Anda di halaman 1dari 1

1. Allahumma ashlih Ummata Muhammad. Allahumma farrij an Ummata Muhammad.

Allahumma Rham Ummata Muhammad [sallAllahu alayhi wasalam] Wahai Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad. Wahai Allah lepaskanlah kesengsaraan dari umat Nabi Muhammad. Wahai Allah kasihanilah umat Nabi Muhammad..

2. Allahumma ansur al-muslimeena fil falasteen, wa fi cheechan, wa fi Kashmir, wa fil Iraq, wa fil Hind, wa fil Afghanistan, wa fil Filibeen, wa fil Bakistan wa fi kulli makaan Wahai Allah, Bantulah kaum Muslimin di Palestina, di Chechnya, di Kashmir, di Irak, di India, di Afghanistan, di Filipina, di Pakistan dan di mana saja.

3. Allahumma aizzal-Islama wal-Muslimeen, Allahumma aizzal-Islama wal-Muslimeen, wa adhillash-shirka wal-Mushrikeen, wa dammir adaaad-deen, wahmi hawzatal-Islami Ya rabbal Alameen. Wahai Allah muliakanlah islam dan kaum muslimin dan hinakanlah rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-Mu dan musuh agama-Mu dengan keburukan dan lindungilah negeri-negeri Islam wahai Tuhan semesta alam..

4. Allahumma adh-dhibil-Kafarata wa alqi fi qulubihim-urr-uba wa khalfi baina kalimatihi wa anzil alaiyhim rijzaka wa adhabak Wahai Allah berikanlah adzab kepada orang-orang kafir dan goncangkanlah hati-hati mereka dan pecah belahlah, hancur leburkanlah dan turunkanlah azab serta murka-Mu kepada mereka.

5. Allahumma Ya Khaliq as-Samawati wal ard, Ya Hammi, Ya Hafidh, Ihhmi Ahlanna Fil Iraq, wa Filasteen, wa Sheeshaan, wa Kashmeer, wa Afghanistan. Ihhmi Habbatta Ayninna Al Iraq, wa Filasteen, wa Sheeshaan, wa Kashmeer, wa Afghanistan. Allahumma wahf-dhahum Min Kulli Sharrin Wasu. Allahumma unsurrhum Fi Kulli Makkan. Allahumma Ameen. Allahumma Ameen. Allahumma Ameen. Wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, Maha Pelindung, Maha Penjaga, Lindungi rakyat kami di Irak, Palestina, Chechnya, Kashmir dan Afghanistan. Wahai Allah lindungi negeri kami tercinta yaitu Irak, Palestina, Chechnya, Kashmir dan Afghanistan. Wahai Allah lindungilah mereka semua dari segala yang buruk dan jahat. Wahai Allah berikanlah kemenangan kepada umat Muslimin dimana pun berada. Amin Ya Allah! Amin Ya Allah! Amin Ya Allah!