Anda di halaman 1dari 4

Susunan Ayat Biasa dan Susunan Ayat Songsang SUSUNAN KONSTITUEN AYAT TUNGGAL Ayat tunggal dibina oleh

dua konsituen, iaitu subjek dan predikat. Contoh:

Seluruh konstituen predikat di bawa ke hadapan mendahului subjek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Perangainya baik sungguh. (Baik sungguh perangainya.) Pendaki itu berjaya juga akhirnya. (Berjaya juga akhirnya pendaki itu.) Orang itu sangat rajin. (Sangat rajin orang itu.) Rasa buah itu enak sekali. (Enak sekali Rasa buah itu.) Penyesalannya tidak berguna lagi. (tidak berguna lagi penyesalannya.) Ayam itu sudah mati agaknya. (Sudah mati agaknya ayam itu.) Pegawai itu masih belum sampai. (Masih belum sampai pegawai itu.) Ahmad sungguh bernasib baik. (Sungguh bernasib baik Ahmad) Surat itu dari seberang laut agaknya. (Dari seberang laut agaknya surat itu.) Bapanya petani. (Petani bapanya)

1. 2.

(Ali) (suka makan nasi goreng berlada). (Kereta itu) (baru sahaja dibeli oleh ayah).

Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan iaitu; i). Susunan biasa ii). Susunan songsang Susunan Biasa Dalam susunan biasa ayat tunggal, kedudukan konstituen subjeknya adalah di hadapan konstituen predikat, seperti dalam contoh-contoh berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Seorang guru telah memenangi hadiah itu. Beberapa buah bangunan musnah dalam kebakaran itu. Semua pelajar kita berjaya dalam peperiksaan tahun lalu. Setiap tuntutan akan mendapat layanan. Mereka semua sudah lama menetap di Malaysia. Setengah-setengah bangunan itu masih kukuh lagi. Kebanyakan calon tidak memahami soalannya. Hampir semua pekarja telah hadir dalam majlis tersebut. Negeri-negeri pantai timur masyhur dengan perusahaan kraftangan. 10. Penyalahgunaan dadah dapat melemahkan tenaga pekerja negara kita. Ayat susunan biasa yang menggunakan kata penegas seperti -lah, -tah, kah. Dalam penggunaannya, konstituen yang menerima kata penegas akan mengalami proses pendepanan, seperti dalam contoh berikut: 1. (a). Bapa saya dia. (b). Dialah bapa saya. 2. (a). Adik kami datang semalam. (b). Datangkah adik kami semalam?. 3. (a). Daya kita apa? (b). Apatah daya kita?. Dalam ayat sunusnan biasa, Kata penekan yang biasa digunakan ialah pun-, jua-, juga, sahaja dan lagi. Contoh; 1. 2. 3. 4. 5. Pengawai itu pun tidak melayan kita. Saya ingin juga ke sana. Kita meminta rahmat daripada Allah jua. Sepanjang hari dia mengelamun sahaja. Orang itu tidak akan datang lagi.

b. Pendepanan sebahagian daripada predikat. i. Pendepanan frasa kerja Dalam proses ini, bahagian-bahagian dalam frasa kerja, iaitu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

kata kerja sahaja Kanak-kanak itu berkejaran-kejaran di padang. (Berkejar-kejaran kanak-kanak itu di padang.) Hati saya terkilan tadi. (Terkilan hati saya tadi.) Mereka bekerja setiap hari. (Bekerja mereka setiap hari.) Dia terduduk di situ. (Terduduk dia di situ.) Bayi itu menangis setiap malam. (Menangis bayi itu setiap malam.) kata kerja dengan objek Dia membaca buku di perpustakaan. (Membaca buku dia di perpustakaan.) Pak Abu menanam jagung tahun ini. (Menanam jagung Pak Abu tahun ini.) Hatiku terpaut oleh kemesraannya. (Terpaut hatiku oleh kemesraannya.) Sampah itu dibakarnya. (Dibakarnya sampah itu.) Budak-budak itu kena pukul kelmarin. (Kena pukul budak-budak itu kelmarin.) kata bantu dengan kata kerja Budak-budak itu masih bermain. (Masih bermain budak-budak itu.) Anaknya belum sampai ke sekolah. (Belum sampai anaknya ke sekolah.) Mereka akan pergi ke Melaka pagi esok. (Akan pergi mereka ke Melaka pagi esok.) Guru itu sedang mengajar. (Sedang mengajar guru itu.) Keluarga itu pernah berkunjung ke ibu kota. (Pernah berkunjung keluarga itu ke ibu negara.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Susunan Songsang. Ayat tunggul boleh juga wujud dalam susunan songsang melalui proses pendepanan atau penjudulan. Dalam susunan songsang konstituen predikat akan dipindahkan ke hadapan subjek ayat. Unsur yang dipindahkan ke hadapan itu mesti diberi penegasan iaitu melalui proses pendepanan predikat iaitu; a. Pendepanan seluruh predikat.

ii. Pendepanan frasa adjektif

1. 2.

