Anda di halaman 1dari 10

Tarikh Matapelajaran Tahun 2 Jumlah Pelajar Bidang Kegiatan Jenis Kegiatan Isi Kandungan - Tema - Tajuk Kemahiran

: : : : : :

8 Mei 2012 Pendidikan Seni Visual 4 Cerdas 30 orang Menggambar Menggambar dengan teknik montaj

: : :

Alat Domestik Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik 1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan

1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspek-aspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni. 1.3.10 Memilih dan mendapatkan alat dan bahan untuk menghasilkan gubahan seni yang kreatif berdasarkan pengalaman sendiri. 1.4.2 Menyatakan apa yang dilihat dari aspek olahan

unsur-unsur seni seperti garisan, rupa,bentuk, dan warna.

Objektif Eksplisit 1.

Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat:

Menyebut tiga prinsip seni visual dalam karya

teknik montaj dengan betul. 2. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan

betul untuk menghasilkan karya montaj sekawan ikan dengan kadar siap 80%. 3. Menceritakan unsur-unsur seni yang terdapat pada

penghasilan karya mereka dengan betul.

Penerapan Nilai Penggabungjalinan KBKK Bahan Bantu Mengajar

: : : :

Sabar dan tekun, kekemasan, kebersihan Sains Mengkategori, Mencetus idea, menganalisis Komputer riba, carta,sampul surat beserta klu, kad teka

nama haiwan, dan nota guru. Bahan Bantu Belajar Alat,Bahan,Media : : Lembaran kerja, Gunting, kertas gambar dasar, mounting board, gam

pelbagai gambar ikan. Pemulihan Pengayaan : : Guru memberi bimbingan terus. Menghias hasil karya dengan riben.

Aktiviti P & P Isi Kandungan Guru Murid

BBM

Catatan/Lakaran

Set Induksi (5 minit)

- Permainan Teka Nama Haiwan.

1. Guru membahagi murid-murid kepada tiga kumpulan dan memberikan satu sampul surat berisi soalan kepada setiap kumpulan. 2.Guru meminta murid murid menjawab soalan yang terdapat dalam sampul surat pada kad teka teki yang diberi apabila muzik mula dibunyikan. 3. Guru memberi pujian kepada kumpulan yang paling awal menampal kad teka teki dengan jawapan yang betul

1. Murid-murid membentuk tiga kumpulan. 2. Murid-murid menjawab teka teki nama haiwan pada kad teka nama yang diberikan. 3. Wakil kumpulan ke hadapan untuk menampal kad teka nama haiwan pada papan putih 3. Kumpulan yang awal menampal kad nama haiwan dengan menulis jawapan yang betul dikira pemenang.

- Kad Teka Nama Haiwan -Komputer riba (audio)

- Permainan Teka Nama . Dilampirkan.

KBKK: Mencetus idea Mengkategori

Penggabungjalinan: Sains

-Sesi soal jawab 1. Murid-murid apakah permainan yang kita mainkan tadi ? J = Permainan Teka Nama Haiwan. 2. Sebutankan namanama haiwa tadi ? J= Ikan, kelawar dan burung. 3. Antara haiwan

4. Guru menjalankan sesi soal jawab:

*GURU SEBAGAI FASILITATOR*

1. Pengenalan Langkah 1 (15 min.)

1.1

Guru menunjukkan contoh hasil karya alas cawan bergambar ikan menggunakan teknik montaj kepada murid. Guru menunjukkan contoh hasil produk Alas Cawan Bergambar IkanIkan Cantik kepada murid.

1.Murid-murid mendengar dan melihat CONTOH yang ditunjukkan.

1.2

- Stesen A Resos A Carta Peta Minda (Teknik-Teknik Menggambar ) Sumber : Buku ( Fokus untuk SPM Pendidikan Seni Visual,Kathlen Chee)

i. ii. iii. iv.

2.1 2. Mencari & berkongsi maklumat Isi Penting Teknik-teknik 2.2 menggambar Maksud teknik montaj. Prinsip-Prinsip Rekaan dalam teknik montaj. Contoh-contoh alas alatan dapur. 2.3

Guru membahagikan murid kepada 4 stesen A, B, C,D Guru memberi tugasan mencari dan mencatat maklumat pada lembaran kerja dan menggunakan resos yang disediakan di setiap stesen. Guru akan memasang lagu sebagai penanda masa untuk murid melengkapkan maklumat pada lembaran kerja yang diberikan. 1. Murid-murid bergerak ke stesyen.

