SMK DAMANSARA UTAMA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN

SASARAN
SEKTOR UNIT FUNGSI UTAMA Pengurusan 1Bestarinet VLE Frog : : PENGURUSAN PENTADBIRAN 1 BESTARINET VLE FROG (ICT) ISU-ISU STRATEGIK 1.Penggunaan VLE Frog dalam PdP , Kokurikulum dan pengurusan ke tahap yang cemerlang. MATLAMAT STRATEGIK 1.1 Meningkatkan tahap penggunaan VLE Frog dalam kalangan warga SMK Damansara Utama. OBJEKTIF KPI SASARAN 2013 2014 2015 30% 60% 90% STRATEGI (INITIATIVES) ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. JADUAL 1

TOV 1. Meningkatkan prestasi pembelajaran atas talian dengan menggunakan VLE Frog. 1.Peratus pelajar yang menggunakan VLE Frog. 0%

2. Penglibatan warga sekolah dalam programprogram yang di rancang perlu di pertingkatkan

2. Mengoptimumkan pembelajaran tanpa sempadan.

2.Peratus pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran selepas waktu sekolah.

0%

82%

84%

86%

10

ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog.Peratus kekerapan VLE Frog digunakan oleh warga bagi tujuan pengurusan maklumat dan sumber. 0% 30% 50% 70% ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog.3. 11 . 3. Meningkatkan kualiti dan kecekapan pengurusan sekolah dengan menggunakan VLE Frog.

S4. Mempunyai murid yang celik ICT. O2. Facebook dll. Ramai murid mempunyai gadget seperti tab. CABARAN (THREATS) T1. Mempunyai guru yang mempunyai kemahiran asas ICT.PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS ISU STRATEGIK : Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum pada tahap yang baik dan perlu dicemerlangkan pada masa hadapan. S+T ( T2+S3+S4 ) = ST3 : Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. S3. W+T ( T1+W4+W5) = ST4 : Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. W4. smartphone. Capaian internet yang agak perlahan. W3. KEKUATAN (STRENGTHS) S1. Mempunyai guru – guru yang bermotivasi tinggi. Sekolah dibekalkan dengan Zoom dan Dongle dari YTL untuk kemudahan internet. Murid tidak mempunyai kemahiran asas dalam VLE Frog W+O ( W3+O5+O1+O3) = ST2 : Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Ada ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelaksanaan VLE Frog. Ibu bapa memberi sokongan terhdap pelaksanaan VLE Frog. DALAMAN LUARAN PELUANG(OPPORTUNITIES) O1. W2. Murid lebih cenderung untuk melayari laman sosial seperti YouTube. Kekurangan masa untuk melatih guru & murid. Mempunyai sokongan PIBG yang kuat. 12 . O4. Bebanan tugas untuk mengemaskini VLE Frog sekolah banyak tertumpu pada penyelaras (admin). ipad dll. O3. W5. Mendapat kursus dan bimbingan dari PPD. KELEMAHAN ( WEAKNESSES ) W1. T3. O5. S2. Sumber rujukan boleh diperolehi secara online. Kekurangan perkakasan (komputer) untuk mengakses VLE Frog. T2. Terdapat murid yang tidak bermotivasi dan kurang faham implikasi projek VLE Frog. S+O ( S2+S3+O2+O3+O4) = ST1 : Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog.

misi dan visi g. matlamat/ isu. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif. WO ST WT ST2: Meluaskan penggunaan perkakasan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 ST2 ST3 ST4 1 2 3 4 KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 2 3 4 ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. ST4: Mengadakan perbincangan perjumpaan bersama ibu bapa untuk mengukuhkan pelaksanaan VLE Frog. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. Tahap kesukaran proses kerja b. Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN a. ST2: Meluaskan penggunaan peralatan alternatif bagi mengakses portal pembelajaran VLE Frog. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e.Pemilihan Strategi JENIS STRATEGI YANG TELAH DIJANA STRATEGI SO ST1: Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. ST3: Mengadakan program khas bagi meningkatkan motiovasi dalam penggunaan VLE Frog. 13 .

