murid mempunyai gadget seperti tab. Ibu bapa memberi sokongan terhdap pelaksanaan VLE Frog. S+T ( T2+S3+S4 ) = ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. Murid lebih cenderung untuk melayari laman sosial seperti YouTube. W+T ( T1+W4+W5) = ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. O2. W4. Capaian internet yang agak perlahan. S4. O5. W2. O4. S3. smartphone. Kekurangan masa untuk melatih guru & murid. Sekolah dibekalkan dengan Zoom dan Dongle dari YTL untuk kemudahan internet. Mempunyai guru yang mempunyai kemahiran asas ICT. T3. O3. Sumber rujukan boleh diperolehi secara online. Kekurangan perkakasan (komputer) untuk mengakses VLE Frog. Ada ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelaksanaan VLE Frog. Mempunyai guru – guru yang bermotivasi tinggi. 12 . T2. Bebanan tugas untuk mengemaskini VLE Frog sekolah banyak tertumpu pada penyelaras (admin). Facebook dll. Mempunyai sokongan PIBG yang kuat. Mempunyai murid yang celik ICT. KELEMAHAN ( WEAKNESSES ) W1. Mendapat kursus dan bimbingan dari PPD.

ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. matlamat/ isu. 13 . Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN a. WO ST WT ST2: Meluaskan penggunaan perkakasan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e. Tahap kesukaran proses kerja b. ST2: Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. misi dan visi g.Pemilihan Strategi JENIS STRATEGI YANG TELAH DIJANA STRATEGI SO ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 ST2 ST3 ST4 1 2 3 4 KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 2 3 4 ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog.

Mac . Tempoh/hari 2 minggu Kos/Sumber RM 200 Unit Kokurikulum Output % penyertaan murid meningkat KPI Bilangan murid yang menyertai kursus Pelan Kontingensi 2 Ujian Kadet(ulangan) dan Ujian Rekrut. Bil 1 Program/Projek Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas T/jawab Guru Penasihat. AJK induk. Pegawaipegawai KSTU.April RM 50 Unit Kokurikulum % ahli yang lulus meningkat Bilangan ahli yang lulus ujian. Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Guru Penasihat.PELAN TINDAKAN STRATEGI 1 2 OBJEKTIF 2. Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. AJK Induk. Pegawai KSTU. 1. Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. 14 .

Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum.John Ambulans SMKDU. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk melatih murid Menjalankan mesyuarat AJK PK Kokurikulum. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Januari. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 Post mortem program. Penyediaan nota minta untuk bayaran. Setiausaha Kokurikulum.PELAN OPERASI Nama Projek : Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas. Perjalanan program. Rasional : Menjalankan kursus di peringkat sekolah Objektif : Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. 8 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Setiausaha Kokurikulum 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. Kumpulan Sasaran : Semua ahli Pasukan St. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. 3 hari selepas program 1 minggu 15 . Ketua Guru Penasihat setiap Kelab. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama peserta yang terlibat.April. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab.

Guru Penasihat dan AJK yang terlibat.John Ambulans SMKDU. Objektif : Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat SJAM. AJK yang terlibat. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat.PELAN OPERASI Nama Projek : Ujian Kadet dan Ujian Rekrut Rasional : Menjalankan ujian di peringkat sekolah. Guru Penasihat SJAM. Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Guru Penasihat SJAM. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk menguji murid Menjalankan mesyuarat AJK Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama calon yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Perjalanan ujian. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Penyediaan nota minta untuk bayaran. 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 8 Post mortem program. 3 hari selepas program 1 minggu 16 . AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April Kumpulan Sasaran : Semua kadet dan rekrut pasukan St. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah.