2. Murid-murid menggunakan resos dan menjalankan tugasan.

- Stesen B Resos B Pautan internet dan bahan fotostat Komputer riba (Definisi Montaj) Sumber:http://berusda n krayonkami blogspot.cm/ 2010/04/definisimontaj.html

Kemahiran: 1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan 1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspek-aspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni.

*Sampel resos dilampirkan

- Stesen C Resos C Carta (PrinsipPrinsip Rekaan Dalam Teknik Montaj)

*GURU SEBAGAI PEMUDAHCARA

2.4 Guru meminta wakil dari Aras 1 Menyebut tiga prinsip setiap stesen membaca seni visual jawapan lampiran kerja dan pelajar-pelajar lain mencatat jawapan di lampiran kerja yang berkenaan

3. Wakil dari setiap stesyen membaca dan, murid- murid lain mencatat.

Jenis : bahan cetakan Sumber:http://psvspm. blogspot.com /2009/04/prinsiprekaan.html

2.5

Guru menghuraikan maklumat yang diberikan oleh murid.

3.1

Guru mempamerkan carta langkah Guru meminta murid-murid membaca carta secara individu dan jantina.

- Stesen D Resos D Carta Peta Minda (Alatan Dapur) Jenis : bahan cetakan Sumber :http://search.babylon. com/imageres.php?iu= http://3.bp.blogspot.co m/-

3.2

3.3 Guru menerangkan langkah-langkah penghasilan.

- Komputer Riba (audio) -Lampiran Kerja 1. Lampiran kerja(Guru) 2. Lampiran kerja (Murid)

4.1 Guru menunjukcara penghasilan Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj.

1.Murid-murid

3. Mempamerkan dan menerangkan carta langkah

melihat bbm yang ditunjukkan. 2.Murid-murid membaca carta langkah.

*lakaran & maklumat carta dilampirkan

*GURU SEBAGAI FASILITATOR

3.Murid-murid mendengar dengan teliti.

4. Tunjukcara

1.Murid melihat tunjukcara guru dengan teliti. -Carta Langkah

Langkah 2 (30 min.)

Aktiviti Penghasilan Produk

1.Guru meminta murid mengeluarkan alat,bahan dan media.

1. Murid mengeluarkan alat, bahan, dan media.

Bahan fotostat. (gambar dasar laut) -gambar-gambar ikan, -kad manila -riben

-Penerapan nilai: Kerjasama, Ketekunan, Kesabaran Kemahiran: 1.3.10

2.Guru meminta murid

2. Murid menghasilkan

Aras 2 Menggambar dengan teknik montaj.

menghasilkan Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj.

Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj dengan teknik montaj. 3.Murid menyampul hasil karya mereka

Strategi: Masteri *GURU SEBAGAI FASILITATOR *Aras tinggi -guru menyelia dan membimbing murid di semua aras Strategi : BCB Pengayaan Pemulihan *bimbingan terus kepada murid lemah

Aras 3 Menghias hasil karya dengan riben

3. Murid menghiaskan hasil alas cawan mereka yang telah disampul dengan riben.

Langkah 3 (5min.)

Apresiasi a. Antara hasil karyakarya ini manakan yang paling cantik? J = Karya A paling cantik. b.Yang manakah hasil karya yang

1.Guru memilih beberapa hasil kerja murid, menjalankan apresiasi dan menjalankan sesi soal jawab.

1.Sesi soal jawab bersama guru.

Produk yang dihasilkan.

Penerapan nilai : Kekemasan

Menegaskan penggunaan bahasa seni visual. Asas-asas Seni

mengandungi prinsip kepelbagaian? J =Ketiga-tiga karya mengndungi prinsip kepelbagaian. c.Yang manakah hasil karya yang menunjukkan prinsip kesatuan?

J =Ketiga-tiga karya mengandungi dan menunjukkan prinsip kesatuan.

d.Bagaimana dengan imbangan ketiga tiga karya ini. J =Karya A lebih nampak keseimbangannya berbanding karya lain.

Penutup (5min.)

Rumusan

1.Guru meminta beberapa murid menyusun langkahlangkah penghasilan produk 2. Guru memberitahu alat & bahan yang diperlukan untuk minggu depan. 3.Guru meminta murid mengemas tempat.

1.Beberapa orang murid memberitahu langkahlangkah penghasilan. 2. Murid mendengar dan mencatat. 3. Murid mengemas tempat.

Nilai: Kebersihan