Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tahun Tarikh/Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tajuk HPU/HPK 4A 01 April 2010 / 07.45a.m 08.45a.

.m / 36 orang Bahasa Melayu Tun Syed Nasir 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

ARAS

Aras 1: i.

Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan yang tersuat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

Aras 2: i.

HPS

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1: i.

ARAS

Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberi.

7. OBJEKTIF Murid akan dapat: i. Menjawab 5 daripada 10 soalan dengan betul. ii. Menulis 5 isi penting berdasarkan teks diberi. MENDENGAR MEMBACA BERTUTUR MENULIS TATABAHASA SISTEM BAHASA EJAAN KOSA KATA SEBUTAN & INTONASI

8. KEMAHIRAN BAHASA 9.

10 .

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu Nilai murni

Sejarah Hemah tinggi, kerajinan, kesyukuran

Kewarganegaraan Peraturan Sosio Budaya 11 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kem. Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kem Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Gambar, papan hitam Kad perkataan Lembaran kerja Petikan teks

Mengetahui sejarah negara

Kem. TMK Kem. Konstruktivisme Kem. Kontekstual

12 BAHAN BANTU MENGAJAR

13 PENGETAHUAN SEDIA ADA

1. Murid mengenali beberapa orang tokoh negara.

Langkah dan masa Set induksi (5 minit)

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Guru menanyakan beberapa soalan berkaitan gambar yang ditunjukkan. Contoh :


1.Pernahkah kamu terbaca kisah Tun Syed Nasir? 2. Siapakah beliau?

a. Guru menunjukkan gambar Tun Syed Nasir. b. Guru meminta seorang murid menceritakan mengenai Tun Syed Nasir c. Guru menceritakan latar belakang Tun Syed Nasir

BBM : Gambar Tun Syed Nasir Ilmu : Sejarah

Langkah 1 (10 minit)

Petikan teks Tun Syed Nasir - latar belakang Tun Syed Nasir. - Sumbangan Tun Syed Nasir

a. Guru mengedarkan petikan teks kepada semua pelajar. b. Guru meminta 5 orang murid membaca petikan teks dengan kuat. c. Guru memperbetulkan sebutan dan intonasi murid. d. Guru meminta murid menceritakan latar belakang Tun Syed Nasir secara lisan.

BBM : Petikan teks Kemahiran bahasa : - Membaca - Bertutur Sistem bahasa : - Sebutan dan intonasi

Langkah 2 (25 minit)

Petikan teks Tun Syed Nasir - Mengenal pasti isi penting yang terdapat di dalam teks - Membina ayat berdasarkan isi penting yang terdapat di dalam teks.

a. Guru meminta dan membimbing murid mengenal pasti isiisi penting yang terdapat di dalam teks.

Kontekstual : -memindahkan maklumat Sistem bahasa -Tatabahasa

b. Murid menggariskan isi-isi penting yang terdapat di dalam BBM : teks. - Kad perkataan c. Murid menyalin isi- Petikan teks isi penting di dalam

Contoh : memartabatkan bahasa kebangsaan Kita sebagai warganegara Malaysia sepatutnya memartabatkan bahasa Kebangsaan.

d.

e.

Kad perkataan - murid mencari makna perkataan. f.

g.

h.

buku latihan Kemahiran masing-masing. bernilai tambah : Murid membina ayat - Kemahiran berdasarkan isi-isi berfikir penting. Guru menyenaraikan perkataanperkataan berdasarkan teks dan meminta murid mencari makna perkataanperkataan tersebut. Murid menyalin perkataanperkataan yang disenaraikan di dalam buku latihan. Guru memberikan masa selama 5 minit kepada murid untuk menyiapkan tugasan tersebut. Guru membincangkan makna perkataanperkataan tersebut bersama-sama murid.

Langkah 3 (10 minit)

Lembaran kerja -soalan pemahaman berdasarkan petikan teks Tun Syed Nasir

a. Guru mengedarkan lembaran kerja b. Guru memberikan masa selama 5 minit kepada murid untuk menyiapkan lembaran kerja. c. Guru membincangkan bersama-sama murid.

BBM : Lembaran Kerja

d. Guru memperbetul kesalahan yang dilakukan oleh pelajar.

Penutup (5 minit)

Nilai murni: i. bersyukur ii. rajin

a. Guru membincangkan nilai-nilai murni dan pengajaran yang boleh di dapati di dalam proses P&P yang telah dijalankan . b. Guru mengemukakan beberapa soalan kepada beberapa orang murid.

Kontekstual: menghubungkait