Anda di halaman 1dari 1

Doa untuk elakkan diri dirogol Allahumma in kunta ta'lamu an ni a~mantu bika wa birasu~lika wa ah shantu farji illa a'la

zauji fala~ tusallit alay yal ka~fira waz za~lima. Doa ibu kepada anaknya (elakkan diri dari dirogol) Allahumma in kunta ta'lamu annantani a~manat bika wabirasulika wa ah shanat farjaha~ illa ala jauziha~ fala tusallit alaihal kafira waz za~lima Nota ~ = tanda panjangkan bacaan ' = huruf yang mati bertemu ain (contohnya ayat kunta ta'lamu dibaca taklamu tapi tak boleh ditulis tak di dalam tulisan rumi)