Anda di halaman 1dari 17

OPERASI BILANGAN BULAT

Duri Dyah Purwaningsih, S. Pd

Garis Bilangan

1. Penjumlahan
1) 6 + 2 =
2 satuan 6 satuan

8 satuan

Jadi 6 + 2 = 8

2)

5 + (-3) =
3 satuan

5 satuan

2 satuan

Jadi 5 + (-3) = 2

3) -6 + 2 =

2 satuan

6 satuan

4 satuan

Jadi -6 + 2 = -4

4) - 2 + 6 =

6 satuan 2 satuan

4 satuan

Jadi -2 + 6 = 4

2. Pengurangan
1) 6-2=
6 satuan
2 satuan

4 satuan

Jadi 6 - 2 = 4

2) -4 - 2 =

2 satuan 4 satuan

6 satuan

Jadi -4 -2 =-6

3) -6 (-2) =,

2 satuan 6 satuan

4 satuan

Jadi -6 (-2 )= -2

4+3

+
4 3

=
7

Jadi 4 + 3 = 7

-4 + 3

+
-4 3

=
-1

Jadi -4 + 3 = -1

4 + (-3)

+
4 -3

=
1

Jadi 4 + (-3) = 1

4-3

4 3

=
1

Jadi 4 - 3 = 1

-4 - 3

-4 3

=
-7

Jadi -4 - 3 = -7

SUDAH JELASKAH KALIAN

KERJAKAN SOAL BERIKUT INI


1. Hitunglah
a) 12 + (-7) b) 20 + ( - 38) c) -15 + 50 d) 31 ( -10) e) -23 84 f) 0 (- 100)

2. Suhu awal kamar Dandi adalah 27 0C, kemudian dandi menyalakan kipas angin suhunya menjadi turun 60C. Tentukan suhu kamar Dandy sekarang!

Selamat belajar