14 . Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Guru Penasihat. Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas.April RM 50 Unit Kokurikulum % ahli yang lulus meningkat Bilangan ahli yang lulus ujian. Bil 1 Program/Projek Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas T/jawab Guru Penasihat. Pegawaipegawai KSTU. Mac . AJK Induk. 1. Tempoh/hari 2 minggu Kos/Sumber RM 200 Unit Kokurikulum Output % penyertaan murid meningkat KPI Bilangan murid yang menyertai kursus Pelan Kontingensi 2 Ujian Kadet(ulangan) dan Ujian Rekrut.PELAN TINDAKAN STRATEGI 1 2 OBJEKTIF 2. AJK induk. Pegawai KSTU. Memantapkan program peningkatan kecemerlangan penggunaan VLE Frog.

Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Guru-guru Penasihat. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk melatih murid Menjalankan mesyuarat AJK PK Kokurikulum. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 Post mortem program. Rasional : Menjalankan kursus di peringkat sekolah Objektif : Melahirkan murid yang cekap dan afisien dalam perkhidmatan bantu cemas. Perjalanan program. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Januari. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. Setiausaha Kokurikulum.April. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab. 8 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. Pengerusi dan Setiausaha setiap Kelab. Penyediaan nota minta untuk bayaran. STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama peserta yang terlibat.John Ambulans SMKDU. Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum. Kumpulan Sasaran : Semua ahli Pasukan St. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Setiausaha Kokurikulum 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. 3 hari selepas program 1 minggu 15 . Ketua Guru Penasihat setiap Kelab. Persatuan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama Ketua guru Penasihat setiap Kelab.PELAN OPERASI Nama Projek : Kursus Pertolongan Cemas dan Perawatan Khas.

STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama calon yang terlibat. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April Kumpulan Sasaran : Semua kadet dan rekrut pasukan St. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Guru Penasihat SJAM. Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. 1 minggu 1 hari 1 hari 7 8 Post mortem program. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. AJK yang terlibat. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. TEMPOH 6 minggu 2 3 Mencari jurulatih yang sesuai untuk menguji murid Menjalankan mesyuarat AJK Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat SJAM. Penyediaan nota minta untuk bayaran.John Ambulans SMKDU. Guru Penasihat SJAM. Objektif : Memperkasa ilmu dan kemahiran ahli-ahli. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. 1 minggu 1 hari 4 5 6 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa. AJK yang terlibat. Pegawai-pegawai SJAMKSTU yang bertauliah. Guru Penasihat dan AJK yang terlibat. Perjalanan ujian. 3 hari selepas program 1 minggu 16 . AJK yang terlibat.PELAN OPERASI Nama Projek : Ujian Kadet dan Ujian Rekrut Rasional : Menjalankan ujian di peringkat sekolah.

Ahli Jawatankuasa yang terlibat Tempoh/hari Mac l 2013 Kos/Sumber RM 1000 tabung ahli dan RM 500 peruntukkan kokurikulum Output Kemahiran dan ilmu perkhemahan serta kemahiran pertolongan cemas dan kemasyarakatan dapat diimplikasi dalam kem.PELAN TINDAKAN STRATEGI 2 2 OBJEKTIF Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran hidup. Mengadakan aktiviti tahan lasak bagi menanam sifat kepimpinan dan berdikari di kalangan murid Melahirkan pemimpin yang berkaliber di kalangan murid. Bil 1 Program/Projek Perkhemahan Tahunan Persatuan St. KPI Bilangan murid yang menyertai perkhemahan Pelan Kontingensi 17 .John Ambulans SMKDU T/jawab Guru Penasihat SJAM Damansara Utama.

Melatih peserta-peserta kem menghadapi cabaran dan bertanggungjawab dalam menjalankan apa jua tugas yang diberikan 3. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 6 minggu 6 minggu 3 hari 18 . toleransi dan semangat berpasukan antara ahli-ahli dengan ketua seksyen mereka 4. berdisiplin dan bertanggungjawab dalam mengetuai pasukan SJAM pada masa hadapan 5. Menambah kepelbagaian ilmu kepada para ahli SJAM muda. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April (3 hari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan ahli SJAM SMK Damansara Utama BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI 1 Penyediaaan kertas kerja(pengagihan tugas ahli jawatankuasa dan perancangan agenda kem) dan mengumpul nama peserta perkhemahan Penyediaan kertas kerja permohonan peruntukkan kewangan dari bahagian sekolah kluster 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan AJK perkhemahan untuk perancangan dan persediaan kem Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Membimbing dan melatih peserta-peserta kem dari segi fizikal dan mental 2. inovatif. inovatif. bermotivasi serta berkebolehan dalam pelbagai aspek 6.John Ambulans Malaysia SMKDU : Melahirkan murid-murid yang berani dan cekal menghadapi pelbagai masalah dan cabaran serta berkemampuan menyelesai dan mengatasi masalah dan cabaran dengan bijaksana. Mewujudkan semangat kerjasama.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Perkhemahan Tahunan Persatuan St. Melahirkan golongan yang serba mahir dalam apa jua jenis bidang. kreatif dan dengan penuh disiplin Objektif : 1. berfikiran kreatif. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Membimbing ahli-ahli menjadi pemimpin yang berdedikasi. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