Pendepanan Kata Adjektif Sahaja Dia sakit pada masa itu. [Sakit dia pada masa itu.]

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Badannya lesu sepanjang masa. [Lesu badannya sepanjang masa.] Calon itu baik dalam semua pelajarannya. [Baik calon itu dalam semua pelajarannya.] Pesakit itu lumpuh dengan tiba-tiba. [Lumpuh pesakit itu dengan tiba-tiba.] Orang itu bijak. [Bijak orang itu.] Pendepanan Kata Bantu dengan Adjektif Barang itu belum tentu baik. (Belum tentu baik barang itu.) Bangunan itu masih teguh lagi. (Masih teguh lagi bangunan itu.) Pesakit itu sedang sakit tenat. (Sedang sakit tenat pesakit itu.) Anak pendeta itu sudah tentu pandai. (Sudah tentu pandai anak pendeta itu.)

Anak-anak akan memberontak kerana kongkongan yang keterlaluan.

Ayat songsang:-

Kerana kongkongan yang keterlaluan anak-anak akan memberontak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ayat biasa:-

Industri automobil telah mengalami penguncupan ketika ini.

Ayat songsang:-

iii. Pendepanan frasa sendi nama

Telah mengalami penguncupan ketika ini industri automobil. Dalam ayat songsang, predikat terletak pada awal ayat dan subjek pula terletak pada hujung ayat. Ini merupakan hal yang terbalik dalam ayat biasa: SUBJEK + PREDIKAT PREDIKAT + SUBJEK OBJEK + KATA KERJA + SUBJEK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Frasa sendi nama sebagai predikat. Barang-barang itu untuk ibu. [Untuk ibu barang-barang itu.] Surat itu tentu daripada Ali. [Tentu daripada Ali surat itu.] Arahan itu tetap kepada pekerjanya. [Tetap kepada pekerjanya arahan itu.] Tiket basnya masih pada saya. [Masih pada saya tiket basnya.] Dia di Kuala Lumpur dia sekarang. [Di Kuala Lumpur dia sekarang.] Frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat.

AYAT BIASA AYAT SONGSANG AYAT PASIF

Ayat songsang memberikan lagi satu cara untuk menyatakan sesuatu supaya membantu menghidupkan tulisan anda. Penggunaan ayat songsang sekali sekala akan menyebabkan bahasa anda akan lebih indah dan segar. Selain itu, ayat songsang amat berguna jika anda perlu menekankan predikat, dan bukan subjeknya. Semua jenis ayat dapat disongsangkan. Susunan biasa Encik Yosri birokrat. Kucing itu ke sana. Orang itu adik kamu? Kamu belum makan? Surat itu akan saya kirimkan. Saya ketinggalan bas pada hari itu. Susunan songsang Birokratlah Encik Yosri. Ke sana kucing itu. Adik kamukah orang itu? Belum makankah kamu? Akan saya kirimkan surat itu. Ketinggalan bas saya pada hari itu.

Jenis ayat

1. 2. 3. 4.

Ayat inti

Saya berpegang pada janji. [Pada janji saya berpegang.] Kaum muslimin wajib bertawakal kepada Allah. [Kepada Allah kaum muslimin wajib bertawakal kepada Allah.] 5. Perarakan itu menghala ke bandar. 6. [Ke bandar perarakan itu menghala.] 7. Pejuang-pejuang itu merempuh ke dalam kota. 8. [Ke dalam kota pejuang-pejuang itu merempuh.] 9. Kami mengait buah itu dengan galah. 10. [Dengan galah kami mengait buah itu.] Sumber Rujukan Penulis:

Ayat tanya

Ayat pasif

Nik Safiah Karim et.al.(1993). Tatabahasa Dewan; Jilid 1:Ayat.Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Perhatikanlah bahawa dalam setengah-tengah ayat seperti di atas, partikel "kah" (untuk ayat tanya) dan partikel "lah" (untuk ayat berita) perlu digunakan supaya jelas bentuk ayat songsang itu. Ayat songsang? Masyarakat Melayu amat gemar menggunakan ayat songsang dalam percakapan mereka seharian. Tujuan mereka berbuat demikian biasanya adalah untuk memberikan penegasan. Lihat contoh ayat di bawah:1. 2. Ali / sedang belajar. ( Dalam ayat ini, Ali diberikan tekanan ) Sedang belajar / Ali. ( Dalam ayat 2 pula, jika hendak diberikan tekanan kepada sedang belajar maka frasa itu hendaklah dikedepankan).

Ayat Biasa > Ayat Songsang? Oleh Cikgu Azemi 1 Komen Kategori: MUNSYI BAHASA Ayat biasa:-

Penswastaan penjagaan kesihatan membebankan masyarakat miskin.

Ayat songsang:-

Ringkasnya, bentuk ayat (1) ialah ayat biasa dan ayat (2) ialah ayat songsang.

