Anda di halaman 1dari 1

PETA KONSEP

PERSAMAAN LINEAR

Kesamaan sebutan algebra linear "=" (sama dengan) "" (tidak sama dengan) Contoh: 5x

ungkapan algebra linear Contoh: 5x + 2

persamaan linear dalam satu pembolehubah Contoh: 8x 5 = 19 penyelesaian melalui: pemerinyuan dan cubaan sistematik

persamaan linear dalam dua pembolehubah Contoh: y = 9 + 3x

persamaan linear serentak Contoh: 3x + 2y = 24 5x 2y = 8 penyelesaian melalui: kaedah penggantian

menggunakan nombor bulat

dengan dan tanpa penggunaan kalkulator

kaedah penghapusan

Rujukan: Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 & 3. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011) 1

Anda mungkin juga menyukai