4 Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 5 Pemantauan kawasan perkhemahan sebelum perkhemahan 6 Penyediaan peralatan kem untuk para peserta kem 7 Perjalanan kem 8 Post mortem kem(laporan keberkesanan dan perjalanan kem) 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Kem dan Setiausaha Kem Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 minggu 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari selepas program 1 minggu 19 .

Guru Penasihat. AJK yang terlibat. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Memberi penghargaan dan pengiktirafan atas sumbangan dan pencapaian kokurikulum ahli. Pegawai bertauliah. 2 Majlis Penyampaian Lencana. PK Kokurikulum.PELAN TINDAKAN STRATEGI 3 2 OBJEKTIF 2. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid di dalam kokurikulum Bil 1 Program/Projek Majlis Pelantikan AJK Induk SJAM SMKDU T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber tiada Output % pencapaian murid meningkat KPI % Pencapaian murid Pelan Kontingensi Pengetua. Pengetua.PKKokurikulum. Julai 2013 Guru penasihat. AJK yang terlibat Ogos 2013 RM 300 tabung SJAM 3 Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum September 2013 RM 900 / Unit Kokurikulum Bilangan murid yang mendapat lencana meningkat % pencapaian murid meningkat Bilangan murid yang di beri lencana. % pencapaian murid 20 . Pengetua. 1.AJK terlibat. PK Kokurikulum.

John Ambulans Malaysia SMKDU. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 2.PELAN OPERASI Nama Program Rasional : Majlis Pelantikan AJK Induk Persatuan St. TEMPOH 4 minggu 2 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 3. bertanggungjawab. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama Mengadakan pemilihan dengan cara undian dengan mengambil kira sebarang bantahan 1 minggu 4 Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber. bertanggungjawab. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat . : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. 5 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 21 . Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Pelantikan AJK Induk Baru TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Perlantikan tersebut.

6 Perjalanan program 7 Memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa SJAM SMK Damansara Utama yang baru .Harapan pada mandat baru yang dipertanggungjawabkan Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk. Ketua Guru Penasihat dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 8 9 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 22 .Penurunan tugas dan kuasa .

Perjalanan program 1 minggu 3 4 5 6 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 23 . Munurunkan tugas dan kuasa kepada ahli jawatankuasa baru dalam majlis pelantikan AJK Induk 5. : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama dalam satu unit untuk kepentingan sesuatu organisasi atau dunia sejagat Objektif : 1. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama TEMPOH 4 minggu 2 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk mengenalpasti dan Menyenaraikan calon calon yang berjaya di anugerahkan lencana Menghantar surat jemputan kepada pihak pegawai KSTU untuk merasmikan upucara dan menyampaikan lencana . TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk dan Setiausaha Program. Menjalankan aktiviti tahunan seperti yang telah dirancang oleh AJK Induk yang sebelumnya bersesuaian dengan takwim sekolah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Julai (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja Majlis Penyampaian Lencana . Penyediaan dewan (susunan meja dan kerusi dan hiasan ’backdrop’) untuk Majlis Penyampaian Lencana. Menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapat kebenaran menggunakkan dewan dan PA sistem. Mengenalpasti dan memilih ahli jawatankuasa yang berkaliber.Nama Program Rasional : Majlis Penyampaian Lencana. dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk memimpin badan beruniform SJAM SMK Damansara Utama 4. bertanggungjawab.

7 Post mortem program(laporan keberkesanan perjalanan dan pencapaian matlamat aktiviti tahunan SJAM SMK Damansara Utama) Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 8 Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk SJAM SMK Damansara Utama dan Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 3 hari selepas majlis 1 minggu PELAN OPERASI 24 .

AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Guru Penasihat setiap Kelab. Menjalankan mesyuarat AJK 1 minggu 1 hari 1 hari 5 Perjalanan program. 3 hari selepas program 1 minggu 7 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum TEMPOH 6 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI 2 3 4 Membuat tempahan untuk cenderahati murid cemerlang Penyediaan nota minta untuk bayaran. TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum. PELAN TINDAKAN 25 . Persatuan. Setiausaha Kokurikulum. Mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan pencapaian murid dalam kokurikulum 2.Nama Projek Rasional Objektif : Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum : Mengiktiraf sumbangan dan pencapaian setiap murid : 1. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum. Guru Penasihat setiap Kelab. Permainan dan Badan Beruniform SMK Damansara Utama. Persatuan. 1 hari 6 Post mortem program. AJK Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum. Membangkitkan sikap berdaya saing antara murid Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : September 2011 (sehari) Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tingkatan 5 dan murid-murid yang cemerlang dalam kokurikulum BIL 1 PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja dan mengumpul nama murid. Setiausaha Kokurikulum.

STRATEGI 4 2 OBJEKTIF Melahirkan insan yang prihatin terhadap tanggungjawab sosial 1. bertanggungjawab dan berintegriti 2. Ahli Jawatankuasa yang terlibat Penglibatan penderma darah secara menyeluruh dan memberangsangkan PELAN OPERASI 26 . Menanamkan sifat prihatin. Membuka minda murid dan menyemai sifat ketabahan melalui aktiviti sosial Bil 1 Program/Projek Kempen Derma Darah T/jawab Tempoh/hari Kos/Sumber Tiada Output Penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah KPI % penglibatan ahli dan AJK Induk SJAM secara aktif dalam pengurusan program derma darah % penderma darah Pelan Kontingensi Guru Penasihat September SJAM 2013 Damansara Utama.

warga sekolah SMK Damansara Utama dan masyarakat sekitar Damansara Utama STATUS/PELAN KONTIGENSI BIL 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja TANGGUNGJAWAB Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Mengumpul bekalan darah untuk kegunaan pihak bank darah dan hospital 6. Menghulurkan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesusahan memerlukan bekalan darah 4. Menyemarakkan semangat kasih sayang dalam sanubari setiap peserta kempen ini 5. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli SJAM SMK Damansara Utama yang terlibat dengan pihak bank darah. ibu bapa murid-murid SMK Damanasara Utama dan dari sekolah-sekolah yang berhampiran. 8. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Objektif : 1. murid-murid SMK Damansara Utama dan dari sekolah-sekolah berhampiran yang layak. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. bertanggungjawab dan berintegriti dalam sanubari setiap peserta kempen ini Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Jun (sehari) Kumpulan Sasaran : Ahli Jawatankuasa Induk dan ahli-ahli SJAM.Nama Program Rasional : Kempen Derma Darah : Melahirkan murid-murid yang sedar akan kepentingan untuk bekerjasama serta sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka perolehi. Menyampaikan mesej kepada peserta-peserta tentang kebaikan menderma darah 2. Memberi pendedahan kepada ahli-ahli SJAM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program 7. Mengharumkan nama sekolah dengan mengadakan program ini 3. Menanam sifat prihatin. Ketua Guru Penasihat TEMPOH 6 minggu 2 Pengagihan tugas antara Ahli Jawatankuasa Induk Program Derma Darah dan merancang agenda Program 3 hari 3 Menjalankan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan untuk perancangan dan persediaan dalam mengadakan Program Derma Darah Pengedaran surat makluman dan kebenaran ibubapa 3 hari 4 1 minggu 27 .

Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama 1 hari 6 1 hari 7 1 hari 8 Post mortem program(laporan keberkesanan dan perjalanan program) 3 hari selepas program 9 Penyediaan dan penghantaran dokumentasi 1 minggu 28 .SJAM SMK Damansara Utama 5 Memberi taklimat kepada ahli BSMM mengenai proses derma darah yang perlu dilalui oleh penderma serta cara pengendalian program Penyusunan dewan untuk pihak bank darah menjalankan operasi melakukan ujian darah serta mengambil darah penderma yang layak Perjalanan program dan pengambilan bancian bilangan penderma Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama. Ketua Guru Penasihat SJAM SMK Damansara Utama Ahli Jawatankuasa Induk Program dan Setiausaha Program Persatuan SJAM SMK Damansara Utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful