Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tema Sub Tema

: Perdagangan : 5 PD 1 : 30 orang : 26 November 2012 (Isnin) : 2.00 2.40 pagi (40 minit) : Insurans : Konsep Insurans, Peranan dan Istilah insurans serta Jenis Risiko : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran pelajar akan dapat :
i. ii.

Hasil Pembelajaran

iii. iv. Prasyarat

Menerangkan konsep insurans. Mengenalpasti istilah-istilah dalam insurans. Membezakan jenis-jenis risiko. Menerangkan peranan-peranan insurans.

: Pada amnya, pelajar-pelajar mengetahui risiko menggunakan kenderaan di jalan raya. : i. ii. iii. iv. Papan Putih Gambar Kertas Mahjong Kertas Edaran

Bahan Bantu Mengajar

Penerapan Nilai

: 1. Keberanian dalam memberikan jawapan 2. Kesyukuran dalam kehidupan

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Guru menunjukkan modelmodel kenderaan.
i)

CATATAN / NILAI / BBM

Set induksi (3 minit)

ii) Guru menyoal pelajar apa

risiko menaiki kenderaan.


iii) Guru menerangkan

Model-model kenderaan seperti kereta dan lori

perkaitan model kenderaan dengan isi pelajaran.


i) Guru menyatakan definisi

insurans berdasarkan buku teks. Definisi insurans : satu skim memberi perlindungan kepada insured atau keluarganya jika berlaku kemalangan yang mengakibatkan kerugian, kecacatan atau kehilangan nyawa. Buku teks Kertas mahjong

ii) Guru menerangkan konsep

Langkah 1 (5 minit)

Konsep insurans

insurans dengan memberi contoh yang sesuai. Konsep : pembayaran ganti rugi kepada insured sekiranya berlaku risiko yang diinsurankan.

iii) Guru menyenaraikan lima istilah

yang digunakan dalam insurans. a) b) c) d) e) Langkah 2 (10 minit) Perbezaan jenisjenis risiko risiko. a) Risiko boleh insurans b) Risiko tidak boleh insurans Buku teks Kertas mahjong Insured Insurer Polisi Premium Pampasan

i) Guru menyatakan dua jenis

ii) Guru meminta dua orang pelajar

memberi contoh-contoh jenis risiko. a) Kemalangan b) Kebakaran


iii) Guru menerangkan perbezaan

kedua-dua jenis risiko. (Rujuk Lampiran A)


iv) Guru bersoal jawab dengan

Nilai: Pelajar menunjukkan nilai keberanian kerana memberi contoh-contoh jenis risiko yang mereka fahami.

pelajar.
i) Guru menyenaraikan 3 peranan

insurans. Langkah 3 (10 minit) Guru mejelaskan peanan insurans Peranan insurans kepada individu Peranan insurans kepada peniaga Peranan insurans kepada negara

Buku Teks

ii) Guru menerangkan secara

terperinci setiap peranan insurans. (Rujuk Lampiran A)


iii) Pelajar diminta memberi

pendapat tentang peranan insurans kepada individu, peniaga dan negara.


iv) Guru memberikan penghargaan

Nilai: Pelajar menunjukkan nilai keberanian kerana menyatakan pendapat tentang peranan insurans.

kepada pelajar yang telah berkongsi pendapat. Langkah 4 Pengukuhan (5 minit)


i) Pelajar dikehendaki

Buku teks

menyenaraikan contoh-contoh kejadian yang membolehkan risiko boleh diinsuranskan atau risiko tidak boleh diinsuranskan. Risiko boleh insurans: a) Kemalangan b) Kebakaran c) Kecurian Risiko tidak boleh insurans: a) Letusan gunung

Nilai: Pelajar menunjukkan nilai keberanian kerana menyatakan contoh-contoh kejadian.

berapi b) Gempa bumi


ii) Guru menyoal pelajar secara

spontan untuk mendapatkan maklumat tentang risiko. Rumusan kognitif


i) Guru merumuskan semula topik

yang telah diajar. a) b) c) Penutup (2 minit) Definisi 5 istilah insurans 2 jenis risiko

ii) Guru memberi latihan kepada

pelajar dan dihantar pada hari esoknya. (Rujuk Lampiran B) iii)Guru memuji penglibatan pelajar dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana telah memberikan kerjasama yang baik.

Rumusan sosial

Nilai: Guru menunjukkan nilai kesyukuran kerana para pelajar telah memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Refleksi

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tema Sub Tema Hasil Pembelajaran

: Perdagangan : 5 PD 1 : 30 orang : 26 November 2012 (Isnin) : 2.00 2.15 pagi (15 minit) : Insurans : Konsep Insurans dan Jenis Risiko : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran pelajar akan dapat : i) ii) iii) Menerangkan konsep insurans Mengenalpasti istilah-istilah dalam insurans. Membezakan jenis-jenis risiko.

Prasyarat

: Pada amnya, pelajar-pelajar mengetahui risiko menggunakan kenderaan di jalan raya. : i. ii. iii. iv. Papan Putih Gambar Kertas Mahjong Kertas Edaran

Bahan Bantu Mengajar

Penerapan Nilai

: 1) Keberanian dalam memberikan jawapan. 2) Kesyukuran dalam kehidupan.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Guru menunjukkan modelmodel kenderaan.
i)

CATATAN / NILAI / BBM

Set induksi (2 minit)

ii) Guru menyoal pelajar apa risiko

menaiki kenderaan.
iii) Guru menerangkan

Model-model kenderaan seperti kereta dan lori

perkaitan model kenderaan dengan isi pelajaran.


i) Guru menyatakan definisi

insurans berdasarkan buku teks. Definisi insurans : satu skim memberi perlindungan kepada insured atau keluarganya jika berlaku kemalangan yang mengakibatkan kerugian, kecacatan atau kehilangan nyawa. Buku teks Kertas mahjong

ii) Guru menerangkan konsep

Langkah 1 (5 minit)

Konsep insurans

insurans dengan memberi contoh yang sesuai. Konsep : pembayaran ganti rugi kepada insured sekiranya berlaku risiko yang diinsurankan.

iii) Guru menyenaraikan lima istilah

yang digunakan dalam insurans. a) b) c) d) e) Langkah 2 (4 minit) Perbezaan jenisjenis risiko risiko. c) Risiko boleh Buku teks Insured Insurer Polisi Premium Pampasan

i) Guru menyatakan dua jenis

insurans d) Risiko tidak boleh insurans


ii) Guru meminta dua orang pelajar

Kertas mahjong

memberi contoh-contoh jenis risiko. a) Kemalangan b) Kebakaran


iii) Guru menerangkan perbezaan

kedua-dua jenis risiko. (Rujuk Lampiran A)


iv) Guru bersoal jawab dengan

Nilai: Pelajar menunjukkan nilai keberanian kerana memberi contoh-contoh jenis risiko yang mereka fahami.

pelajar.
i) Guru meminta pelajar

Langkah 3 Pengukuhan (2 minit)

mengelaskan gambar-gambar berdasarkan jenis-jenis risiko. (Rujuk Lampiran B)

Kad Manila Gambar Nilai: Pelajar menunjukkan sikap keberanian kerana tampil ke hadapan untuk menjawab soalan guru.

Rumusan kognitif

i) Guru merumuskan semula topik

yang telah diajar. a) b) c) Penutup (2 minit) Definisi 5 istilah insurans 2 jenis risiko

ii) Guru memberi latihan kepada

pelajar dan dihantar pada hari esoknya. (Rujuk Lampiran B) iii)Guru memuji penglibatan pelajar dan mengucapkan terima kasih.

Rumusan sosial

Nilai: Guru menunjukkan nilai kesyukuran kerana para pelajar telah memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Terima kasih kerana telah memberikan kerjasama yang baik.

Refleksi

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah :

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

LAMPIRAN A ISTILAH DALAM INSURANS


Insurer Insured Premium

- Syarikat insurans yang menawarkan skim insurans - Orang yang membeli polisi insurans - Bayaran yang dijelaskan oleh insured untuk mendapatkan perlindungan Polisi - Surat perjanjian antara insurer dan insured RISIKO TIDAK BOLEH RISIKO BOLEH INSURANS INSURANS

Risiko boleh dikira secara statistik. Ada rekod kejadian lalu Kadar premium boleh ditetapkan Contoh: Kebakaran, kecurian

Tidak doleh dikira. Tiada rekod kejadian Kadar premium sukar ditetapkan Contoh: Perubahan fesyen, hutang lapuk

Pampasan

- Ganti rugi yang dibayar jika berlaku risiko

PERBEZAAN RISIKO BOLEH INSURANS DAN RISIKO TIDAK BOLEH INSURANS

PERANAN INSURANS

1) Kepada Peniaga Melindungi dari risiko Dapat pampasan jika risiko berlaku Lebih yakin untuk majukan perniagaan 2) Kepada Individu Melindungi individu dan keluarga dari risiko Jaminan masa depan Dapat pampasan jika berlaku risiko Satu cara menabung Jika mati waris dapat pampasan

3) Kepada Negara Membangunkan ekonimi Negara Wang premium dilabur untuk bangunkan ekonomi Untukmembeli bon Memberi peluang pekerjaan Taraf hidup rakyat meningkat LAMPIRAN B (aktiviti)

Risiko boleh insurans

Risiko tidak boleh insurans