Anda di halaman 1dari 3

NAMA : ..................................................................................

Tarikh: ................................

Soalan Percubaan SPM 2010 Negeri Kelantan


1) Nyatakan dua perbezaan antara sebatian karbon organik dan bukan organik. Berikan satu contoh
bagi setiap sebatian.
[4 markah]
2) Rajah di bawah menunjukkan contoh makanan yang mengandungi lemak tepu.

Kaji makanan di atas dan bina konsep lemak tepu berdasarkan perkara berikut:
i)
Kenalpasti dua ciri sepunya
ii)
Berikan satu contoh lemak tepu dan sebabnya.
iii)
Berikan satu contoh lemak tak tepu dan sebabnya.
iv)
Hubungkait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi lemak tepu.

[2 markah]
[1 markah]
[2 markah]
[1 markah]

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
... .........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....... .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........... .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............... .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................... .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

....................... .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................... .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................... .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................... .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................... .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................... .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................... .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................... .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................... .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................... .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

................................................................... .........................................................................................................
.....................................................................