Anda di halaman 1dari 3

Apakah yang dimaksudkan dengan gaya atau stail penulisan?

Menggunakan stail APA


(American Psychological Association), berikan lima contoh menulis rujukan bagi setiap
bahan berikut: 1. Bahan dari buku, 2. Dari buku yang diedit oleh editor, 3 dari
Jurnal/majalah, 4. dari Akhbar dan 5. dari laman web atau Internet.

Gaya atau stail penulisan ialah peraturan yang telah diselaraskan yang perlu dipatuhi oleh
penulis penulis mengenai cara penandaan gaya penerbitan, seperti menggunakan italik
untuk tajuk buku atau filem, paparan tarikh dan nombor, atau format untuk nota kaki.

Contoh:
1. Bahan dari buku.
Abdul Ghafar Taib (1991). Dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Haji Omar (2002). Setia dan santun bahasa. Tanjong Malim: Penerbit Universiti
Pendidikan Sultan Idris.
Ismail Ahmad (1996). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and
Bacon.
Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur:
Utusan Publication.

2. Dari buku yang diedit oleh editor.


Bronfen, E, & Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory
for a new century. New York: Columbia University Press.
Davis, S. (Ed.) (1991). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton.
3. Dari majalah/jurnal
Mohd Ridwan Wahab (2008, April). Muttaqa Ibarat Jam Loceng. Dewan Masyarakat, 26.

Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427–
431.
Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women and judgments of
vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617-
1626.
Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids. Science
News, 15, 292.
Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age. Society, 40(4), 36–45.

4. Dari akhbar.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society
using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3.
Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanian intensif Sarawak
berkembang. Berita Harian, hlm 12.
Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise
unfinanced. The New York Times, p. C5.
Robert, A. (1953, August 29). Musician, is dead. The New York Times, p. 17.
Rohana Man (2006, Mac 23). Pulangan lumayan sektor penternakan. Kosmo, hlm 18.
Samad Ismail (2002, April 12). Ke manakah kita? Berita Harian, hlm.4.

5. Dari laman web atau internet


Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who
Make Websites, 149. Retrieved May 2, 2006, from
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
Dewey, R. A. (2002). Psych Web by Russ Dewey. Retrieved January 25, 2003 from
http://www .psywww.com/
GVU's 8th WWW user survey. (1997). Retrieved August 8, 2000,
from http://www.cc.gatech.edu/ Gvu/user_survey-1997-10
Hilts, P.J. (1999). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York
Times. Retrieved November 21, 2000, from http://www.nytimes.com
Plonsky, M. (2004). Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5).
Retrieved January 10, 2004, from http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm