Anda di halaman 1dari 5

Lihat gambar-gambar di berikut, tandakan ( yang tidak baik.

) pada amalan yang baik dan (

) pada amalan

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Susun semula langkah-langkah penggunaan pemadam api.

Namakan alat keselamatan yang perlu ada di dalam bengkel kemahiran hidup

Suaikan.

Nyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan berdasarkan gambar yang diberikan.

i)

ii)

iii)

iv)