Anda di halaman 1dari 7

2 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi)

JAWI TOPIKAL 2009

(1)

Tukarkan semula perkataan berikut dengan tulisan jawi :

(i) (ii) (iii) (iv)

Berazam untuk berjaya Tunaikan amanah dan janji Kehormatan dan maruah Mengamalkan bacaan bertajwid [4 markah]

(2)

Tuliskan semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[ 4 markah ]

(3)

Tukarkan pernyataan di bawah ke dalam tulisan jawi : (i) (ii) Setiap pegawai yang dilantik diberikan surat perintah daripada khalifah. Berfikir itu adalah anak kunci yang membuka cahaya hati.

3 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi) (iii) Allah mengurniakan akal kepada manusia kerana ia makhluk istimewa. [6 markah]

(4)

Tukarkan perkataan berikut ke dalam tulisan jawi.

(i) (ii) (iii) (iv) (5)

Insurans Menghadiri Mengiktiraf Penyalahgunaan

[ 4 markah ]

Tulis semula petikan berikut dengan tulisan rumi.

.
[ 6 markah ]
(6) Tuliskan semula petikan di bawah dengan tulisan jawi. Hutang hendaklah dibayar dengan segera kecuali apabila orang yang berhutang meminta pihak lain membayar bagi dirinya. Jika tidak berdaya maka hendaklah berunding dengan orang yang memberi hutang. [ 4 markah ]

(7 )

Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi.

Kita hendaklah berazam dan merancang untuk menunaikan ibadat haji dalam usia yang muda. Dengan itu, seseorang perlu berkerja keras untuk meningkatkan pendapatan, berjimat cermat dan menyimpan wang untuk menunaikan fardu haji. Perbuatan berhutang

4 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi) atau bergadai harta dengan tujuan untuk menunaikan fardu haji adalah tidak menepati kehendak syariat. [ 6 markah ] (8) Tukarkan potongan ayat berikut ke dalam tulisan jawi.

(i) . . . memerlukan penjagaan dan pengawasan yang sistematik. (ii) . . . tidak memberi manfaat malah mendatangkan kemudaratan . . . (iii) . . .orang awam sentiasa menjaga tempat rekreasi . . . (iv) . . . pembaziran yang sangat ditegah oleh Islam. [ 4 markah ]

(9) Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi.

Kita hendaklah berterima kasih kepada ibu bapa yang sanggup berkorban untuk membesarkan dan mendidik kita. Guru-guru juga merupakan insan yang patut kita berterima kasih kerana sumbangan mereka banyak mencurahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Begitu juga kepada pemimpin yang jujur dan sentiasa berusaha memajukan negara supaya rakyat hidup aman dan makmur.

[ 6 markah ]

5 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi)

(10)

Tulis semula perkataan berikut dengan tulisan jawi: (11) Tukarkan pernyataan berikut ke tulisan rumi. (i) Pengawasan sistematik. (ii) (iii) (iv) Hukum syarak Kepentingan awam

1 2

Kesalahan dan berdosa.

3 [ 4 markah ] 4

[ 4 markah ]
(12) Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi. (Soalan 2004)

( i ) Allah SWT menggunakan akal kepada manusia supaya mereka menjadi makhluk yang istimewa berbanding makhluk-makhluk yang lain. ( ii )Melalui akal manusia berfikir berusaha dan mereka cipta sesuatu yang boleh meningkatkan taraf hidupnya. ( iii ) Kita disuruh menuntut ilmu bagi mempertingkatkan daya fikir, melakukan perubahan dan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial'
[ 6 markah ] (13) Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi. (Soalan 2004)

i. ii. iii. iv.

Memastikan Islam terus kekal dan berkembang Dipertanggungjawabkan dengan tugas dakwah Supaya mereka faham ajaran Islam Menjamin ketenteraman hidup dan pembinaan tamadun
[ 6 markah ]

6 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi)

(14)

Tulis semula petikan berikut dengan tulisan rumi

(Soalan 2005)

(i)

(ii)

(iii)

(15) Tulis semula petikan berikut dengan tulisan jawi. (Soalan 2005)

i. ii. iii. iv.

Setiap muslim hendaklah menjaga anggota Badan dengan baik dan memelihara Kesihatan dengan sempurna sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT

7 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi) [ 6 markah ]

(16)

Tulis ayat berikut ke dalam tulisan jawi. (Soalan 2006)

i. ii. iii.

Mematuhi hokum syarak adalah suatu tuntutan syariat Islam Setiap individu muslim wajib menunaikan solat lima waktu Kegemilangan umat Islam adalah hasil perjuangan ulamak
[ 6 markah ]

(17) Tukarkan perkataan berikut ke dalam tulisan jawi

(Soalan 2006)

i. ii. iii. iv.

Sistematik Menginfakkan Kebijaksanaan Tanggungjawab


[ 6 markah ]

SOALAN TAMAT

8 Modul Latih Tubi Pend Islam SPM Kertas 2 2009 (Jawi)