Mengadakan aktiviti tahan lasak bagi menanam sifat kepimpinan dan berdikari di kalangan murid Melahirkan pemimpin yang berkaliber di kalangan murid. KPI Bilangan murid yang menyertai perkhemahan Pelan Kontingensi 17 .PELAN TINDAKAN STRATEGI 2 2 OBJEKTIF Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran hidup. Bil 1 Program/Projek Perkhemahan Tahunan Persatuan St. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Tempoh/hari Mac l 2013 Kos/Sumber RM 1000 tabung ahli dan RM 500 peruntukkan kokurikulum Output Kemahiran dan ilmu perkhemahan serta kemahiran pertolongan cemas dan kemasyarakatan dapat diimplikasi dalam kem.John Ambulans SMKDU T/jawab Guru Penasihat SJAM Damansara Utama.

Membimbing dan melatih peserta-peserta kem dari segi fizikal dan mental 2. bermotivasi serta berkebolehan dalam pelbagai aspek 6.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Perkhemahan Tahunan Persatuan St.John Ambulans Malaysia SMKDU : Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran serta berkemampuan menyelesai dan mengatasi masalah dan cabaran dengan bijaksana. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. inovatif. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April (3 hari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan ahli SJAM SMK Damansara Utama BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1 Penyediaaan kertas kerja(pengagihan tugas ahli jawatankuasa dan perancangan agenda kem) dan mengumpul nama peserta perkhemahan Penyediaan kertas kerja permohonan peruntukkan kewangan dari bahagian sekolah kluster 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan AJK perkhemahan untuk perancangan dan persediaan kem Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. kreatif dan dengan penuh disiplin Objektif : 1. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Melatih peserta-peserta kem menghadapi cabaran dan bertanggungjawab dalam menjalankan apa jua tugas yang diberikan 3. Mewujudkan semangat kerjasama. Melahirkan golongan yang serba mahir dalam apa jua jenis bidang. Membimbing ahli-ahli menjadi pemimpin yang berdedikasi. Menambah kepelbagaian ilmu kepada para ahli SJAM muda. toleransi dan semangat berpasukan antara ahli-ahli dengan ketua seksyen mereka 4. inovatif. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 6 minggu 6 minggu 3 hari 18 . berfikiran kreatif. berdisiplin dan bertanggungjawab dalam mengetuai pasukan SJAM pada masa hadapan 5.

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 minggu 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari selepas program 1 minggu 19 . Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.4 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 5 Pemantauan kawasan perkhemahan sebelum perkhemahan 6 Penyediaan peralatan kem untuk para peserta kem 7 Perjalanan kem 8 Post mortem kem(laporan keberkesanan dan perjalanan kem) 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

% pencapaian murid 20 . Pengetua. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid di dalam kokurikulum Bil 1 Program/Projek Majlis Pelantikan AJK Induk SJAM SMKDU T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber tiada Output % pencapaian murid meningkat KPI % Pencapaian murid Pelan Kontingensi Pengetua.PELAN TINDAKAN STRATEGI 3 2 OBJEKTIF 2. PK Kokurikulum. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Memberi penghargaan dan pengiktirafan atas sumbangan dan pencapaian kokurikulum ahli. Pegawai bertauliah. Pengetua. AJK yang terlibat Ogos 2013 RM 300 tabung SJAM 3 Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum September 2013 RM 900 / Unit Kokurikulum Bilangan murid yang mendapat lencana meningkat % pencapaian murid meningkat Bilangan murid yang di beri lencana.PKKokurikulum. AJK yang terlibat. Julai 2013 Guru penasihat. PK Kokurikulum.Guru Penasihat.AJK terlibat. 2 Majlis Penyampaian Lencana. 1.

: Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1.John Ambulans Malaysia SMKDU. bertanggungjawab. bertanggungjawab. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. TEMPOH 4 minggu 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Pelantikan AJK Induk Baru TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. 5 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 21 . Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat .PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Majlis Pelantikan AJK Induk Persatuan St. Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Perlantikan tersebut. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama Mengadakan pemilihan dengan cara undian dengan mengambil kira sebarang bantahan 1 minggu 4 Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 3. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 2.

Harapan pada mandat baru yang dipertanggungjawabkan Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk.6 Perjalanan program 7 Memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa SJAM SMK Damansara Utama yang baru . Ketua Guru Penasihat dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 8 9 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 22 .Penurunan tugas dan kuasa .

