Anda di halaman 1dari 1

PETA KONSEP

PERSAMAAN LINEAR Kesamaan "=" sebutan algebra linear Contoh: 5x (sama dengan) "≠" (tidak sama dengan) ungkapan
PERSAMAAN LINEAR
Kesamaan
"="
sebutan algebra linear
Contoh: 5x
(sama dengan)
"≠"
(tidak sama dengan)
ungkapan algebra linear
Contoh: 5x + 2
persamaan linear dalam satu pembolehubah
Contoh: 8x – 5 = 19
persamaan linear dalam dua pembolehubah
Contoh: y = 9 + 3x
penyelesaian
melalui:
persamaan linear serentak
Contoh:
pemerinyuan dan cubaan
sistematik
3x + 2y = 24
5x – 2y = 8
menggunakan nombor bulat
penyelesaian
melalui:
dengan dan tanpa penggunaan
kalkulator
kaedah penggantian
kaedah penghapusan

Rujukan: Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 & 3. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

1