Membebankan masyarakat miskin penswastaan penjagaan kesihatan.

Ayat Biasa:-


1.

Ayat biasa = Subjek + Predikat Ayat songsang = Predikat + Subjek Ali / sedang belajar. Ali ialah subjek

2.

sedang belajar ialah predikat Ali sedang belajar. > Ayat biasa Sedang belajar Ali. > Ayat songsang

Ke dalam dewan penonton-penonton merempuh masuk. (susunan songsang) FORMULA AYAT SONGSANG. Ayat biasa:

SUSUNAN AYAT SONGSANG Dia / membeli buku di kedai itu. Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek + predikat. Ayat songsang pula terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. (subjek + predikat) . Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Pendepanan seluruh predikat. Cikgu Hanif / berfikiran kreatif. (susunan biasa) Berfikiran kreatif / Cikgu Hanif. (susunan songsang) Proses pendepanan berlaku juga pada ayat yang mengandungi kata penegas. (-lah, -tah, dan kah) Ibu saya / dia. (susunan biasa ibu saya sebagai subjek) Dialah / ibu saya. (susunan songsang) Dia / ibu saya. (X = dari segi susunan ayat songsang. Ayat ini gramatis dalam ayat susunan biasa tetapi subjeknya Dia) Pendepanan sebahagian daripada predikat. (a) Pendepanan Frasa Kerja i. Pendepanan kata kerja: Ramli bekerja setiap hari. (susunan biasa) Bekerja setiap hari Ramli. (susunan songsang) ii. Pendepanan frasa kerja dengan objek. Zaleha membaca buku. (susunan biasa) Membaca buku Zaleha. (susunan songsang) Pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Murid-murid itu masih makan. (susunan biasa) Masih makan murid-murid itu. (susunan songsang) Cara Songsangan Ayat: Nomborkan penggalan ayat. 1 Dia KGND - Ketiga Subjek 2 membeli Frasa Kerja Transitif buku Objek Predikat 3 di kedai itu. Frasa Keterangan

FORMULA: Ayat Biasa : 1+2+3 Ayat songsang: i. 2+3+1 ii. 2+1+3 iii. 3+1+2 iv. 3+2+1 Ayat Biasa: 1 Dia Contoh ayat songsang (i) 2 Membeli buku

2 membeli buku

3 di kedai itu.

3 di kedai itu

1 dia

iii.

Contoh ayat songsang (ii) 2 Membeli buku

1 dia

3 di kedai itu

b)

Pendepanan Frasa Adjektif i. Pendepanan kata adjektif sahaja. Ramli rajin. (susunan biasa) Rajin Ramli. (susunan songsang) Pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. Rumah Kak Zue masih teguh. (susunan biasa) Masih teguh rumah Kak Zue. (susunan songsang) Pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Encik Zaidi sangat segak. (susunan biasa) Sangat segak Encik Zaidi. (susunan songsang) Pendepanan kata adjektif, kata bantu dengan kata Haji Nasser masih segak amat. (susunan biasa) Masih segak amat haji Nasser. (susunan songsang)

Contoh ayat songsang (iii) 3 Di kedai itu

1 dia

2 membeli buku

ii.

iii.

iv. penguat

c)

Pendepanan Frasa Sendi Nama i. Frasa sendi nama sebagai predikat. Rantai emas itu untuk ibu. (susunan biasa) Untuk ibu rantai emas itu. (susunan songsang)

Contoh ayat songsang (iv) 3 2 1 Di kedai itu membeli buku dia Daripada contoh-contoh yangdikemukakan, kita dapati bahawa AyatSongsang boleh dibentuk dengan duacara , iaitu:(a) dengan membawa seluruh predikatdalam ayat biasa ke hadapan,mendahului subjek (b) dengan membawa sebahagiandaripada predikat dalam ayat biasa kehadapan, mendahului subjek. (a)Seluruh bahagian predikat dalam ayatdibawa ke hadapan. dibawa ke hadapan. Sudah pulang kawan-kawankamu?Kawan-kawan kamu sudahpulang?Ditubuhkan oleh Puan RamlahPersatuan Belia kampung ini.Persatuan Belia kampung iniditubuhkan oleh Puan Ramlah.Sungguh cantik solekan makandam itu.Solekan mak andam itusungguh cantik. Ayat SongsangAyat Biasa (b) Sebahagian daripada predikat dalam ayat yangdibawa ke hadapan. dibawa ke hadapan. Terpaut hatiku dengankeindahan pulau itu.Hatiku terpaut dengankeindahan pulau itu.Berkejaran budak-budak itu ditaman permainan.Budak-budak itu berkejaran ditaman permainan.Ke sekolah mereka pergi untukbermain bola jaring.Mereka pergi ke sekolah untukbermain bola jaring. Ayat SongsangAyat Biasa

Frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Penonton-penonton merempuh masuk ke dalam dewan. (susunan biasa)

ii.