Anda di halaman 1dari 2

Bahagian A a b

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keterangan
Gunakan pembaris untuk mengambil ukuran. Ambil ukuran 8.5 cm untuk dipindahkan ke bahagian atas kotak dari titik a ke titik b. Hasilkan satu garisan lurus dari titik a ke titik b. Ambil ukuran 10 cm untuk dipindahkan kebahagian sisi kanan kotak dari titik b ke titik c. Hasilkan satu garisan lurus dari titik b ke titik c. Ambil ukuran 10 cm untuk dipindahkan kebahagian sisi kiri kotak dari titik a ke titik d. Hasilkan satu garisan lurus dari titik a ke titik d. Hasilkan satu garisan dari titik d ke titik c. Pastikan anda mendapat satu segi empat bersudut tepat mengikut ukuran yang telah diberikan.

10. Buat satu garisan yang jaraknya dari sisi tepi selebar 1 cm untuk bahagian kanan, kiri
dan bawah.

Bahagian B
1. 2. 3.

Keterangan
Hasilkan satu lagi bahagian dengan ukuran yang sama dengan bahagian A. Ukur 2 cm dari bahagian luar kotak ke bahagian dalam dan tandakan. Lakukan untuk setiap bahagian kanan, kiri, atas dan bawah.

Bahagian A
1.

Keterangan
Ambil ukuran 10 cm untuk dipindahkan ke atas bahagian kotak dari titik a ke titik b. 2. Buat sati garisan lurus dari titik a ke titik b. Ambil ukuran 9 cm untuk dipindahkan ke titik b ke titi c. Buat satu garisan lurus dari titik b ke titik c. Ambil ukuran 10 cm untuk dipindahkan ke atas bahagian kotak dari titik a ke titik d. 6. Hasilkan satu garisan lurus dari titik d ke titik c. Pastikan anda mendapat satu segi empat bersudut tepat yang mempunyai ukuran seperti yang diberikan. 8. 9. Bahagikan ukuran dari titik b ke c kepada tiga bahagian dan tandakan. Bahagikan ukuran dari titik a ke titik c kepada tiga bahagian dan tandakan.

3. 4. 5.

7.

10. Lukiskan garisan untuk menampakkan tiga bahagian.

Bahagian B a b
1.

Keterangan
Ambil ukuran 10 cm untuk dipindahkan ke atas bahagian kotak dari titik a ke titik b. 2. 3. 4. 5. Buat sati garisan lurus dari titik a ke titik b. Ambil ukuran 15 cm untuk dipindahkan ke titik b ke titi c. Buat satu garisan lurus dari titik b ke titik c. Ambil ukuran 15 cm untuk dipindahkan ke atas bahagian kotak dari titik a ke titik d. 6. 7. Hasilkan satu garisan lurus dari titik d ke titik c. Pastikan anda mendapat satu segi empat bersudut tepat yang mempunyai ukuran seperti yang diberikan.