Nama Program Rasional : Majlis Penyampaian Lencana. Perjalanan program 1 minggu 3 4 5 6 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 23 . dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 4. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Penyampaian Lencana . bertanggungjawab. Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Penyampaian Lencana. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 5. TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama TEMPOH 4 minggu 2 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan Menyenaraikan calon calon yang berjaya di anugerahkan lencana Menghantar surat jemputan kepada pihak pegawai KSTU untuk merasmikan upucara dan menyampaikan lencana .

7 Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 8 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 24 .

Setiausaha Kokurikulum. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Guru Penasihat setiap Kelab. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : September 2011 (sehari) Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tingkatan 5 dan murid-murid yang cemerlang dalam kokurikulum BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama murid. Persatuan. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum. 1 hari 6 Post mortem program. Menjalankan mesyuarat AJK 1 minggu 1 hari 1 hari 5 Perjalanan program. Setiausaha Kokurikulum.Nama Projek Rasional Objektif : Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum : Mengiktiraf sumbangan dan pencapaian setiap murid : 1. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum. PELAN TINDAKAN 25 . AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum TEMPOH 6 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI 2 3 4 Membuat tempahan untuk cenderahati murid cemerlang Penyediaan nota minta untuk bayaran. Persatuan. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama. TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum. Guru Penasihat setiap Kelab. 3 hari selepas program 1 minggu 7 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid dalam kokurikulum 2.

bertanggungjawab dan berintegriti 2. Membuka minda murid dan menyemai sifat ketabahan melalui aktiviti sosial Bil 1 Program/Projek Kempen Derma Darah T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber Tiada Output Penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah KPI % penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah % penderma darah Pelan Kontingensi Guru Penasihat September SJAM 2013 Damansara Utama.STRATEGI 4 2 OBJEKTIF Melahirkan insan yang prihatin terhadap tanggungjawab sosial 1. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Penglibatan penderma darah secara menyeluruh dan memberangsangkan PELAN OPERASI 26 . Menanamkan sifat prihatin.

warga sekolah SMK Damansara Utama dan masyarakat sekitar Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Menghulurkan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesusahan memerlukan bekalan darah 4.Nama Program Rasional : Kempen Derma Darah : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama serta sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka perolehi. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Mengharumkan nama sekolah dengan mengadakan program ini 3. ibu bapa murid-murid SMK Damanasara Utama dan dari sekolah-sekolah yang berhampiran. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama yang terlibat dengan pihak bank darah. Menyemarakkan semangat kasih sayang dalam sanubari setiap peserta kempen ini 5. Ketua Guru Penasihat TEMPOH 6 minggu 2 Pengagihan tugas antara Ahli Jawatankuasa Induk Program Derma Darah dan merancang agenda Program 3 hari 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk perancangan dan persediaan dalam mengadakan Program Derma Darah Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 3 hari 4 1 minggu 27 . Memberi pendedahan kepada ahli-ahli SJAM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program 7. 8. Mengumpul bekalan darah untuk kegunaan pihak bank darah dan hospital 6. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Menyampaikan mesej kepada peserta-peserta tentang kebaikan menderma darah 2. Menanam sifat prihatin. Objektif : 1. murid-murid SMK Damansara Utama dan dari sekolah-sekolah berhampiran yang layak. bertanggungjawab dan berintegriti dalam sanubari setiap peserta kempen ini Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Jun (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM.

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 6 1 hari 7 1 hari 8 Post mortem program(laporan keberkesanan dan perjalanan program) 3 hari selepas program 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 1 minggu 28 . Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.SJAM SMK Damansara Utama 5 Memberi taklimat kepada ahli BSMM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program Penyusunan dewan untuk pihak bank darah menjalankan operasi melakukan ujian darah serta mengambil darah penderma yang layak Perjalanan program dan pengambilan bancian bilangan penderma Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful