Anda di halaman 1dari 39

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


 
1 

  

 
 "!# $ %&

 !

-./*")(!+ ",

' 5-40102!23$ 
BT & BA
m/s : 1

B1D1E1

1.1.1.1

1.1.1

.!6

 

BT
m/s : 1 & 2
BA
m/s : 66,
67, 68 & 69

8(!06
+ ",,3

B1D11E1

 5,+,:,43$ 9 6.1.1


6.1.2

 B1D11E2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


"!# $ %&

 ' !

-./*")+ ",

BT & BA
m/s : 1 & 25-40102!23$ 
2
B1D1E1

1.1.1.1

1.1.1

.!6

2
3
BA
m/s : 66,
67, 68, 69,
70, 71 & 72

806
+ ",,3


BT
m/s : 1 & 2

B1D11E1
B1D11E2

5),<,),43$ 9

5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s :1, 2, 3
&4
BA
m/s : 1, 2
&3"!# $ %&

 ' !

-./*")(!+ ",
B1D1E10102!23$ 
5-4

2
1.1.1.1

1.1.1

.!6
3


3
BT
m/s : 1 & 2
BA
m/s : 66,
67, 68, 69,
70, 71 &
72

06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

3$ 98(!
5,,,,,4


5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 1, 2, 3
&4
BA
m/s : 1, 2 &
3"!# $ %&

 ' !

-./*")(!+ ",
B1D1E1

0102!23$ 
5-4

2
1.1.1.1

1.1.1

.!6
3

BT
m/s :1 & 2
BA
m/s : 66, 67,
68, 69, 70,
71 & 72

06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

3$ 98(!
5,,,4

5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 5, 6,
7&8
BA
m/s : 4, 5
&6"!# $ %&

 ' !

43,2E$ %FG#H&
B2D2E1
B2D2E2

02!2!" 2(!
01

2
1.1.2.1

1.1.2

.!6
3

BT
m/s : 1&2
BA
m/s : 66,
67, 68, 69,
70, 71 &
72

06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

43$ 98(!
5,,,J,

6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 5, 6, 7
&8

B2D2E1
B2D2E2

"!# $ %&

 ' !

(!E$ %FG#H&

 

2

BA
m/s : 6

1.1.2.2

1.1.2

.!6
3

BT
m/1 & 2
BA
m/s : 66, 67,
68, 69, 70,
71 & 72

06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

43$ 98(!
5,,

5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 9 &
10"!# $ %&

 ' !

02!2-#H&
B2D2E1
B2D2E2

F/
M
 )2L2 
2

BA
m/s : 7, 8,
9 & 10

1.1.3.2

1.1.3

.!6
3

BT
m/s : 1 & 28(!06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

5,,N,43$ 9

BA
m/s: 66,
67, 68, 69,
70, 71 &
72

5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 11, 12
& 13"!# $ %&

 ' !

02!2-#H&(! 
B2D2E1
B2D2E2

F/
M
 )2 
2

BA
m/s : 11,12,
13 & 14

1.1.3.3

1.1.3

.!6
3

8(!06
+ ",,3


BT
m/s :1 & 2
BA
m/s : 66,
67, 68, 69,
70, 71 &
72

B1D11E1
B1D11E2

5,L,43$ 9

5
6.1.1
6.1.2

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 14,
15 & 16
BA
m/s : 11,
12, 13 &
14 ' !


"!# $ %&

.O2

B3D1E1
B3D2E1

2
1.1.3.4

1.1.3

.!6
3

BT :
m/s : 1 &
2

8(!06
+ ",,3

B1D11E1
B1D11E2

5,P,43$ 9
6.1.1
6.1.2

BA
m/s : 66,
67, 68, 69,
70, 71 &
72

6.1

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 17 &
18 ' !


"!# $ %&

5Q64F/
.O2

B3D1E1
B3D2E1
2

BA
m/s : 15,
16 & 17

1.1.3.5

1.1.3

.!6
3

BT
m/s : 65,
66 & 67
BA
m/s :73, 74
& 75

8(!06
+ ",,3

B2D12E1

G,15P,,,+,:49

621

.&! 1

622

10

5
6.2

9
6

10

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 19 &
20"!# $ %&

 ' !

RG
S %.O2
B3D1E1
B3D2E1

G
S
2

BA
m/s :18, 19
& 20

1.1.3.6

1.1.3

.!6
3

BT
m/s : 65,
66 & 67
BA
m/s : 73,
74, 75

B2D12E1

8(!06
+ ",,3


G,15,),,<,49

621

.&! 1

622

11

6.2

9
6

11

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam"!# $ %&

 ' !

GHH'.O2

BT
m/s : 21 &
22
BA
m/s : 21, 22
& 23
2
B2D1E1
B3D2E1

1.1.3.7

1.1.3

.!6
3

BT
m/s : 65, 66
& 67
BA
m/s : 73,
74, 758(!06
+ ",,3

B2D12E1

,15,, ,,,49

621

.&! G

622

12

6.2

9
6

12

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam

"!# $ %&

 ' !

 G
S(!.O2

BT
m/s : 23,
24, 25 & 26
BA
m/s : 24, 25
& 26


B3D1E1
B3D2E1

2
1.1.3.8

1.1.3

.!6
3

BT
m/s : 65, 66
& 67
BA
m/s :73, 74,
75

8(!06
+ ",,3

B2D12E1

5J,, ,,,49

621

1G,1

622

.&! 

13

5
6.2

9
6

13

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam

 ' ! 

& %!"# $(! % .2


1

.!6

1.1.4

B4D1E1

1.1.4.1

14
4

.!6

 S)2
1.1.4

BT
m/s : 29

1.1.4.2


+ ",,3
!(068

9
6

BT
& m/s : 27
28
BA
m/s : 27,
28 & 29
621

49,,51,G

622

 !&.

6.2

14

B2D12E1

BT
m/s : 65, 66
& 67
BA
m/s : 73,
74, 75

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


"!# $ %&

02!2


BT
m/s : 30

01 1.1.4.2

BA
m/s : 30

1.1.4

BT
m/s : 31 &
32

GT 2!. 
3
1.1.4.2

1.1.4

BA
m/s : 30, 31
& 32

BA
m/s : 73,
74, 75

.!6
2

B4D1E1

BT
m/s : 65, 66
& 67

 ' !

.!6

15
4

8(!06
+ ",,3

B2D12E1

G,15,,49

621

.&! 1

622

15

6.2

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 35
"!# $ %&

-&!(

1.1.4.3

1.1.4

.!6
2

B4D1E1
B5D1E1
B6D1E1

G
&R %

3
1.1.4.4

BA
m/s : 73, 74,
751.1.4

BA
m/s : 36

BT
m/s : 65, 66
& 67

 ' !

G"6F/
.O2

BT
m/s : 33 &
34
BA
m/s :33 &
34


.!6

16
4

06
+ ",,3

B2D12E1

,15,9(!

621

.&! G

622

16

5
6.2

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 33 &
34
BA
m/s : 33, 34
& 35 ' !


"!# $ %&

-&!(G"6F/
.O2

1

B4D1E1
B5D1E1
B6D1E1

1.1.4.3

1.1.4

G
&R %

BT
m/s : 35

3
1.1.4.4

1.1.4

BA
m/s : 36

BT
m/s : 65, 66
& 67
BA
m/s : 73,
74, 75

.!6

.!6

17
4

8(!06
+ ",,3

B2D12E1

G,15,9

621

.&! 

622

6.2

9
6

17

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


.!6
B5D1E1
B6D1E1

2
1.1.4.4

1.1.4

3")2VG#H&.O2

0X%W

BA
m/s : 40

BA
m/s : 76, 77
& 78

"!# $ %&

 ' !

BT
m/s : 40

BT
m/s : 68, 69
& 70
: U!2G
SR

BT
m/s : 38 &
39
BA
m/s : 39


.!6

18
4

06
+ ",,3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+& & 

18

5
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.3

9
6

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 41
BA
m/s : 41"!# $ %&

 ' !

 U!2
-
& %
B5D1E1
B6D2E1

5454(!
1.1.4.4

1.1.4

.!6

3
BT
m/s : 80 &
81

BA
m/s : 97 &
98

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

Y& Q! E#*


B1D3E1
B1D3E2
B2D4E1
B3D4E1

Y&& ,

4
2.1.1
2.1.2

2.1

L Z

19
5

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

19

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 42 &
43"!# $ %&

 ' !

 
-&!([F/
.O2
B5D1E1
B6D1E1

5~4
1.1.4.4

BA
m/s : 421.1.4

.!6

3
BT
m/s : 95, 96
& 97
BA
m/s : 109,
110 & 111

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
76, 77 & 78

S(EO !2\% &


B1D5E1
B2D6E1
B3D6E1
B4D3E1

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

EO !28O
 EO !2L ]
 EO !2 -"'Z

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

20

L"Z
5

 & 06
*"),3

N 2!+&

20

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


"!# $ %&

 !

 U!2
G
S %
BT
m/s : 44
BA
m/s : 43

B5D1E1
B6D1E1

'^9^(!^^
1.1.4.4

1.1.4

.!6

0XH`, H":_
BT
m/s : 117,
118 119,
120 & 121
BA
m/s : 128,
129 & 130

B1D11E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B4D6E2
B5D6E1
B5D6E2
B6D6E1
B6D6E2

&

 3#Z!2"H&_
:SSH _
 &

4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.1

:

21

 3#Z!2 -"'Z_
@ @&0XH H".Z_

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

21

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 45 &
46"!# $ %&

 ' !

 U!2
G
S %
B5D1E1
B6D1E1

^:^(!
1.1.4.4

BA
m/s : 44

1.1.4

.!6

3
BT
m/s : 110,
111, 112 &
113
BA
122, 123 &
124

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

 #ab%%& GHH_
B1D7E1
B1D8E1
B2D8E1
B2D9E1

2" GH"

2Q"
&_

4
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1

cd

22
5

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

22

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 47, 48
& 49"!# $ %&

 ' !

B5D1E1
B6D1E1
1.1.4.4

BA
45, 46 & 47

1.1.4

.!6

3
BT
m/s : 99,
100, 101,
102, & 103
BA
m/s : 113,
114, 115 &
116

./
!2Q! _
B1D5E1
B2D6E1
B3D6E1
B4D3E1
B5D3E1
B6D3E1

 ./
!2e6_
 ./
!2O_

./
!2
X&_
`, H"e(:_

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

4
3.2

c"Z

23

 0XH
BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

23

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 50, 51
& 52"!# $ %&B5D1E1
B6D1E1

1
1.1.4.4

1.1.4

BA
m/s : 48, 49
& 50

BT
m/s : 82
BA
m/s : 99
BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

 ' !

.!6

2
3

B1D3E1
B1D3E2
B2D4E1
B3D4E1

Y& Y!2&
& Y!2 -"'Z

2.1.3
2.1.4

2.1

L Z

4
24
5

 Y
 & 06
*"),3


B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

24

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 51 &
52"!# $ %&

 ' !


!-#H& 
B5D1E1
B6D1E1

1
1.1.4.4

1.1.4

BA

.!6

m/s : 49 &
50

BT
m/s : 105 &
106
BA
m/s : 117 &
118

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 782
3

Q! _
B1D5E1
B3D7E1
B4D4E1
B5D4E1
B6D4E1

 _ 
 f_ 

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3

L"Z

4
25
5

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

25

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan IslamBT
m/s : 53 &
54
BA
m/s : 51, 52
& 53

BT
m/s : 122,
123, 124 &
125
BA
m/s : 131,
132, 133 &
134

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78"!# $ %&

 ' !

) c 1 .O2
B5D1E1
B6D1E1

 5-gh

1
1.1.4.4

1.1.4

.!6

2
3

B1D11E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B4D6E2
B5D6E1
B5D6E2
B6D6E1
B6D6E2

2 "! :_


 :$3#Z!2"H&_
 :$3#Z!2 -"'Z_
./&&.Z
_

3.2.4
3.2.5

3.2

 2 "! 

4
26
5

 & 06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

N 2!+&

26

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 55 &
56

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 54, 55
& 56

BT
m/s : 83,
84, 85 & 86
BA
m/s : 100,
101 & 102

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

"!# $ %&

 ' !

4_1-

1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

2
3

V X&Y!2Q! E#*_
B1D3E1
B1D3E2
B2D4E1
B3D4E1

& F
iHZiH%36_
 V&"!
 

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3

c Z

4
27
5

06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

 & L .&!


N 2!+&

27

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 55 &
56

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 54, 55
& 56

BT
m/s : 107,
108 & 109
BA
m/s : 119,
120 & 121

BT
m/s : 68, 69
& 70
BA
m/s : 76, 77
& 78

"!# $ %&

 ' !

7_5-1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

2
3

+ S._& 
B1D5E1
B3D7E1
B4D4E1
B5D4E1
B6D4E1
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

L!S,-
_ !&
 .SHh"*F !&
 .iH#Z_

3.3.5
3.3.6
3.3.7

3.3

L"Z

4
28
5

06
*"),3

 & L .&!
N 2!+&

28

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 55 &
56

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 54, 55
& 56

BT
m/s : 126
& 127
BA
m/s : 135,
136 & 137

BT
m/s : 71,
72 & 73
BA
m/s : 79,
80, 81, 82
& 83

B1D11E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B4D6E2
B5D6E1
B5D6E2
B6D6E1
B6D6E2

"!# $ %&

 ' !


1

7_1- 1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

2
3

&$.!2:_
4

 :$3#Z!2"H&_
 :$3#Z!2 -"'Z_

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3

29
5

06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

 .&!
 !+& & 

29

6.5.1
6.5.2

6.5

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 57 &
58

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 57, 58
& 59

BT
m/s : 71, 72
& 73
BA
m/s : 79,
80, 81, 82
& 83B1D6E1
B2D7E1
"!# $ %&

 ' !

3_1-
6
1.2.1

.!6

3


 P '

cj

 3.4

L"Z

4
30
5

06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E11
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

eg&$2,cj%_

 

 
 .&!
 !+& & 

30

6.5.1
6.5.2

6.5

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 57 &
58

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 57, 58
& 59

BT
m/s : 87,
88, 89, 90
& 91
BA
m/s :103,
104 & 105

BT
m/s : 71, 72
& 73
BA
m/s : 79,
80, 81, 82

"!# $ %&

 ' !

6_1-
61
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

k& Q! _
B1D3E1
B1D3E2
B2D4E1
B3D4E1

 k_&
& $3#Z!2&_
 k

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

4
2.3

c Z

31
5

 k& 3#Z!2 -"'Z_

06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

 & .&!


 !+&

31

6.6.1
6.6.2

6.6

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 59 &
60

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s :60, 61
& 62

BT
m/s : 114,
115 & 116
BA
m/s :125,
126 & 127

BT
m/s : 74 &
75
BA
m/s : 84,
85, 86, 87
& 88

"!# $ %&

 !

3_1-

'1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

54 #ab% , Gl'


B1D9E1
B2D10E1

 f X# &,F %_


G6  &#ab%m"_

4.2.1
4.2.2

4.2

cd

4
32
5

 n

06
*"),3

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

 & .&!


 !N 2!+&

32

6.7.1
6.7.2

6.7

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 59 &
60

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 60, 61
& 62

BT
m/s : 128,
129 & 130
BA
m/s : 138,
139 & 140

BT
m/s : 76 &
77
BA
m/s :89, 90,
91 & 92

B1D11E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B4D6E2
B5D6E1
B5D6E2
B6D6E1
B6D6E2

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

"!# $ %&

 ' !

5_1-

1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

! :_


 :$3#Z!2"H&_
 :$3#Z!2 -"'Z_

4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4

:

33
5

06
*"),3

 +&9S$
N 2!+& & 
 !

33

6.8.1
6.8.2
6.8.3

6.8

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 61 &
62

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 63, 64
& 65

 

 

B3D8E1
B4D5E1
B5D5E1

"!# $ %&

 ' !

2_1- 

1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

cd"SoXp_*")!cj-%,(!n cj

35

c"Z

cj-% l 
BT
m/s : 76 &
77
BA
m/s : 89, 90,
91 & 92

4
34
5

06
*"
,)"*
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

 +&9S$
N 2!+& & 
 !

34

6.8.1
6.8.2
6.8.3

6.8

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 61 &
62

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 63, 64
& 65

BT
m/s : 92, 93
& 94
BA
m/s : 106,
107 & 108

BT
m/s : 78 &
79
BA
m/s : 93, 94,
95 & 96

"!# $ %&

 ' !

4_1- 

1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

cq-#H&E#*
B1D3E1
B1D3E2
B2D4E1
B3D4E1

cq-#H&oXp_*")
 P l!

2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4

c Z

4
35
5

+06
*"
,)"*
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

9S$E$ %FL
+&

35

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s :57 &
58

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 57, 58
& 59

 

 

B5D5E1
B6D5E1

"!# $ %&

 ' !

6-1

 ES6 1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

SH#gE#*_cjr& s! cj

3.6

L"Z


BT
m/s : 78 &
79
BA
m/s : 93, 94,
95 & 96

B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

4
36
5

+06
*"
,)"*
9S$E$ %FL
+&

36

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 57 &
58

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 57, 58
& 59

"!# $ %&

 ' !

6-1

 ES6 1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

cjEH#Z

 

L"Z

 

37
5

BT
m/s :78 &
79
BA
m/s : 93, 94,
95 & 96

+06
*"
,)"*
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

9S$E$ %FL
+&

37

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 59 &
60

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 60, 61
& 62

BT
m/s : 114,
115 & 116
BA
m/s : 125,
126 & 127

BT
m/s : 78 &
79
BA
m/s : 93,
94, 95 & 96

"!# $ %&

 ' !

5-1

 ES6 1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

54 #ab% , Gl'


B1D9E1
B2D10E1

4.2.1
4.2.2

4.2

cd

4
38
5

+06
*"
,)"*
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

9S$E$ %FL
+&

38

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9

9

Tahun 1

RPT KSSR Pendidikan Islam


BT
m/s : 61 &
62

B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

BA
m/s : 63, 64
& 65

"!# $ %&

4 -1
 ES6

1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1

.!6

2
3

EH#Zcj

 

 ' !

L"Z

4
39
5

BT
m/s : 78 &
79
BA
m/s : 93,
94, 95 & 96

+06
*"
,)"*
B3D10E1
B4D7E1
B5D7E1
B6D7E1

9S$E$ %FL
+&

Singkatan :
BT : Buku Teks
BA : Buku Aktiviti

39

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9

9